Home ข้อคิด 9 วิธีเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

9 วิธีเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

0 second read
0

การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่ มีชีวิตที่ดีกว่าที่เคยเป็น เราไปดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเอง จะเป็นอย่ างไร และทำย ากแค่ไหน

ที่สามารถทำให้ชีวิต เปลี่ยนได้ เรื่องง่ายๆ ที่ไม่ต้องใช้แร งลงมือทำอะไรมากมาย แต่กลับได้ ผลลัพธ์ที่ดีให้ชีวิตได้

อย่ างไม่น่าเชื่อแค่รู้จัก มองตัวเอง และปรับปรุงตัวเองซะใหม่ ให้ดำเนินไปในทิศทางอันควร

1 จงเป็นคนวางแผนก่อนจะทำอะไร การใช้ชีวิตให้ดำเนิน อยู่ในรูปแบบของคนที่

มีการวางแผน จะเป็นวิธีที่ช่วยเสริมสร้างความรอบครอบให้เรา และช่วยล ดความผิ ดพลาด

ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่กำลังลงมือทำได้ เช่น การทำงานใหญ่ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียห า ยจากความผิ ดพลาดได้

การวางแผนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ ยง ที่ทำให้งานผิ ดพล าด น้อยที่สุด

2 สลั ดตัวขิ้เกี ยจออกไปให้หมด หลายครั้งที่สิ่งเล็กๆ อย่างความขิ้เกี ยจ มักสร้างความล้มเหลว

ให้ใครหลายต่อหลายคน เราลองละทิ้งความขิ้เกี ยจออกไปดู แล้วอาจจะมองเห็นพลังมากมายที่มีอยู่อย่ างไม่น่าเชื่อ

3 เลิกเป็นคนที่คิดแล้ว ทำเลย บางครั้งก่อนที่จะลงมือทำอะไรสักอย่ าง มันจำเป็นอย่ างยิ่ง

ที่จะต้องมีการคิดทบทวนซ้ำๆ ให้สมเหตุสมผลอยู่เสมอ และไตร่ตรองให้ดี ถึงผลลัพธ์ของการกระทำ

หากลงมือทำเลยทันที ไม่ได้ผ่ านการคิดที่รอบครอบก่อน มันจะทำให้ผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ไม่เป็นดังหวัง

4 มองหาสิ่งใหม่ๆ ดีกว่าจมอยู่กับอะไรเดิมๆ บางคนอาจกำลังคิดว่า สิ่งที่มีอยู่ใน ณ ตอนนี้

ดีและพอใจแล้ว จึหยุดที่จะแสวงหา โลกใบเดิมใบนี้ยังไม่เคยหยุดหมุน

และสิ่งต่างๆ รอบตัว ก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนา ฉะนั้น ชีวิตคนเราก็คงไม่หยุดการรับรู้อะไรใหม่ๆ เช่นกัน

5 ควบคุมตัวเองให้ได้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ในตัวมนุษย์ทั้งหล า ย

ที่เต็มไปด้วยโทสะ มันย ากที่จะระงับ และไม่รู้สึกรู้สาอะไร แต่หากลองปรับตัวเอง

ให้เป็นคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ มันจะทำให้รู้ว่า อารมณ์ก็เป็นแค่เพียงความรู้สึก

ช่วงเวลาหนึ่ง ที่พอเวลาผ่านไป ก็พัดพาอารมณ์ให้จางลงไปตาม

6 อย่ าพูดทุกอย่ างที่กำลังรู้สึก แม้ในใจจะเต็มไปด้วยความรู้สึกที่มากมาย แต่ในบางครั้ง

และบางสถานการณ์ ก็คงไม่ใช่เวลาอันเหมาะสม แก่การพูด การ ‘เงียบ’ บ้าง

จึงอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการกำ จั ดทุกคำพูด ที่อย ากจะพูดออ กไป ได้ดีที่สุด

7 รู้จักผูกมิตรกับคนรอบข้างบ้าง การที่คนเราจะมีคอนเนคชั่นที่ดี ได้นั้น

อย่ างแรกเลย ที่อาจต้องเริ่มต้น มาจากการลองเข้าหาคนอื่นก่อนเลย

อย่างในการทำงานที่ต้องอยู่ร่วมกับคน ที่จำเป็นจะต้องใช้การสร้างความสัมพันธ์อันดี

8 เลี่ ยงพฤติก ร ร มที่ทำให้ชีวิตแย่ คนเราต่างก็ย่อมรู้ดี กันอยู่แล้วว่า

สิ่งไหนบ้างที่มันเรียกว่าดี หรือ ไม่ดี หากมันไม่ดี ก็สมควรที่จะเลี่ ยง ลอง ลด ละ เลิก

พฤติก ร ร มที่บั่นทอนชีวิต แล้วคุณอาจได้พบกับอะไรดีๆ ที่กำลังรออยู่ บางทีอาจคิดว่าไม่น่าเสียเวลาไปกับสิ่งเหล่านั้นเลย

9 หันไปสนใจอะไรที่เคยมองข้ามบ้าง คนเรามักชอบไปแสวงหาความสุข จากสิ่งใหญ่ๆ

โดยหลงลืม แล้วมักมองข้ามเรื่องราวเล็กๆ ไป หารู้ไม่ว่า การได้รับความสุขที่แท้จริงนั้น

อาจมีจุดเริ่มต้น มาจาก การมองเห็นในสิ่งเล็กๆ ที่ไม่เคยถูกให้ความสำคัญ แล้ววันนี้กลับมอบพลังอันยิ่งใหญ่ให้

ขอขอบคุณ bohatto

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …