Home ข้อคิด 6 สิ่งเหล่านี้ ที่ทำให้ชีวิตคุณไม่รวย ไม่ก้าวหน้าสักที

6 สิ่งเหล่านี้ ที่ทำให้ชีวิตคุณไม่รวย ไม่ก้าวหน้าสักที

0 second read
0

การพนักงานธรรมดาๆ อย่างเราเนี่ยทำงานหนักมาก แต่คนที่รวยคือ เจ้าของบริษัท แต่ว่าเราก็ต้องทน

เพราะเราอยากได้เงิ น เวลาในชีวิตเกือบครึ่งชีวิต มันหมดไปกับการเดินทาง เราก็สู้ทนทำไป

เพราะความจนมันทำให้เราต้องอดทน และเราก็ยังชอบซื้อของแพ งๆมาใช้ด้วย

ทั้งวันหยุด ก็ชอบไปเดินดูตามห้างหรูๆ เราะแบบนี้ไง มันถึงเงินไม่เหลือ

และนิสัย 6 ข้อนี้ ที่เราจะดัดนิสัย ให้จริงๆ จังๆ สักทีนะ

1.ฟุ่มเฟือย อย ากได้นั่นอย ากได้นี่

เพราะทั้งๆ ที่บางอย่างไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นอะไรเลย หรือบางสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว

คุณกลับซื้ อมาเพิ่มซะงั้น พอถึงสิ้นเดือน แทนที่คุณจะหั กเงิ นออกสำหรับออม

คุณกลับนำเงิ นออมไปซื้ อสิ่งของที่คุณอย ากได้ ไม่มีความยับยั่งชั่งใจซะเลย

2.ไม่มีวินัย สำหรับการออม

เมื่อข าดเป้าหมายที่ชัดเจนการออมจะไม่เกิด ถ้าไม่มีวินัย และความเสมอต้นเสมอปลาย

และเมื่อคุณไม่มีวินัยในการออม คุณก็จะไม่สามารถสร้างความมั่นคง

ทางการเ งินได้ เพราะจะทำอะไรก็ไม่มีวินัย ไม่มีความรับผิดชอบ

3.สร้างหนี้

เพราะไม่ว่าจะเป็นการผ่อนสินค้ า หรืออะไรก็ตามที่สามารถผ่อนได้

คุณผ่อนหมดทั้งที่ร ายได้ของคุณ ก็ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย แล้วเมื่อ

หั กค่าผ่อนต่างๆ เมื่อร ายได้คุณยังไม่พร้อมต่อการสร้างหนี้

คุณควรคิดให้ดี ว่าควรหลี กเลี่ ยงที่จะเป็นลูกค้ าเงิ นผ่อนดีไหม

4.ก่อหนี้บั ต รเครดิ ต

เพราะการมีบั ตรเครดิ ตเป็นเรื่องที่ให้คุณ และให้โทษพอๆกัน

ถ้าคุณไม่สามารถ จัดการกับค่าใช้จ่าย ที่คุณใช้ในแต่ละเดือนได้

การใช้บั ตรจนเต็มวงเ งินในแต่ละเดือน มันจะทำให้เกิดภาระมากมาย

จนท้ายที่สุดคุณเลือกชำ ร ะแบบขั้นตํ่าแล้วก็นำไปสู่ การเป็นหนี้ในที่สุด

5.เป้าหมายทางการเงิ นไม่มี

เพราะว่าไม่มีแผนด้านการเงิ นที่ชัดเจนเลย โดยเฉพาะแผน การออมเงิ นที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมาย

ชัดเจนว่าในแต่ละเดือนจะออมเท่าไหร่ หรือแม้จะตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนแล้วว่า

แต่ละเดือนจะออมแค่ไหน แต่พอถึงสิ้นเดือนนั้นๆ ก็นำเงินในส่วนนั้น

ไปใช้จนหมด แทนที่จะนำเงิ นนั้นไปออมเพื่ออนาคต

6.หลงของแบร นด์เนม

ในปัจจุบันคือ กระเป๋าเสื้อผ้านั้นจะต้องเป็นสินค้ าที่มีชื่อเสียง แม้ว่ากระเป๋า หรือเสื้อผ้า

ของแบรนด์ จะมีคุณภาพที่ดีกว่ายี่ห้ออื่นๆ ก็จริง แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้มีร ายได้มากมายอะไร

ก็ไม่ควรที่จะซื้อมาใช้ และไม่ควรตัดสินใจซื้อทันทีเมื่อเงินเดื อนออก

เพราะเดือนนั้นๆ จะทำให้คุณต้องหยิบเงิ นสำรองมาใช้ก็ได้ และเงิ นเก็บที่

คุณออมไว้ ก็ลดลง เพราะงั้นการออมที่คุณาวงแผนออมไว้

มันจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ถ้าคุณนำเ งินออมมาใช้กับสิ่งฟุ่มเฟือย

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …