Home ข้อคิด 6 สิ่งที่หลายคนคิดผิด ที่ทำให้ต้องมีชีวิตที่ลำบากหลังเกษียณ

6 สิ่งที่หลายคนคิดผิด ที่ทำให้ต้องมีชีวิตที่ลำบากหลังเกษียณ

0 second read
0

1. ไม่ควบคุมค่าใช้จ่าย ของลูกคุณ

เราก็ไม่ควรไปทุ่มทุ นกับลูกจนเกินไป คุณควรพิจารณาค่าใช้จ่ายให้ถี่ถ้วนในทุกๆด้าน

ทั้งค่าเล่ าเรียน ค่าเรียนพิเศ ษ กิจกรร มต่าง ๆ วิชาการช่วงปิดเทอม

รวมไปถึงค่าใช้จ่าย ช่วงเรียนมหาลัย คุณต้องลดค่าใช้จ่ายให้ประหยัดที่สุด

หรืออาจต้องตั ดค่าใช้จ่ายบาง เพราะเดี๋ยวคุณจะต้องทำงานหนักมากขึ้น

เพราะกระทบกับสุขภาพในวัยเกษียณของคุณเอง

2. ไม่เก็บเงินให้มาก ตามอายุตามอายุตัวเอง

เพราะเงินที่คุณสะสมไว้ใช้หลังเกษียณอายุ จำเป็นต้องเพิ่มขึ้นมากกว่า

ตอนที่ทำงานใหม่ๆ ยิ่งคุณทำงานมานานมากๆ มีเงินเดือนสูงขึ้น

ก็ควรเก็บให้มากขึ้นตามอายุ เพราะถ้าชะล่าใจ อาจทำให้เก็บเงินได้ไม่พอใช้

3. ซื้อบ้านราค าสูง จ่ายไม่ไหว

เพราะบ้านเป็นเงินก้อนโต จึงเป็นเรื่องใหญ่ หากคุณคำนวณแล้วค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

สูงกว่าค่าเฉลี่ ย ก็ถึงเวลาแล้ว ที่ต้องลดรายจ่าย ต้องเข้าใจด้วยว่า การย้ ายที่อยู่

ก็เป็นเรื่องปกติ และการเปลี่ยนมาอาศัย อยู่ในบ้านที่ถูกลงนั้น มันย่อมดีกว่า

ปล่อยให้ค่าบ้าน กระทบการเงินคุณ ทีนี้จะส่งผลให้เงินเก็บหลังเกษียณของคุณลดน้อยลง

ถ้าเงินหลังเกษียณของคุณไม่พอใช้ ทีนี้แหละมันจะเกิ ดหนี้ขึ้นมา

4. ไม่ปรับแผนประกั นชีวิต

คุณก็อย่าลืมว่าประกั นที่คุณเคยทำ เมื่อ20-30 ปีที่แล้ว อาจไม่ใช่ประกั นที่เหมาะกับคุณอีกต่อไป

เพราะคุณต้องการประกั นที่ครอบคลุม ให้เหมาะสมกับอายุตัวเอง รวมไปถึง

การประกั นเพื่อให้ครอบครัว ไม่ต้องมีปัญหาการเงิน ถ้าวันนึงคุณมีปัญหาสุขภาพ

ต้องใช้ค่ารักษ า หรือเสี ยชี วิตเรื่องนี้สำคัญมาก โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัว

5. ล้อเล่นกับแผนเก็บเงิน

ตอนที่คุณมีอายุ 20ถึง30 ปี อาจจะละเว้น เงินสะส มเพื่อตอนเกษียณอายุก็ไม่เป็นไร

แต่หากเข้าช่วงวัยกลางคน ทีนี้จะมาล้อเล่นกับเงินสะส มเพื่อตอนเกษียณอายุไม่ได้แล้ว

ฉะนั้น อย่าใช้เงินที่กันไว้ เพื่อตอนเกษียณอายุเชียว เพราะคุณต้องมีเงินสดเผื่อเห ตุฉุ กเฉิ นด้วย

6. ไม่รี บจัดการหนี้บั ตรเค รดิ ต

เพราะในวัยนี้ คุณเองก็ไม่ควรใช้จ่าย แบบพึ่งพาบั ตรซะทีเดียว หากคุณมีห นี้บั ตร

ก็ต้องพย าย ามจ่ายให้หมดไวที่สุด หรือถ้ามีห นี้บั ตรเครดิตมากไป

คุณต้องจัดการให้ได้ แม้ว่าคุณจะต้องข ายสินทรั พย์ก็ต้องทำ

หรืออาจต้องปันเงินเก็บของคุณ ทยอยจ่ายห นี้ให้หมดไป แล้วคุณจะมีอิสระทางการเงิน

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …