Home ข้อคิด 9 ข้อ ที่ปีนี้ ควรประหยัดมากขึ้น และเป็นคนใหม่ได้แล้ว

9 ข้อ ที่ปีนี้ ควรประหยัดมากขึ้น และเป็นคนใหม่ได้แล้ว

0 second read
0

ปีใหม่แล้ว ควรจะเป็นคนใหม่ ทิ้งนิสัยเดิมๆ ไป เราทุกคนควรจะใช้ชีวิต

ใช้จ่ายเงินกันอย่างประหยัด ต้องปรับตัว มาดูกันว่าต่อจากนี้นั้น จะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง

1. คำว่า อิสรภาพทางการเงิน เอื้ อมถึงได้ย าก

ตอนนี้ใคร ๆ ก็ชอบพูดเรื่องอิสรภาพ ทางการเงิน เพราะการที่มีรายได้เข้ามา

มากกว่ารายจ่าย โดยที่เราไม่ต้องทำงานเนี่ย มันดีเชียวล่ะ

เป็นการสร้างอิสรภาพ ทางการเงินให้ตัวเอง เพราะคนสมัยก่อนเขานิยมฝาก

เงินเพื่อเอา ด อ ก แต่หากมองดูยุคปัจจุบัน เราคงทำอย่างนั้นไม่ได้

เหมือนก่อน ยิ่งลงทุ นผิ ดที่ กลายเป็นว่า ต้องทำงานไปตลอดชีวิต ต้องศึกษาให้ดี

2. เงินหาย ากขึ้น

สังเกตทุกวันนี้สิ ว่าคนเริ่มจับจ่ายกันน้อยมาก นี่ยังไม่รวมกับวิ ก ฤ ต โ ค วิ ด

ที่เพิ่งเกิ ดขึ้น กระท บไปทั่วโลก และถ้าในอนาคตที่ ธ น าค ารทั่วโลก

จะให้ด อ กเ บี้ ยเงินฝาก 0 เท่ากับคนที่ฝากเงินใน ธ น าค าร ไม่ได้อะไร

3. ในอนาคต เงินอยู่เหนือคน

พอเงินมันหาย ากมากขึ้น ก็ยิ่งมีค่าแล้วคนก็จะพ ย าย ามทำทุกอย่ าง

เพื่อให้ได้มันมา โดยไม่สนว่าใคร จะลำบ าก จะเป็นยังไง ขอแค่ได้มาก็พอ

4. ครอบครัว มีปัญหา

สังเกตดูนะ เมื่อก่อนผู้ชายจะเป็นคนออกไปทำงานหาเงิน

เพื่อมาเลี้ยงครอบครัวตัวเอง ส่วนผู้หญิงจะอยู่บ้าน ดูแลงานบ้านเลี้ยงลูกไปวันๆ

ทำให้มีเวลาอยู่กับลูกตลอด พอมายุคนี้ ทั้งพ่อและแม่

ก็ออกไปทำงานนอกบ้านกัน ยิ่งยุคที่เงินหาย ากๆ เช่นนี้

ยิ่งต้องทำงานมากขึ้น เพราะหาที่หามามันไม่พอไง

5. หลังจากยุค ด อ กเบี้ ย 0 % มันจะแ ย่ลงไปอีก

เพราะเงินจะล้นระบบ แต่ไม่ใช่เงิน มีมากสำหรับทุกคน

แต่เมื่อเงินล้นระบบ จะล้นไปอยู่ในมือคนรวย ซึ่งคนรวย ก็รู็ๆ กันอยู่

มีจำนวนที่น้อยมาก ๆ หากเราจะเทียบ กับคนจน จึงเกิ ดการใช้จ่าย

ที่น้อยตามไปด้วยไง เมื่อใช้จ่ายน้อย ก็จะทำให้กระทบแบบโ ด มิโ น่

คือ พ่อค้ าแม่ค้ าไม่มีคนซื้ อของก็จะข ายไม่ได้ ห้ างส ร ร พสิ นค้าตลาดไม่มีคนเดิน

คนส่วนมากเลย ไม่มีเงินที่จะเอาไปใช้ ให้เงินหมุนเวียน และพอเศรษฐกิจไม่ดี

ทั้งบริษัท ทั้งโรงงาน ทั้งหลายนั้น ก็ต้องปิดตัวลง อย่างที่เราเห็นกัน

6. ค่าครองชี พจะสูง

ข้าวของทุกอย่างแ พ ง แต่เงิน กลับหาย าก

และถ้าวันนี้ไม่ระวั ง ไม่ปรับตัวล่ะก็ วันข้างหน้าต้องเสี ยใจแน่นอน

7. ผู้สูงอายุ กลับมาทำงานอีกครั้ง

ปกติแล้วคนวัยนี้เขาก็มักจะวางแผนก่อนวัยเกษียณอยู่แล้ว เพื่อให้มีเงินเก็บ

ใช้หลังเกษี ยณ ได้มากเพียงพอ ที่จะสามารถฝ าก ธน าค าร ได้

หวังเก็บ ด อ กเบี้ ยกินได้บ้าง แต่หากเงินฝากไม่มี ด อ กเบี้ ยนั้น

ก็จะทำให้เงินก้อนค่อย ๆ ใช้ไปจนหมด ที่นี้ก็กลายเป็นว่า ผู้สูงอายุ

ต้องกลับมาทำงาน เพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเอง ชีวิตนี้มันไม่ง่ายใช่ไหมล่ะ!

8. ความเห ลื่ อ มล้ำ มีให้เห็นมากขึ้น

หากเงินฝากไม่มี ด อ ก ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้เกิ ดความเหลื่ อมล้ำ

เพิ่มมากขึ้น คนรวยที่มีอยู่เพียง ไม่กี่เปอร์เซ็ นต์ ก็จะยิ่งรวย ในขณะที่คนจน

คนที่หาเช้ากินค่ำอย่างเราๆ ไม่มีเงินเหลือเก็บ ก็ต้องทำงานไปตลอดชีวิตน่ะสิ

9. คอรั ปชั่ น มีให้เห็นมากขึ้นในอนาคต

แน่นอนว่ายิ่งเงินหาย าก พวกฉ วย โอกาสก็จะมีมากขึ้น

การข าดเงิน มันทำให้คนข าดจิตสำนึกได้ง่าย ฉะนั้นเขาจึงทำทุกอย่ างเพื่อเงิน

ขอขอบคุณ forlifeth

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 วิธีเพื่อรับมือกับหัวหน้า เมื่อหัวหน้า “ไม่ชอบคุณ”

1. โฟกัสงานไว้ เพราะระหว่างจับตาดู สถานการณ์ก็อย่าลืม ต … …