Home ข้อคิด 7 ข้อ ของการสอนใช้เงิน เก็บไว้สอนลูก พอโตมาเขาจะได้มีอนาคตที่ดี

7 ข้อ ของการสอนใช้เงิน เก็บไว้สอนลูก พอโตมาเขาจะได้มีอนาคตที่ดี

5 second read
0

เรื่องมันมีอยู่ว่า เมื่อก่อนนั้นชาวจี นพวกเขาได้หอบเสื่ อผืนหมอนใบอ พ ย พมา ข้ามน้ำข้ามทะเลหนี

ความย ากลำบาก แต่ทว่า ไม่ว่าจะไปตั้งหลัก ปักฐานที่อยู่ที่ใดก็สามารถสร้างเนื้ อสร้างตัว

ทำธุรกิจ จนร วยได้เสมอ คงเป็นเพราะคนจี นปลูกฝังค่านิยม ที่ดีให้ลูกหลานของเขา

ฉะนั้น เด็ กที่ก้าวเดินตาม หลักคำสอน จะมีการดำเนินชีวิตเต็มไปด้วย

ความอุตสาหะ มานะ เหนื่ อย ย ากตั้งแต่แรกๆ

1. พวกเขาเน้นจ่ายด้วยเงินส ด

คือเงินที่อยู่ในบัญชีนั่นไง เหล่าคนจี นพวกเขา จะใช้เงินพวกนี้

ในการจับจ่าย มีแค่ไหนจ่ายเท่านั้น ไม่ใช่เงินไม่พอเอาบั ตรเครดิ ตไปรู ดงี้

เขาไม่นิยมใช้ เงินในอนาคตที่มีมาจ่ายก่อน มันจะติดเป็นนิสัย

2. ขยันศึกษาหาความรู้อย่างตั้งใจ

คิดจะร วยก็ต้องสร้างแนวทางการหาร ายได้โ ตให้เร็ว จากความเป็นมืออาชีพ

เนื่องด้วยแนวคิดนี้นี่แหละ คนจี นจึงขยันในการเรียนอย่ างมาก

จะคอยหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้เป็นมืออาชี พได้ไว กับสิ่งที่กำลังทำอยู่

3. จ่ายแต่ละครั้งก็จะต้องเน้นคุณค่า

ว่ามันคุ้มกับเงินที่จะเสี ยไปมากน้อยแค่ไหน แล้ววิธีการนี้นี่แหละ เป็นการแตะเบร ก

ไว้เสมอเมื่อจะมีการใช้เงิน สิ่งสุดท้าย แนวคิดเหล่านี้เอง จะนำพาให้เป็นวินัยติดตัวไปตลอด

4. ออมเงินเก่ง

พวกเขาไวในการเก็บ เขาไม่ลืมในการที่จะออม เพราะมันจะเสริมความร วยของเขา

คนจี นส่วนมากเขาจะออมเงินประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ จากที่ได้ เงินเดือนมา

แต่บางครั้งมันอาจจะถึงครึ่งหนึ่ง ของเงินเดือนทั้งหมดเลยก็มี

เพราะพวกเขา เป็นคนประหยัด อดออม

5. สอนลูกตั้งแต่เด็ กสำหรับการใช้เงินของเขา

คนจี นจะสอนลูกหลานให้รู้คุณค่าของเงิน ตั้งแต่ยังเล็กๆ อย่างที่เห็นได้ตอนตรุษจี นเนี่ย

เช่น การแจก “อั่งเปา” รู้มั้ยว่ามันเป็นการให้เด็ กนำเงิน ไปหัดวางแผนการใช้ การออม

เพราะคนจี นเขาเชื่ อว่า วิธีการสอนที่ดี มันเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

เพื่อเตรียมพร้อม กับกิจการครอบครัวในอนาคต เขาจะปลูกฝังลูกๆ ให้ไปสู่อนาคต

6. ละเอียดรอบคอบ สำหรับการคำนวณในแต่ละครั้ง

การที่คิดจะมีหนี้ มันก็ต้องจำเป็นลพเอียดกันหน่อย เช่น ซื้ อบ้านหรือลงทุ น

สำหรับกิจการส่วนตัว ทังนี้คนจี น เขาจะคิดเลขให้ละเอียดรอบคอบ

คำนวณสัดส่วน ทั้งร ายได้ทั้งครอบครัว ทั้งหนี้ที่กำลังจะเกิ ด

เพราะเสี ยดายเงินที่จะต้องสู ญไป เลยต้องละเอียดให้มาก

และรางวั ลของความละเอียดคือ เขามักจะได้อัตราด อ กเบี้ ยที่มันคุ้มที่สุดแล้ว

7. พูดคุยเรื่องการใช้เงิน กับครอบครัวเรื่อยๆ

เพราะจะยึดแนวทางที่ว่า ยิ่งรู้ว่า ณ ตอนนี้ การเงินบ้านตัวเองเป็นไง

มันยิ่งจะไวในการหาทางจัดการเรื่องนั้นๆ เสมอ พวกเขาเลยจะเรียกคุยกันบ่อย ๆ

ว่าตอนนี้มีการใช้จ่ายเกินตัวหรือไม่ ใช้มากแค่ไหนแล้ว สิ่งไหนที่ไม่ควรฟุ่มเฟือย

เขาจะคุยกันหมด เพื่อเตรียมความพร้อม กับปัญหาที่จะมาถึงในอนาคต

และไม่ว่าเราจะเป็นคนช าติใดมันไม่สำคัญ แต่วิธีคิดต่างหากล่ะที่สำคัญ

เพราะงั้น เราจึงต้องนำคุณสมบัตินี้ ไปเริ่มพัฒนาตนเอง จงนำคำสอนของชาวจี นมาประยุกต์ปฏิบัติ

จงขยัน อดทน ซื่อสั ตย์ ประหยัด เร็วกว่าร วยก่อน สิ่งเหล่านี้น่าจะส่งผลดี

ต่อธุรกิจการค้ าและหน้าที่การงานอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์ได้แน่ๆ เราเชื่อ

ขอขอบคุณ stand– s m i l i n g

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …