Home ข้อคิด 9 ข้อที่ควรรู้ไว้ ก่อนจะโดนคนอื่นครอบครองที่ดินแบบไม่รู้ตัว

9 ข้อที่ควรรู้ไว้ ก่อนจะโดนคนอื่นครอบครองที่ดินแบบไม่รู้ตัว

0 second read
1

นี่คือ 9 เรื่องต้องรู้ ก่อนถูกคนอื่นครอบครองที่ดิน แบบไม่รู้ตัว มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

เพราะมันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆ สำหรับผู้ที่มีที่ดิน เป็นเจ้าของที่ดินหลายๆแห่ง

ควรต้องรู้เอาไว้ เพราถ้าไม่รู้เรื่องนี้เลย อาจทำให้ที่ดินเรากลายเป็นของคนอื่นแบบงงๆ

และรับรองว่า เป็นประโยชน์กับเจ้าของที่ดินแน่นอน เพราะที่ดินก็นับว่าเป็นทรั พ ย์สิน

ที่มีมู ลค่าหากใครต้องการมีไว้ ในครอบครอง ก็ควรดูแลแต่ละที่ให้ดีๆ

ทำให้รอบคอบอย่ าเสียรู้ให้กับพวกที่หวังผลประโยชน์ โดยเฉพาะหากใครครอบครอบที่ดิน

รกร้างไม่ได้ทำประโยชน์ไม่ได้ใช้สอยอะไร หากมีผู้เข้ามาครอบครอง ปลูกบ้านอยู่อาศัย

เป็นที่ทำกินนานๆ เราอาจเสียที่ดินผืนนั้นไปเลย เพราะถ้าดูต ามกฎหมายนั้น การเข้าครอบครองเช่นนี้

เขาเรียกว่าการครอบครองปรปักษ์ นั่นคือ เมื่อบุคคลใดก็ต ามครอบครองทรั พ ย์สิน

ของผู้อื่นไว้โดยสงบและเปิดเผยด้วย เจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรั พ ย์

เมื่อครอบครองถึง 10 ปี หากเป็นสังหาริมทรั พ ย์เมื่อครอบครองถึง 5 ปี

จะทำให้ผู้เข้าครอบครองโดยปรปักษ์จะมีสิทธิได้ที่ดินผืนนั้นไปเลย และเจ้าของที่ดิน

ตัวจริงไม่สามารถทำอะไรได้ เมื่อไม่คอยดูแลเอาไว้ก็จะเสียไปแบบงงๆ

ทั้งนี้จะขอแนะนำเจ้าของ หรือผู้ครอบครองโฉนดที่ดินทั้งหลายนั้น ไม่ควรปล่อยให้ที่ดิน

ของตนตกเป็นของคนอื่น ด้วยการปล่อยให้เป็นที่รกร้าง จะทำให้เสียสิทธิ์ในการครอบครอง

ทันที แม้จะมีโฉนดถูกต้องอย่างไร ก็ไม่อาจช่วยอะไรได้

1. ควรเข้าไปยังที่ดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อดูว่ามีใครเข้ามาอาศัยไหม

2. ตอนที่ลงพื้นที่นั้น ให้สอบถามเพื่อนบ้านแถวๆนั้น

ว่ามีใครเข้ามาใช้พื้นที่ ของที่ดินของเราหรือไม่ เพราะไม่งั้นเราจะเสียที่ดินแบบงงๆได้

3. ทำการตรวจเช็คหมุดปัก แสดงขอบเขตว่า มีการเสียห ายไหม

หรือมีการเคลื่อนย้ ายไปจากเดิมหรือไม่อย่างไร

4. ต้องมีการทำรังวัดที่ดินอยู่เสมอ อ ย่ างน้อยทุกๆ 5 ปี เพราะเมื่อเวลาผ่ านไป

อาณาเขตเราอาจเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะที่ดินที่เป็นตลิ่ง

5. ในกรณี ที่มีผู้อื่นเข้ามาอยู่ในที่ดินเรา ให้เราทำข้อตกลง คงรเจรจากัน

ให้เข้าว่าเขากำลังอาศัยใช้ที่ดินเราอยู่ ก็อาจเรียกเก็บเป็นค่าเช่า

หรือทำการซื้ อข าย กันให้ถูกต้อง เพราะหากอีกฝ่ายเมิณเฉย

ไม่ทำข้อตกลงเรามีสิ ทธิ์ที่จะไล่เขาได้เสมอ

6. ถ้าหมุดที่เคยปักมันห า ยไป ให้รีบแจ้ งความกับเจ้าหน้าเลย

เพื่อให้ดำเนินค ดีไว้เลย โดยเป็นการแจ้งความเอาผิด ไม่ใช่แต่เพียงลงบันทึกเอาไว้เฉยๆ

เพราะการทำล า ยหมุ ดนั้น มันเป็นความผิ ดทางอาญ า เมื่อแจ้งความแล้ว

เดินทางไปติดต่อกรมที่ดิน เพื่อดำเนินการ เรื่องหมุดปักให้ถูกต้อง

7. พอเราเข้าตรวจสอบที่ดินประจำปี ให้สังเกตรอยเดินเท้า หรือรอยย างรถ

เพื่อตรวจดูว่ามีการใช้ที่ดินเราไหม เพื่อเป็นทางผ่ านให้รถวิ่ง

เพราะหากปล่อยไว้ ก็อาจกล ายเป็นทางผ่ านประจำไปเลย

8. จัดการติดตั้งป้ายประกาศ ให้ทราบว่าที่ดินนี้มีเจ้าของแล้วนะ

9. ที่ดินทุกแห่งนั้น ควรมีการล้อมรั่ วไว้อย่ างชัดเจน เพื่อเป็นการกำหนด

อาณาเขตที่แน่นอน เป็นการประก าศให้รู้ว่าที่ดินผืนนี้ มีเจ้าของอยู่แล้ว

ทั้ง 9 ข้อนี้ ที่กล่าวมาเป็นสาระความรู้ สำหรับคนมีที่ดิน มีเงินซื้ อที่

แล้วก็ต้องรักษ าโฉนดเอาไว้ด้วยนะ เราก็ต้องไม่ลืมว่า

ควรจะลงพื้นที่ เพื่อตรวจเช็คที่ดินของเราอยู่เสมอนะ

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …