Home ข้อคิด 9 ข้อที่ควรรู้ไว้ ก่อนจะโดนคนอื่นครอบครองที่ดินแบบไม่รู้ตัว

9 ข้อที่ควรรู้ไว้ ก่อนจะโดนคนอื่นครอบครองที่ดินแบบไม่รู้ตัว

0 second read
1

นี่คือ 9 เรื่องต้องรู้ ก่อนถูกคนอื่นครอบครองที่ดิน แบบไม่รู้ตัว มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

เพราะมันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆ สำหรับผู้ที่มีที่ดิน เป็นเจ้าของที่ดินหลายๆแห่ง

ควรต้องรู้เอาไว้ เพราถ้าไม่รู้เรื่องนี้เลย อาจทำให้ที่ดินเรากลายเป็นของคนอื่นแบบงงๆ

และรับรองว่า เป็นประโยชน์กับเจ้าของที่ดินแน่นอน เพราะที่ดินก็นับว่าเป็นทรั พ ย์สิน

ที่มีมู ลค่าหากใครต้องการมีไว้ ในครอบครอง ก็ควรดูแลแต่ละที่ให้ดีๆ

ทำให้รอบคอบอย่ าเสียรู้ให้กับพวกที่หวังผลประโยชน์ โดยเฉพาะหากใครครอบครอบที่ดิน

รกร้างไม่ได้ทำประโยชน์ไม่ได้ใช้สอยอะไร หากมีผู้เข้ามาครอบครอง ปลูกบ้านอยู่อาศัย

เป็นที่ทำกินนานๆ เราอาจเสียที่ดินผืนนั้นไปเลย เพราะถ้าดูต ามกฎหมายนั้น การเข้าครอบครองเช่นนี้

เขาเรียกว่าการครอบครองปรปักษ์ นั่นคือ เมื่อบุคคลใดก็ต ามครอบครองทรั พ ย์สิน

ของผู้อื่นไว้โดยสงบและเปิดเผยด้วย เจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรั พ ย์

เมื่อครอบครองถึง 10 ปี หากเป็นสังหาริมทรั พ ย์เมื่อครอบครองถึง 5 ปี

จะทำให้ผู้เข้าครอบครองโดยปรปักษ์จะมีสิทธิได้ที่ดินผืนนั้นไปเลย และเจ้าของที่ดิน

ตัวจริงไม่สามารถทำอะไรได้ เมื่อไม่คอยดูแลเอาไว้ก็จะเสียไปแบบงงๆ

ทั้งนี้จะขอแนะนำเจ้าของ หรือผู้ครอบครองโฉนดที่ดินทั้งหลายนั้น ไม่ควรปล่อยให้ที่ดิน

ของตนตกเป็นของคนอื่น ด้วยการปล่อยให้เป็นที่รกร้าง จะทำให้เสียสิทธิ์ในการครอบครอง

ทันที แม้จะมีโฉนดถูกต้องอย่างไร ก็ไม่อาจช่วยอะไรได้

1. ควรเข้าไปยังที่ดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อดูว่ามีใครเข้ามาอาศัยไหม

2. ตอนที่ลงพื้นที่นั้น ให้สอบถามเพื่อนบ้านแถวๆนั้น

ว่ามีใครเข้ามาใช้พื้นที่ ของที่ดินของเราหรือไม่ เพราะไม่งั้นเราจะเสียที่ดินแบบงงๆได้

3. ทำการตรวจเช็คหมุดปัก แสดงขอบเขตว่า มีการเสียห ายไหม

หรือมีการเคลื่อนย้ ายไปจากเดิมหรือไม่อย่างไร

4. ต้องมีการทำรังวัดที่ดินอยู่เสมอ อ ย่ างน้อยทุกๆ 5 ปี เพราะเมื่อเวลาผ่ านไป

อาณาเขตเราอาจเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะที่ดินที่เป็นตลิ่ง

5. ในกรณี ที่มีผู้อื่นเข้ามาอยู่ในที่ดินเรา ให้เราทำข้อตกลง คงรเจรจากัน

ให้เข้าว่าเขากำลังอาศัยใช้ที่ดินเราอยู่ ก็อาจเรียกเก็บเป็นค่าเช่า

หรือทำการซื้ อข าย กันให้ถูกต้อง เพราะหากอีกฝ่ายเมิณเฉย

ไม่ทำข้อตกลงเรามีสิ ทธิ์ที่จะไล่เขาได้เสมอ

6. ถ้าหมุดที่เคยปักมันห า ยไป ให้รีบแจ้ งความกับเจ้าหน้าเลย

เพื่อให้ดำเนินค ดีไว้เลย โดยเป็นการแจ้งความเอาผิด ไม่ใช่แต่เพียงลงบันทึกเอาไว้เฉยๆ

เพราะการทำล า ยหมุ ดนั้น มันเป็นความผิ ดทางอาญ า เมื่อแจ้งความแล้ว

เดินทางไปติดต่อกรมที่ดิน เพื่อดำเนินการ เรื่องหมุดปักให้ถูกต้อง

7. พอเราเข้าตรวจสอบที่ดินประจำปี ให้สังเกตรอยเดินเท้า หรือรอยย างรถ

เพื่อตรวจดูว่ามีการใช้ที่ดินเราไหม เพื่อเป็นทางผ่ านให้รถวิ่ง

เพราะหากปล่อยไว้ ก็อาจกล ายเป็นทางผ่ านประจำไปเลย

8. จัดการติดตั้งป้ายประกาศ ให้ทราบว่าที่ดินนี้มีเจ้าของแล้วนะ

9. ที่ดินทุกแห่งนั้น ควรมีการล้อมรั่ วไว้อย่ างชัดเจน เพื่อเป็นการกำหนด

อาณาเขตที่แน่นอน เป็นการประก าศให้รู้ว่าที่ดินผืนนี้ มีเจ้าของอยู่แล้ว

ทั้ง 9 ข้อนี้ ที่กล่าวมาเป็นสาระความรู้ สำหรับคนมีที่ดิน มีเงินซื้ อที่

แล้วก็ต้องรักษ าโฉนดเอาไว้ด้วยนะ เราก็ต้องไม่ลืมว่า

ควรจะลงพื้นที่ เพื่อตรวจเช็คที่ดินของเราอยู่เสมอนะ

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 วิธีเพื่อรับมือกับหัวหน้า เมื่อหัวหน้า “ไม่ชอบคุณ”

1. โฟกัสงานไว้ เพราะระหว่างจับตาดู สถานการณ์ก็อย่าลืม ต … …