Home ข้อคิด 7 แนวคิดคนหาเงินเก่ง ทัศนคติที่เขามี มันเป็นแบบนี้

7 แนวคิดคนหาเงินเก่ง ทัศนคติที่เขามี มันเป็นแบบนี้

7 second read
0

สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวลิขิต ให้เราประสบความสำเร็จทางการเงิ น คือวิธีคิดที่แตกต่างกัน

ในเรื่องของเงิ นทอง เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับทัศนคติของเราใหม่

เพราะความคิดเดิมๆ เป็นอุปสรรคต่อความร่ำร วยไงล่ะ

1.เพราะทำเรื่อง ที่คนอื่นไม่อย ากทำ

เช่น ทำความสะอ าด เก็บข ย ะ จัดระเบียบ คนยอมจ่ายเงิ นให้สิ่งที่เขาไม่อย ากทำเองเสมอนั่นแหละ

2.จ่ายน้อยทยอยผ่ อ น แบบนี้คนยอมซื้ อง่ายกว่านะ

3.การหาเงิ น ไม่ใช่เรื่องผิดอะไร ไม่ใช่เรื่องน่าอาย เพราะคนที่ทำงานหาเ งินตั้งแต่เด็ กๆ

จะไม่มองเ งินในแง่ลบ เหมือนคนส่วนมาก ฉะนั้น เราต้องมองการหา เ งินในแง่บวกเข้าไว้นะ

4.เพราะคนรวยชอบคิด

เขามักจะหาไอเดียใหม่ๆ ทำให้สามารถสร้างช่องท างได้มากกว่าคนธรรมดาๆ

5.เพราะคนร วยกล้าพูด

กล้าขา ย กล้านำเสนอ กล้าในสิ่งที่สร้างประโยชน์ หรือสร้างคุณค่า

6.ให้เก็บเงินเ พื่อซื้ อสินทรั พย์ที่สร้างเ งิน

เพราะคนหาเ งินเก่งย่อมมีวันนึงที่ไม่เก่ง มีขึ้นต้องมีลง

เพราะงั้น เราจึงต้องสร้างทางเลือกโดยการทย อยซื้ อสินทรั พย์ที่สร้างเ งิน ให้เราตลอด

7.เพราะคนรวยโค ร ตขยัน

พวกเขามีเป้าหมายของตัวเอง มีพื้นฐานของคนสำเร็จอยู่

ต้องขยันทุกคน แต่เขาจะขยันอย่างมีเป้าหมาย รู้ว่าขยันไปเพื่ออะไร

หาเงิ น เป็นทักษะเหมือนกีฬา เพราะไม่มีนักกีฬามืออาชีพที่มาเริ่มฝึกตอนโต ยิ่งฝึกตอนเด็ กยิ่งได้เปรี ยบคนอื่นเขา

-คนจะจ่ายเงิ นเมื่อเราแก้ปัญหาให้ได้ ทุกปัญหามีเงิ นซ่อนอยู่ ตั้งใจดู คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการ

-ทำเรื่องย ากให้มันง่าย เพราะคนจะยอมจ่ายเงิ นก็ต่อเมื่อเราทำเรื่องย ากให้มันง่ายได้

ดังเช่น ธุรกิจให้ความรู้อ อนไ ลน์ทั้งหลาย ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานนี้คือทำเรื่องย ากให้ง่าย

ขอขอบคุณ r e a d y k i d s

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …