Home เกร็ดความรู้ 8 อาหารเหล่านี้ เมื่อได้ทำไปแล้ว ไม่ควรไปอุ่นรอบสอง

8 อาหารเหล่านี้ เมื่อได้ทำไปแล้ว ไม่ควรไปอุ่นรอบสอง

4 second read
0

เราต้องขอบอ กก่อนว่า ผมเองก็ยังทำสิ่งเหล่านี้ แล้ววันนี้ผมได้ไปทำการอ่ านบทคว ามนึง

และเป็นบทคว ามต่างประเท ศ ในเรื่องของการรับประทานอาหารให้ปลอ ดภั ย

ว่าแท้ที่จริงเราจะต้องทำให้สุ กและสะอาด ปรุงแต่งน้อยๆ เท่าที่จะทำได้ และสิ่งสำคุญอีกสิ่งคือ

การปรุงอาหารให้สุก จะต้องทำการปรุงอาหารให้สุกแค่ครั้งเดียว ไม่ควรไปอุ่นซ้ำ

หล า ยๆรอบ เพราะจะทำให้เกิดผลต่อร่ างกายต ามมา เหมือนดังต่อไปนี้

1 บีทรูท

มันก็คือ ผักผลไม้สีม่วง ประกอบด้วยสารอาหารจำนวนมาก

แต่หากนำมาผ่านความร้อนอยู่เรื่อยๆ เนี่ย ก็จะเกิดโท ษต่อผู้ที่รับประทานอยู่นะ

เพราะงั้นเราจึงควรที่ทำให้สุขเพียงครั้งเดียวไปเลย และเลี่ ยงการมวนท้องต ามมา

2 ผักคื่นช่าย

เป็นผักที่เรานำมาผัดหรือนำมาต้มก็ได้ นำมาทำเป็นน้ำซุปก็ได้ และเนื่องจากอาหาร

ที่เราทานไม่หมด เราจะนำไปปรุงใหม่ใช่ไหมล่ะ เมื่อเราทานอาหารผักชนิดนี้เข้าไป เมื่อเรานำไปอุ่นซ้ำ

จะทำให้เสี ยสารอาหารที่ดี ส่ งผลไม่ดีสะสมในระยะย าว ของร่างกายเราได้นั่นเอง

3 ไก่

การที่เรานำเนื้ อไก่สุก แช่แข็งไปให้ความร้ อนซ้ำๆ

มันจะทำให้โปรตีน ที่ซับซ้อนในไก่ เปลี่ยนเป็นอย่ างอื่นที่ไม่เหมาะสมกับร่างกาย

บางคนรับประทานเข้าไป เกิดปัญหาในเรื่ องของระบ บทางเดิ นอาหารก็มีนะ

4 ข้าว

คิดว่าหลาย ๆ คนก็อุ่นข้าวเป็นเรื่องปกติ แต่มันอยู่ที่ว่าการเก็บข้าวของเรานั้น สะอาดไหม

ถ้าข้าวสารของเรา มีสิ่งที่ผิ ดปกติลงไป หุงสุกมันก็ไม่สล า ยไปอย่ างแน่นอน

มันสามารถเจริญเติบโตได้ หากเราทิ้ งเอาไว้ในอุณหภูมิห้อง เมื่อไปอุ่นซ้ำ

สิ่งพวกนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกอาเจี ย นและท้องเสี ยได้ไม่ย ากเลย

5 ไข่กวน และไข่ต้ม

เป็นอาหารประเภทที่มีส่วนประกอบ ที่สามารถนำมาอุ่นซ้ำได้โดยไม่มีปัญหา

แต่สำหรับไข่ต้ม ไข่กวน ควรที่จะได้รับความร้อนที่ทำให้สุกเพียงครั้งเดียว ไม่ควรที่จะนำมาอุ่นซ้ำ

เพราะมันจะเสียโปรตีน สังเกตตัวเองดูนะว่า เมื่อเรารับประทานอาหาร ที่เราอุ่นซ้ำบ่อยๆ

อย่างเช่นพวกไ ข่ จะส่ งผลให้ผู้ที่รับประทานนั้นเกิดอาการไม่สบาย ได้ส ารอาหารที่ไม่เต็มร้อยไง

6 ผักโขม

ถ้าเรานำมาผ่านความร้อนซ้ำๆ จะมีส ารอาหารประเภทหนึ่ง ที่ไม่เป็นผลดี

กับร่างกายของเรา ทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นตัวก่อม ะเ ร็ งด้วย

7 เห็ด

บางชนิดสามารถนำมาประกอบอาหารได้ต ามปกติ

แต่ก็ไม่ควรที่จะนำมาอุ่นซ้ำๆ เพราะจะทำให้สารอ าหารประเภทโปรตีน

นั้นสู ญเสี ยไป ก่อให้เกิ ดโท ษต่อกระเพ าะอาห ารของเราได้ง่ายเชียวล่ะ

8 มันฝรั่ง

หลังจากที่ทำมันฝรั่งให้สุก ควรตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง หรือเก็บในตู้เย็น

เพราะว่าสภาวะเช่นนี้ เป็นผลดีต่อ การเจริญเติบโตของโบทูลินั่ม

แต่หากได้รับความร้อนซ้ำๆ ก็เกิดโท ษได้เช่นกันนะ

ขอขอบคุณ P o s t s o d

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In เกร็ดความรู้

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …