Home ข้อคิด 9 ของสังฆทาน ที่มีประโยชน์ ถวายแล้วได้บุญมาก

9 ของสังฆทาน ที่มีประโยชน์ ถวายแล้วได้บุญมาก

0 second read
2

การถวายสังฆทาน เป็นการถวายทาน ที่ไม่ระบุเฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใด ผู้ที่ประสงค์จะทำทานจะเตรียมสิ่งของ ที่จะถวายทาน แล้วนำไปยังวัด ไปพบพระสงฆ์รูปใดก็แจ้ งค วามจำนงขอถวายสังฆทาน

ท่านก็จะทำพิ ธีรับสังฆทาน ถ้ากำหนดว่าจะถวายแก่พระรูปใดรูปหนึ่ง การทานนั้นคงไม่เป็นสังฆทาน และวันนี้เราได้รวบรวม สังฆทาน 9 อย่าง หากถวายแล้วได้บุญมาก

1. รองเท้า

พระท่านต้องเดินบิณฑบาตร, ไปเรียนหนังสือ, ธุดงค์, ไปกิจนิมนต์ต่างๆ, บางรูปต้องทำงานในวัด เช่น ก่อสร้าง กวาดลานวัด สิ่งที่จำเป็นก็คือ รองเท้า ฉะนั้น รองเท้าจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่มีความสำคัญเสมอ

2. เครื่องเขียน ดินสอ สมุด ปากกา

ก็เพราะว่า พระสมัยนี้ต้องเรียนพระปริยัติธร รม และจดกำหนดนัดหมายต่างๆ บางรูปท่านเป็นเหรั ญญิ ก ดูแลค่าใช้จ่ายแต่ไม่ค่อยมีใครถวายของเหล่านี้ พระท่านจึงต้องไปเดินหาซื้อเองเสมอ ถ้าเราถวายไป จะเป็นประโยชน์มากแน่นอน

3. หนังสือธรรมะ หรือที่ให้ความรู้ด้านอื่นๆ

พระสงฆ์ มีหน้าที่เผ ยแผ่พระพุทธศาสนา จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ที่แต กฉาน ทั้งทางธร รม ข่ าวสารบ้านเมือง เพื่อจะได้สาธิตยกตัวอย่างให้คนที่รับฟังเข้าใจได้ การถวายหนังสือ

จึงถือเป็นต้นทุนแห่งธรรมทาน ให้พระท่านได้นำไปกระจ า ยสู่ผู้คนได้อีกเยอะแยะ นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก

4. น้ำย าเช็ดพื้น

ก็จำพวก น้ำยๅล้ๅงจาน น้ำยๅล้ๅงห้องน้ำ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ก็เพื่อว่าจะนำไป ทำความสะอาด ในวัดยังไงล่ะ

5. แช มพู

ก็เพราะว่า พ ระสงฆ์ต้องใช้แชมพูในล้ๅงหนั งศีรษะ ก่อนการปลงผม ฉะนั้น แชมพูจึงเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่าง

6. ย าหลัก ที่จำเป็น

ถวายยๅดี ที่ใช้กันเป็นประจำในชีวิตประจำวัน มีคุณภาพ เป็นยๅสามัญทั่ว ๆ ไป

7. ใบ มี ดโ กน

นั่นเพราะว่า พระต้องโ ก นผมทุกวันโ กน ถ้าท่านใดถวายใบ มี ด ก็ได้ชื่อว่า ช่วยไม่ให้พระต้องเสี ยทุกวันโ กน เห็นว่าได้บุญดีกว่าให้ย าอีกนะ

8.ผ้าไตรจีวร

ในชุดสังฆทานแม้จะมีอยู่ แต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ขนาด หรือไม่ก็ไม่มี คุณภาพ ฉะนั้นผู้ถวายสังฆทาน ควรเลือกที่เหมๅะสม อย่างเช่น ผ้าไตรจีวรที่ทำจากผ้ามัสลิน เพราะผ้าเหมๅะกับสภาพอากาศร้อน

9 ผ้า ข น ห นู

ไม่จำเป็นต้องมีสีเหลืองแต่อย่างใด ควรเลือกผ้าที่ดี สีสุภาพ ควรเป็นแบบเรียบๆ

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …