Home ข้อคิด 9 วิธีเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

9 วิธีเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

0 second read
0

การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่ มีชีวิตที่ดีกว่าที่เคยเป็น เราไปดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเอง จะเป็นอย่ างไร และทำย ากแค่ไหน

ที่สามารถทำให้ชีวิต เปลี่ยนได้ เรื่องง่ายๆ ที่ไม่ต้องใช้แร งลงมือทำอะไรมากมาย แต่กลับได้ ผลลัพธ์ที่ดีให้ชีวิตได้

อย่ างไม่น่าเชื่อแค่รู้จัก มองตัวเอง และปรับปรุงตัวเองซะใหม่ ให้ดำเนินไปในทิศทางอันควร

1 จงเป็นคนวางแผนก่อนจะทำอะไร การใช้ชีวิตให้ดำเนิน อยู่ในรูปแบบของคนที่

มีการวางแผน จะเป็นวิธีที่ช่วยเสริมสร้างความรอบครอบให้เรา และช่วยล ดความผิ ดพลาด

ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่กำลังลงมือทำได้ เช่น การทำงานใหญ่ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียห า ยจากความผิ ดพลาดได้

การวางแผนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ ยง ที่ทำให้งานผิ ดพล าด น้อยที่สุด

2 สลั ดตัวขิ้เกี ยจออกไปให้หมด หลายครั้งที่สิ่งเล็กๆ อย่างความขิ้เกี ยจ มักสร้างความล้มเหลว

ให้ใครหลายต่อหลายคน เราลองละทิ้งความขิ้เกี ยจออกไปดู แล้วอาจจะมองเห็นพลังมากมายที่มีอยู่อย่ างไม่น่าเชื่อ

3 เลิกเป็นคนที่คิดแล้ว ทำเลย บางครั้งก่อนที่จะลงมือทำอะไรสักอย่ าง มันจำเป็นอย่ างยิ่ง

ที่จะต้องมีการคิดทบทวนซ้ำๆ ให้สมเหตุสมผลอยู่เสมอ และไตร่ตรองให้ดี ถึงผลลัพธ์ของการกระทำ

หากลงมือทำเลยทันที ไม่ได้ผ่ านการคิดที่รอบครอบก่อน มันจะทำให้ผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ไม่เป็นดังหวัง

4 มองหาสิ่งใหม่ๆ ดีกว่าจมอยู่กับอะไรเดิมๆ บางคนอาจกำลังคิดว่า สิ่งที่มีอยู่ใน ณ ตอนนี้

ดีและพอใจแล้ว จึหยุดที่จะแสวงหา โลกใบเดิมใบนี้ยังไม่เคยหยุดหมุน

และสิ่งต่างๆ รอบตัว ก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนา ฉะนั้น ชีวิตคนเราก็คงไม่หยุดการรับรู้อะไรใหม่ๆ เช่นกัน

5 ควบคุมตัวเองให้ได้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ในตัวมนุษย์ทั้งหล า ย

ที่เต็มไปด้วยโทสะ มันย ากที่จะระงับ และไม่รู้สึกรู้สาอะไร แต่หากลองปรับตัวเอง

ให้เป็นคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ มันจะทำให้รู้ว่า อารมณ์ก็เป็นแค่เพียงความรู้สึก

ช่วงเวลาหนึ่ง ที่พอเวลาผ่านไป ก็พัดพาอารมณ์ให้จางลงไปตาม

6 อย่ าพูดทุกอย่ างที่กำลังรู้สึก แม้ในใจจะเต็มไปด้วยความรู้สึกที่มากมาย แต่ในบางครั้ง

และบางสถานการณ์ ก็คงไม่ใช่เวลาอันเหมาะสม แก่การพูด การ ‘เงียบ’ บ้าง

จึงอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการกำ จั ดทุกคำพูด ที่อย ากจะพูดออ กไป ได้ดีที่สุด

7 รู้จักผูกมิตรกับคนรอบข้างบ้าง การที่คนเราจะมีคอนเนคชั่นที่ดี ได้นั้น

อย่ างแรกเลย ที่อาจต้องเริ่มต้น มาจากการลองเข้าหาคนอื่นก่อนเลย

อย่างในการทำงานที่ต้องอยู่ร่วมกับคน ที่จำเป็นจะต้องใช้การสร้างความสัมพันธ์อันดี

8 เลี่ ยงพฤติก ร ร มที่ทำให้ชีวิตแย่ คนเราต่างก็ย่อมรู้ดี กันอยู่แล้วว่า

สิ่งไหนบ้างที่มันเรียกว่าดี หรือ ไม่ดี หากมันไม่ดี ก็สมควรที่จะเลี่ ยง ลอง ลด ละ เลิก

พฤติก ร ร มที่บั่นทอนชีวิต แล้วคุณอาจได้พบกับอะไรดีๆ ที่กำลังรออยู่ บางทีอาจคิดว่าไม่น่าเสียเวลาไปกับสิ่งเหล่านั้นเลย

9 หันไปสนใจอะไรที่เคยมองข้ามบ้าง คนเรามักชอบไปแสวงหาความสุข จากสิ่งใหญ่ๆ

โดยหลงลืม แล้วมักมองข้ามเรื่องราวเล็กๆ ไป หารู้ไม่ว่า การได้รับความสุขที่แท้จริงนั้น

อาจมีจุดเริ่มต้น มาจาก การมองเห็นในสิ่งเล็กๆ ที่ไม่เคยถูกให้ความสำคัญ แล้ววันนี้กลับมอบพลังอันยิ่งใหญ่ให้

ขอขอบคุณ bohatto

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 วิธีเพื่อรับมือกับหัวหน้า เมื่อหัวหน้า “ไม่ชอบคุณ”

1. โฟกัสงานไว้ เพราะระหว่างจับตาดู สถานการณ์ก็อย่าลืม ต … …