Home ข้อคิด 7 วิธี ใช้จ่ายให้เป็น ให้อยู่รอด ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้

7 วิธี ใช้จ่ายให้เป็น ให้อยู่รอด ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้

3 second read
0

มีแหล่งร ายได้มากกว่า 1

หาร ายได้เส ริมไว้บ้างนะไม่ว่าจะเป็นงานที่ทำอ อ นไ ลน์ ข ายของเล็ก ๆ ก็ยังดี

นอกเวลางานก็ได้ เพราะความไม่แน่นอน ของธุรกิจในปัจจุบัน ทำให้เราควร

วางแผนการเงิน อย่ างรอบคอบแล้ว เราไม่ควรจะพึ่งพาร ายได้จากแหล่งเดียวอีกต่อไป

เข้าใจและรับความเสี่ ยงได้

หากยอมรับความเสี่ ยงสูงไม่ได้ ก็อาจจะต้องปรับ การลงทุ นของตนเองซะหน่อยแล้ว

อาจจะต้องดูว่า ความหวื อ หวา ของทรัพย์สินแบบใด ที่เราพอรับได้บ้าง

ถ้าราค าหุ้ นที่เราถืออยู่ ตกไป 20 เปอร์เซ็ นต์ ทำให้เรานอนไม่หลับทั้งคืนเลย เพื่อน ๆ ก็ต้องเปลี่ยน

การวางแผนการเงินใหม่แล้ว ลองเอาเงิน ไปใส่ไว้ในกองทุ นที่ราค าไม่ได้ขึ้นลงมาก

แต่หากเราเข้าใจการลงทุ นในระยะย าวๆ เราก็อาจจะต้อง อดทนมากขึ้น

วางแผนการเงินให้ดี ยอมรับความเสี่ ยงได้มากขึ้นกว่าเดิม

มีกองทุ นฉุ กเฉิ น

ถา้เรา เก็บเงินอยู่ในกองทุ น ด อ กเบี้ ยสูง ที่รับประกั นความปลอดภั ยได้ เราก็จะแน่ใจได้ว่า

เงินของเราจะยังอยู่ครบ และยังสามารถถอน ออกมาใช้ในย ามฉุ กเฉิ นได้ง่าย

หากเราตกงาน หรือมีค่าใช้ จ่ายเงิน ที่มากมายก็นำมาใช้ได้

ลงทุ นในหลาย ๆ ที่มา

การวางแผนการ เงินที่สำคัญอีกอย่างคือ การลงทุ นในทรัพย์สิน หลายๆ อย่ าง

เพราะมันนับว่า เป็นการกระจ ายความเสี่ ยง อาทิ หากตอนนี้เพื่อน ๆ มีบ้าน มีบัญ ชี

เงินออมทรัพย์ ก็นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะถือว่าเราได้ลงทุ นในอสังหาริมทรัพย์แล้ว

ก็มีเงินส ดเก็บไว้ 1 ที่แล้ว แนะนำว่าพย าย าม หาแหล่ งทุ นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงนะ

เพราะเมื่อมันเกิด อันนึงราค าตกอีกอันขึ้น เราก็ยังพอจะอุ่นใจอยู่บางไงล่ะ เข้าใจยัง

รักษ าคะแน นความน่าเชื่ อถือ

พอเศรษฐกิจขาลง คนที่มีคะแน นความน่าเชื่อถือสูง ก็จะได้รับอนุมั ติ เงิ นกู้ได้ง่ายกว่าใครเขา

ฉะนั้น วางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่ตอนนี้ อย่ าเปลี่ยนบัตรเ ค รดิ ตบ่อยและให้สัดส่วนห นี้กับเ ค รดิ ต

ที่ได้มีเงินเหลือไว้เยอะๆ นะ ซึ่งนิสั ยเหล่านี้ ไม่ได้ดีเฉพาะเวลาขาลงเท่านั้นนะ แต่เป็นนิสั ย

ที่จะทำให้เราไม่ต้อง เป็นหนี้ในช่วงเวลาปกติด้วย เศรษฐกิจขาลงดู เหมือนจะเป็นเรื่องน่ากลั วนะ

แต่หากเราวางแผนการเงินให้ดี จะสามารถป้อ งกันผลกระทบ รักษ าทรัพย์สินของเราไว้ได้

เพราะการเก็บเงิน การลงทุ นนั้น ต้องใช้เวลาใช่ว่าวันเดียวจะทำได้เลย

วางแผนการเงิน จากการลงทุ นระยะย าว

บางครั้งหากเงินที่เราลงทุ นไว้ข าดทุ นไป เพราะว่าหุ้ นตก ก็อย่ าเพิ่งตกใจนะ ทุกอย่างไม่ได้แ ย่เสมอไป

เราจงมองย าว ๆ ก็น่าจะรู้ ว่าตลาดมีวันขึ้นลง เป็นรอบ ๆ และในระยะย าวนั้น

ก็สามารถข ายทำกำไร ได้เสมอ แต่ต้องระวัง ถ้าใครเข้าใกล้วัยเกษี ยณนั้น

อาจจะรอไม่ได้ เราควรวางแผนการเงินอีกแบบ เช่น ย้ ายเงินส่วนหนึ่งไปไว้ในกองทุ น

ความเสี่ ยงต่ำ เลือกบัญ ชีเงินฝากประจำ ด อ กเบี้ ยสูงเอาไว้ก็ดี

อย่ าใช้จ่าย ที่มันเกินตัว

หากเพื่อนๆ ชินกับการใช้เงินประหยัดๆ และมีเงินเก็บเหลือในทุกๆ วัน ก็เป็นการวางแผนการเงิน

ที่ช่วยให้เรา มีความเสี่ ยงเป็นห นี้น้อยลงไง หากเกิ ดราค าน้ำมันหรือค่าครองชีพแ พ งขึ้น

เราก็จะสามารถปรับตัวได้ง่าย หากเราเป็นหนี้อยู่แล้ว ถ้าของราค าสูงขึ้นมาเมื่อไหร่ เราก็จะหาเงินมาโปะ

ตรงนี้ได้ลำบ ากนะ ก็ลองวิธี วางแผนการเงิน ฉบับครอบครัวแบบนี้ ถ้าเราและคู่ของเรา มีร ายได้ทั้งคู่

เพื่อนๆ ลองใช้ชีวิตให้อยู่ ในงบประมาณร ายได้ ของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

หากจะพอประหยัดได้ เพราะการวางแผนการเงินแบบนี้ในเวลาปกติ เราก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นไงล่ะ

ขอขอบคุณ c h a y o 5 5 5

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …