Home ข้อคิด 9 นิสัยเหล่านี้ ถ้าคุณมีแปลว่า คุณคือคนใช้เงินไม่เป็น

9 นิสัยเหล่านี้ ถ้าคุณมีแปลว่า คุณคือคนใช้เงินไม่เป็น

14 second read
2

ผู้คนส่วนมาก เขาพล าดมากที่สุด คือ การบริหารการใช้จ่าย

แล้ว 9 นิสัยเหล่านี้ มันคือการใช้เงินแ ย่ๆ ที่คนส่วนใหญ่มักทำบ่อยๆ

1 ซื้ อของ ไม่เน้น ที่คุณภาพ

เพราะบางคนคิด แต่จะประหยัดอย่างเดียวเลย จึงเน้นซื้ อของถูกไว้ก่อน ที่ไหนได้

ของถูก มันก็พั งง่ายและสุดท้ายเสียเงิน ซื้ อใหม่ คือเสียเงินเยอะกว่าการซื้ อ

ของคุณภาพที่ราค าอาจจะสูงอีกนะ ฉะนั้น การประหยัดเกินไป ก็ไม่ได้ดีซะทีเดียว

2 ก่อหนี้ และยังทำเฉย

เพราะหนี้สินมันคือเรื่องที่น่าเป็นห่วง ที่ใหญ่กว่านั้นคือด อ ก เ บี้ ย การก่อหนี้ ที่แบบว่าอย ากได้นั้น อย ากได้นี้

โดยไม่คิดให้ดี มันจะนำมาซึ่งห า ยนะในระยะย าว เพราะด อ กเ บี้ ยที่แสนแพง

และการจ่ายเพียงแค่ขั้นต่ำ มันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นหรอก

3 ไม่รู้จักล ง ทุ นเพื่อให้เงินมันงอกเงย

เพราะทุกวันนี้เงินเก็บเอาไว้ ในธนาคารก็ไม่ได้ ด อ ก เ บี้ ยมันต่ำ กว่าเงินเฟ้ อ

ฝากเอาไว้ก็มีแต่ข าดทุน ในยะย าวอย่างน้อยๆ เราก็ควรทำความรู้จักไว้

เช่นพวก L T F ,R M F ทองคำ หุ้ น  สล ากออมสิ น หรือช่องทางอื่นๆ มากมาย

4 ไม่สร้าง ความน่าเชื่อถือ ทางการเงินให้ตัวเอง

เพราะไม่เชื่อ ก็ต้องเชื่อเพราะคนจะกู้ บ้ านกู้ร ถ แม้ไม่มีประวัติว่า ไปกู้ห นี้ยืมสิน

หรือผ่ อนบั ต ร เ ค ร ดิ ต ธนาคารก็ลังเลใจที่จะให้กู้นะ ใช้จ่ายผ่าน

ระบบทางการเงินสักหน่อย เพราะแค่เงินฝาก เข้า ออก ทุกๆ เดือน มันยังไม่พอ

และบางคน ก็มักติดนิสัย ยืมเพื่อนแล้วไม่คืน ถึงคราวเดื อ ดร้อนก็ เพื่อนก็ไม่คบแล้ว

5 ไม่มีเงินออม เผื่อเวลาฉุ ก เ ฉิ นจริงๆ

เพราะเอาแค่โสด ตัวคนเดียวทำยังไงใช้ชีวิตยังไงก็ได้ และถ้ามันเกิดฉุ ก เ ฉิ น

รถเสี ย หรือพล าดไปช นใครเข้า ค่ารั ก ษ าจะไม่มีเอานะ เพราะไม่มีเงินสำรอง

ของแบบนี้ ใช้เป็นก้อนใหญ่จะหวังหยิบยืมใคร มันย ากนะบอกเลย

คือไม่ต้องพูดถึงคนมีครอบครัว ลูกเ จ็ บ พ่อแม่ป่ ว ย คงจะหน้ามื ดกันเลยทีเดียว

6 ไม่คิดจะทำรายรับ-รายจ่าย

เรื่องนี้คือ สิ่งสำคัญ เพราะมันจะเป็นตัวบอกว่า เงินของคุณที่กว่าจะได้มา

ก็เ ลื อ ดตาแทบกระเด็ น มันไปอยู่ตรงไหนบ้ างและหากคุณไม่ทำราย

รับรายจ่าย มันเหมือนคนเดินป่าโดยไม่มีเข็มทิศ ไม่รู้จะไปทางไหน ไม่รู้จะถึงจุดหมายเมื่อไหร่

7 การใช้ เงินที่เกินตัว

เพราะได้มาแค่ไหน ก็ไม่มีเหลือหรอก และยังอาจได้เป็นหนี้หัวโต เพราะการใช้เงินไปเรื่อยๆ เพื่ออย ากให้ดูดี

ต้องการมีหน้าตาทางสังคม มันก็ดูดีได้เพียงเปลือกนอกแค่นั้นแหละ

8 ไม่รู้จักทำประกั นสุ ข ภ า พเอาไว้

เพราะคนส่วนใหญ่ ประกั นรถยนต์ซื้ อชั้น 1 ทุกปี แต่ว่าประกั นตัวเอง ไม่มีซะงั้น

ทุกวันนี้ โ ร คร้ า ยแร งและเยอะด้วย มีให้เห็นอยู่บ่อยๆ

เช่น มะเร็ งเป็นแล้วใช้เงิน รั ก ษ ามหาศ าลเลยนะ ลำบากกันมากเลยล่ะ

9 ไม่เก็บเงิน ไม่ออมเงิน

คนเราไม่เห็นโลงศ พ ก็ไม่ห ลั่ งน้ำตา ยิ่งแก่ตัวไปก็จะยิ่งรู้ว่าเงินออมสำคัญแค่ไหน

ยิ่งใครไม่มี จะรู้ตัวเลยว่า ความลำบากมาเยื อนท่านแล้ว

ขอขอบคุณ m e a w b i n i n v e s t o r

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …