Home ข้อคิด 9 วิธีสร้างตัว เพื่อวัยชราที่เป็นสุข แบบไม่ต้องพึ่งลูกหลาน

9 วิธีสร้างตัว เพื่อวัยชราที่เป็นสุข แบบไม่ต้องพึ่งลูกหลาน

0 second read
0

มายุคนี้ อะไรๆ มันก็เปลี่ยนไป และในหลายๆ ประเท ศเริ่มเข้าสู่ การเป็นสังคม

ของผู้สูงอายุ เพราะงั้นเราจึงจะพึ่งพาลูกหลานตลอดไปไม่ได้แล้ว ถ้าเราแก่ตัวไป

จะทำยังไง เพื่อที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเอง แบบที่ไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน ให้เขาลำบากใจ

1. พอเพียง พอใช้ พอกิน อย่าใช้เกินตัว

จริงอยู่ว่าหาเงินได้มาก ใช้มาก แต่ต้องอย่าว่า ความพอดี

หรือพอเพียง พวกนี้มันจะทำให้เราไม่ทุ กข์ ในย ามที่เกิดปัญหา

2. ต้องขยันขัน หมั่นหาร ายได้เพื่อกระจายความ เ สี่ ย งของตัวเอง

ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้น เหล่าพนักงานออฟฟิศ ที่ทำงานประจำอยู่ ก็มีความเสี่ ย ง

จากการถูกปลด อย่างไม่ทันได้ตั้งตัวเหมือนกัน เพราะงั้นเราจึงต้อง มองหาร ายได้เส ริ ม

รองรับเอาไว้ เราจะได้ไม่ลำบากในภายหน้า จะได้เตรียมรับมือทัน

3. ใช้ชีวิตอย่าคิดถึงแต่วันนี้ คิดถึงอนาคตด้วย

เพราะวันนี้ที่เรา ยังสามารถสร้างร ายได้ให้ตัวเองได้ แต่เราก็ควรเตรียมวางแผน

ไว้สำหรับอนาคตด้วยเหมือนกัน อย่างการวางแผนเกษียณ การศึกษ าให้ลูก

เตรียมพร้อมเผื่อฉุ กเฉิ น ด้วยการซื้อประกั นทรั พย์สิน ประกั นชีวิต เป็นต้น

4. ออมไว้ เพื่อใช้ลงทุ น

เพราะทุกวันนี้ หลายๆ ท่านคงทราบดีนะว่า ด อ กเบี้ ยเงินฝาก

ต่ำติดดินขนาดไหน กลับกันมันก็ไม่ได้หมายความว่า

การฝากเงินธนาคารไม่ดี เพียงแค่เราเก็บเงินไปสักระยะ ก็ควรเปลี่ยนเป็น

การลงทุ นหน่อยก็ดี เพื่อกระจายความ เ สี่ ย ง เพื่อผลต อบแทนที่มากขึ้น

5. ไม่มีปัญญา ที่จะปกป้องทรั พย์ได้

ความมั่งคั่ง เป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน แล้วอ า วุ ธที่สำคัญที่สุด

ในการรั ก ษ าความมั่งคั่ง คือ ‘ปัญญา’ ของเราเอง

เพราะงั้น จึงต้องหมั่นหาความรู้ ติดตามสถานการณ์ ให้รู้เท่าทันเสมอ

6. เมื่อไม่มีหนี้ นั่นแหละคือ ลาภอันประเสริฐ

เพราะไม่ว่าจะเป็นห นี้ในระบบ นอกระบบ หรืออื่นๆ ที่หมายถึงหนี้นั้น

เลี่ ย งได้ก็ควรเลี่ ยงดีกว่า แต่ถ้ามีโครงการ ที่ต้องใช้เงินมากมาย

อย่างการซื้ อบ้านหรือซื้อรถ ก็ควรวางแผนการออมไว้ล่วงหน้า ใช้เงินออมเป็นหลักจะดีกว่า

7. เก็บวันนี้มีวันหน้า

วิธีนี้ใช้ได้เสมอ ไม่ว่าจะยุคสมัยใด เพราะการออม เป็นร ากฐาน

ที่สำคัญของอนาคต เค ล็ ดลั บง่าย ๆ นั่นคือแบ่งเงินออมก่อนที่จะใช้

เพียงเท่านี้ คุณก็จะจัดการเงินของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. ร่างกายสำคัญ

เราเองก็ไม่ควร วิ่งหาเงินจนลืมตัว เพราะมันไม่มีประโยชน์

ถ้ามีเงินมากมาย แล้วสุดท้ายไม่ได้ใช้ความสุขจากมันเลย

แต่กลับต้องเอามารั ก ษ าตัวจนหมด เพราะฉะนั้น

หันหลังให้เงินซะหน่อย มาดูแลสุขภาพกายสุข ภ า พ ใจดีกว่านะ

9. รับใช้และจ่ายรู้

วิธีนี้มีประโยชน์มาก สำหรับใครที่ชอบมีคำถามกับตัวเองว่า

‘เงินไปไหนหมด?’ ใช้อะไรไปบ้าง การทำบัญชีรายรับรายจ่าย

คือสิ่งที่ตอบโจทย์ เพราะทำให้เรารู้ การไห ลของเงิน

ทั้งยังป้องกันเงินรั่ วไหลได้เป็นอย่างดีด้วย

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …