Home ข้อคิด 9 ข้อ ที่ปีนี้ ควรประหยัดมากขึ้น และเป็นคนใหม่ได้แล้ว

9 ข้อ ที่ปีนี้ ควรประหยัดมากขึ้น และเป็นคนใหม่ได้แล้ว

0 second read
0

ปีใหม่แล้ว ควรจะเป็นคนใหม่ ทิ้งนิสัยเดิมๆ ไป เราทุกคนควรจะใช้ชีวิต

ใช้จ่ายเงินกันอย่างประหยัด ต้องปรับตัว มาดูกันว่าต่อจากนี้นั้น จะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง

1. คำว่า อิสรภาพทางการเงิน เอื้ อมถึงได้ย าก

ตอนนี้ใคร ๆ ก็ชอบพูดเรื่องอิสรภาพ ทางการเงิน เพราะการที่มีรายได้เข้ามา

มากกว่ารายจ่าย โดยที่เราไม่ต้องทำงานเนี่ย มันดีเชียวล่ะ

เป็นการสร้างอิสรภาพ ทางการเงินให้ตัวเอง เพราะคนสมัยก่อนเขานิยมฝาก

เงินเพื่อเอา ด อ ก แต่หากมองดูยุคปัจจุบัน เราคงทำอย่างนั้นไม่ได้

เหมือนก่อน ยิ่งลงทุ นผิ ดที่ กลายเป็นว่า ต้องทำงานไปตลอดชีวิต ต้องศึกษาให้ดี

2. เงินหาย ากขึ้น

สังเกตทุกวันนี้สิ ว่าคนเริ่มจับจ่ายกันน้อยมาก นี่ยังไม่รวมกับวิ ก ฤ ต โ ค วิ ด

ที่เพิ่งเกิ ดขึ้น กระท บไปทั่วโลก และถ้าในอนาคตที่ ธ น าค ารทั่วโลก

จะให้ด อ กเ บี้ ยเงินฝาก 0 เท่ากับคนที่ฝากเงินใน ธ น าค าร ไม่ได้อะไร

3. ในอนาคต เงินอยู่เหนือคน

พอเงินมันหาย ากมากขึ้น ก็ยิ่งมีค่าแล้วคนก็จะพ ย าย ามทำทุกอย่ าง

เพื่อให้ได้มันมา โดยไม่สนว่าใคร จะลำบ าก จะเป็นยังไง ขอแค่ได้มาก็พอ

4. ครอบครัว มีปัญหา

สังเกตดูนะ เมื่อก่อนผู้ชายจะเป็นคนออกไปทำงานหาเงิน

เพื่อมาเลี้ยงครอบครัวตัวเอง ส่วนผู้หญิงจะอยู่บ้าน ดูแลงานบ้านเลี้ยงลูกไปวันๆ

ทำให้มีเวลาอยู่กับลูกตลอด พอมายุคนี้ ทั้งพ่อและแม่

ก็ออกไปทำงานนอกบ้านกัน ยิ่งยุคที่เงินหาย ากๆ เช่นนี้

ยิ่งต้องทำงานมากขึ้น เพราะหาที่หามามันไม่พอไง

5. หลังจากยุค ด อ กเบี้ ย 0 % มันจะแ ย่ลงไปอีก

เพราะเงินจะล้นระบบ แต่ไม่ใช่เงิน มีมากสำหรับทุกคน

แต่เมื่อเงินล้นระบบ จะล้นไปอยู่ในมือคนรวย ซึ่งคนรวย ก็รู็ๆ กันอยู่

มีจำนวนที่น้อยมาก ๆ หากเราจะเทียบ กับคนจน จึงเกิ ดการใช้จ่าย

ที่น้อยตามไปด้วยไง เมื่อใช้จ่ายน้อย ก็จะทำให้กระทบแบบโ ด มิโ น่

คือ พ่อค้ าแม่ค้ าไม่มีคนซื้ อของก็จะข ายไม่ได้ ห้ างส ร ร พสิ นค้าตลาดไม่มีคนเดิน

คนส่วนมากเลย ไม่มีเงินที่จะเอาไปใช้ ให้เงินหมุนเวียน และพอเศรษฐกิจไม่ดี

ทั้งบริษัท ทั้งโรงงาน ทั้งหลายนั้น ก็ต้องปิดตัวลง อย่างที่เราเห็นกัน

6. ค่าครองชี พจะสูง

ข้าวของทุกอย่างแ พ ง แต่เงิน กลับหาย าก

และถ้าวันนี้ไม่ระวั ง ไม่ปรับตัวล่ะก็ วันข้างหน้าต้องเสี ยใจแน่นอน

7. ผู้สูงอายุ กลับมาทำงานอีกครั้ง

ปกติแล้วคนวัยนี้เขาก็มักจะวางแผนก่อนวัยเกษียณอยู่แล้ว เพื่อให้มีเงินเก็บ

ใช้หลังเกษี ยณ ได้มากเพียงพอ ที่จะสามารถฝ าก ธน าค าร ได้

หวังเก็บ ด อ กเบี้ ยกินได้บ้าง แต่หากเงินฝากไม่มี ด อ กเบี้ ยนั้น

ก็จะทำให้เงินก้อนค่อย ๆ ใช้ไปจนหมด ที่นี้ก็กลายเป็นว่า ผู้สูงอายุ

ต้องกลับมาทำงาน เพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเอง ชีวิตนี้มันไม่ง่ายใช่ไหมล่ะ!

8. ความเห ลื่ อ มล้ำ มีให้เห็นมากขึ้น

หากเงินฝากไม่มี ด อ ก ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้เกิ ดความเหลื่ อมล้ำ

เพิ่มมากขึ้น คนรวยที่มีอยู่เพียง ไม่กี่เปอร์เซ็ นต์ ก็จะยิ่งรวย ในขณะที่คนจน

คนที่หาเช้ากินค่ำอย่างเราๆ ไม่มีเงินเหลือเก็บ ก็ต้องทำงานไปตลอดชีวิตน่ะสิ

9. คอรั ปชั่ น มีให้เห็นมากขึ้นในอนาคต

แน่นอนว่ายิ่งเงินหาย าก พวกฉ วย โอกาสก็จะมีมากขึ้น

การข าดเงิน มันทำให้คนข าดจิตสำนึกได้ง่าย ฉะนั้นเขาจึงทำทุกอย่ างเพื่อเงิน

ขอขอบคุณ forlifeth

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …