Home ข้อคิด 8 เคล็ดลับ ฝึกคุณให้มั่นใจในตัวเอง ดูดีมีเสน่ห์ กล้าคิดกล้าทำ

8 เคล็ดลับ ฝึกคุณให้มั่นใจในตัวเอง ดูดีมีเสน่ห์ กล้าคิดกล้าทำ

4 second read
0

1. รั ก ษ า ความรู้สึก ‘เก่งไม่จริง’

หลายคนต้องเคยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถ เป็นความรู้สึกว่าไม่เก่งจริง ไม่คู่ควร

กับความสำเร็จที่ได้มา หรือความสำเร็จที่ได้มาเป็นเพราะโชคช่วยงี้

ในการที่จะก้าวข้าม ความกลัว ได้นั้นคุณจะต้องยอมรับในความสำเร็จจากใจจริงๆ

หรือพูดคุยกับเพื่อน ๆ คนใกล้ชิดให้มากเพื่อเพิ่มความมั่นใจของเรา

2. สร้างภาพจำ ที่มีคุณภาพให้แก่ตัวเอง

ส่วนสำคัญ สำหรับการสร้างความมั่นใจคือการสร้างภาพจำ หรือสร้างแบ ร นด์ให้ตัวเอง

เช่น การสร้างสรรค์ เนื้ อหาที่น่าสนใจลงบล็ อ ค เ ฟ ส บุ้ ค ไม่ก็วิดีโอได้ทั้งนั้น

แล้วไม่ต้องเสียใจไปนะ ถ้าสิ่งที่คุณทำไม่ค่อยมีใครสนใจในตอนแรก

แค่การที่คุณมีชิ้ นงานที่เป็นรูปเป็นร่าง กล้าเผ ยแพ ร่ความมั่นใจออกมา

ก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจ เท่านี้มันก็สร้างความมั่นใจให้กับคุณได้แล้ว

3. เลิกให้ความสำคัญ ในเรื่องความคิดลบๆ

เราจงเห็นความสำคัญจากการมีสติ อยู่กับปัจจุบัน ทั้งนี้ยังมีการเปรียบเทียบว่า

ความคิดแ ย่ ๆที่ข าดความมั่นใจ ที่เกิดขึ้นในหัวเรา ก็เหมือนกับ สิ ว บนใบหน้านั่นแหละ

ยิ่งไปสะกิด หวังว่ามันจะหายได้เร็ว ผลที่ได้มากับกลายเป็นว่าอาการยิ่ง แ ย่ ลง

ทิ้งร อ ย แ ผล เป็นไว้อีก ดังนั้นการมีสติอยู่กับปัจจุบันนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญ

และยังสอนให้มองความคิด เป็นดั่งเครื่องมือในการใช้ชีวิตด้วย

เพราะความคิดไหนที่ช่วยส่งเสริม ให้ชีวิตเราดีขึ้นก็เก็บเอาไว้ อันไหนที่เราไม่ต้องการ ก็ทิ้งไป

4. การมีจิตใจที่แข็งแร ง

เพราะความมั่นใจในตัวเองเป็นสภาวะจิตใจอย่างนึง ที่เสริมสร้างได้โดย

การหาเวลาทำกิจก ร ร มที่จะช่วยให้จิตใจ ร่ า ง ก า ย

จิตใจเราแข็งแร ง อย่างการ อ่ า นหนังสือ ออกกำลังกาย การนั่งสมาธิใน ย า ม เ ช้ า

เพราะถ้าคุณไม่ให้เวลา หรือไม่ให้ความสำคัญกับจิตใจตัวเอง

ก็คือคุณกำลังยอมให้คน หรือสิ่งอื่น มีอิท ธิพ ลในการหล่ อหล อมความคิดของคุณแล้ว

5. พาตัวเองไปหาสถานก ารณ์จริง

ลองฝึกมีมนุษยสัมพันธ์ จะช่วยผลั กดันให้คุณเติบโตพัฒนาขึ้นโดยธรรมชาติ

ซึ่งเป็นไปได้ว่า ความมั่นใจนั้นจะเพิ่มขึ้นพร้อมๆ กันด้วย และปัจจุบันมีคอ ร์ ส อบรมต่างๆ

มากมายให้คุณได้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็น บำบั ดปัญหาชีวิต นักพูด หรือแม้แต่การเป็นผู้นำ

ก็ช่วยฝึกให้คุณ พัฒนาตัวเองได้สม่ำเสมอ และยังเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มความมั่นใจด้วย

6. การแต่งตัว เป็นสิ่งสำคัญมาก

เพราะมีคนเคยกล่าวไว้ว่า “การแต่งตัวสุภาพนั้น นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือแม้แต่ต้องนั่งทำงานอยู่ที่บ้าน แต่คนที่จะประสบความสำเร็จที่สุด

มักจะตื่นแต่เช้า แต่งตัวเหมือนพร้อมที่จะออกไปทำงานเสมอ เเพราะพฤติกร ร ม ดังกล่าว

มันจะสะท้อนให้เห็นถึง ทัศนคติของคนเหล่านั้น เพราะเมื่อคุณคิดว่าตัวเองดูดี

คุณก็จะรู้สึกมีความสุขมากขึ้น และมีความมั่นใจ ในการทำสิ่งต่างๆ ด้วย

7. เห็นคุณค่าของตัวเอง

ความมั่นใจต้องมาจากตัวตนที่แท้จริงของคุณด้วยนะ ไม่ใช่จากความสำเร็จ

ในด้านหน้าที่การงาน ลองทำความเข้าใจพัฒนาตัวเองใหม่ โดยอาจเริ่มต้น

ด้วยการเป็นอาส าสมั ครเพื่อบริก ารสังคม การทำสมาธิ การ อ่ า น หนังสือ หรือสังสรรค์กับเพื่อนๆ

อะไรก็ได้ ที่จะทำให้คุณเห็นค่า หรือเห็นความสามารถของตัวเองมากขึ้นไงล่ะ

8. เรียน ค อ ร์ ส ฝึกไหวพริบ

เพราะมันจะทำให้คุณเรียนรู้ที่ จะพลิกแพลงไปตามสถานการณ์ได้ดี

เพราะคุณจะได้มีโอกาส ฝึกพูดบนเวที มันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่คุณได้

และการอยู่ต่อหน้า คนมากมายมันจะช่วยฝึกให้คุณ คิดและตอบสน อ งต่อสถานการต่างๆ ได้เร็ว

ซึ่งเหล่านี้ ล้วนนำไปใช้ กับการทำงานในชีวิตจริงได้ดีซะด้วย

ขอบคุณ s u m r e j

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …