Home ข้อคิด 7 เรื่องเงิน ที่ต้องคิด ถ้าอายุมากขึ้นแล้วไม่มีอะไรดีสักอย่าง

7 เรื่องเงิน ที่ต้องคิด ถ้าอายุมากขึ้นแล้วไม่มีอะไรดีสักอย่าง

1 second read
0

1. บริหารความเสี่ ยงให้เป็น

นั่นเพราะการมีสติ จะนำพาเราผ่านทุกปัญหาได้ และความเสี่ ยงที่ควรพิจารณามี 3 ด้านคือ

1 ความเสี่ ยงด้านชีวิต เริ่มจากการคิดว่าถ้าเจ็ บป่ วยหรือเกิ ด

เหตุไม่คาดคิด ครอบครัวจะต้องลำบ าก เพราะข าดกำลังสำคัญไปไหม

2 ความเสี่ ยงในการดำเนินชีวิต คิดว่าถ้าวันหนึ่งเพื่อน ๆ ขับรถแล้วเกิด อุบั ติเ ห ตุ

เรามีประกันภั ยรถยนต์หรือไม่ เมื่อไม่มีจะซื้ อมั้ย แล้วจะเลือกแบบไหนดี

3 ความเสี่ ยงด้านทรัพย์สิน ถ้าเราหยุดทำงาน

เรามีความพร้อมไหม ถ้าไม่มีการสำร องเงินฉุ กเ ฉิ นไว้ใช้

2. เริ่มทย อย ปลดห นี้

ไหนจะ ค่าผ่ อนรถ, ค่าบัตร เพราะยิ่งปล ด ห นี้เร็วเท่าไหร่ ก็สามารถนำเงินไปต่ อ ยอดได้มากขึ้น

และถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะปล ด ห นี้ยังไง อย่างแรกเลยเริ่มจากดูว่า เรามีห นี้ทั้งหมดกี่ร าย

จำนวนเงินที่เป็นห นี้ของแต่ละราย และอัตราด อ กเบี้ ย แล้วจัดลำดับห นี้

โดยให้ห นี้ที่มีอัตร าด อ กเบี้ยสูง อยู่บน จากนั้นต่อไปก็เริ่มต้นปลดห นี้

จากก้อนนั้นก่อนแล้วค่อย ๆ ทยอยปิดห นี้ อื่น ๆ ต่อไปให้หมด

3. สร้างงบการเงิน ในแบบตัวเอง

แม้จะหาเงินได้มากแค่ไหนแต่ถ้าบริหารเงินไม่ดี

ได้มาก็หมดไวเหมือนกัน “รวยเ ดย์ รวยแค่วันสิ้นเดือน” วา่งั้นเถอะ

ฉะนั้น สิ่งที่เพื่อน ๆ ต้องให้ความสนใจ คือการสร้างงบ รายจ่ายนั่นเอง

4. มีเงินสำรอง อย่ างน้อย 6 เดือน

ก็จะคิดได้จาก (รายจ่ายปกติต่อเดือน x 6 เดือน = เงินสำรองฉุ กเฉิ นที่เราจะต้องมี)

เงินจำนวนนี้นั้น จะช่วยให้เราสามารถ รับมือกับปัญหาด้านการเงินได้ดีในอนาคต

โดยไม่ต้องกู้ยืม คนอื่น เพราะการกู้ยืม นั้นอาจจะทำให้เรากลับเข้าไปอยู่ในวงจรห นี้อีกรอบ

5. วางแผนเ กษี ยณ

แก่ไม่ว่า แต่อย่ าแ ก่แบบไม่มีเงิน เพราะว่าอย ากให้วางแผนเกษียณกันไว ๆ หน่อย

ยิ่งวางเร็วยิ่งดี ฉะนั้น การเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ มันเพื่อผลประโยชน์สำหรับเราเองทั้งนั้นนะ

6. ภ าษีได้แล้ว ควรศึกษาได้แล้ว

ร ายได้ยิ่งมาก ก็อย่ าลืมว่าภ าษีต้องเพิ่มขึ้นตามอยู่แล้ว เพราะเป็นก ฎหมายที่ทุกคนควรปฏิบัติตาม

เราควรศึกษาคือก ฎหม ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภ า ษี ไม่ว่าจะเป็นการลดหย่ อน การละเว้น

7. รู้ตัวเองก่อน ว่ามีอะไรมากกว่า

“ทรัพย์สิน” หรือ “ห นี้สิ น” ถ้าว่าเพื่อน ๆ มีร ายได้เดือนนึงหลักหลายหมื่นเลย

แต่กลับมีรายจ่ายสูงพอกันนี่สิ สิ่งที่ควรใส่ใจอย่ างแรกเลย คือ ลิ สต์รายการของทรัพย์สิน

เพื่อเปรียบเทียบ กับห นี้สินที่มี เริ่มต้นเลยที่เริ่มสะสมทรัพย์สิน ที่ก่อให้เกิ ดรายได้ เช่น กองทุน หุ้ น

ขอขอบคุณ forlifeth

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …