Home ข้อคิด 6 วิธีใช้เงินต่อเงิน ให้โอกาสเงินเก็บเพิ่มขึ้น อยู่ในกระเป๋าคุณได้นานกว่าเดิม

6 วิธีใช้เงินต่อเงิน ให้โอกาสเงินเก็บเพิ่มขึ้น อยู่ในกระเป๋าคุณได้นานกว่าเดิม

6 second read
0

ในเรื่องของเป้าหมายทางการเงินนั้น เรามีเค ล็ ดดีๆ มาฝาก ในการใช้เงินอย่ างชาญฉลาด

บางทีมันอาจทำให้คุณ เป็นเศ รษฐีได้ เพียงแค่ใช้เงินเป็น หรือรู้วิธีใช้มัน

1. กล้าที่จะพูดปฏิเ สธ สิ่งที่ไม่อย ากทำ

อย่ าคิดที่จะทำล าย งบประมาณในใจของตัวเอง

เพียงเพราะคำว่าเก รงใจคำเดียว ท่องเอาไว้เงินของคุณ กระเป๋าของคุณ

2. คสรใช้ประโยชน์จากบิ ลต่างๆ

ค่ารักษ าทางการแ พ ทย์ หากเบิ กได้ ก็จงเบิ ก ใช้สวั สดิการให้เต็มที่

แบบเดียวกับที่ทำงานให้ออฟฟิศอย่ างหนักไง เขาใช้งานเรา เขายังไม่เกรงใจเลย

เราก็ต้องใช้สวัสดิการ ที่เราได้รับให้คุ้มค่า เวลาไปช อปปิ้งเดี๋ยวนี้มักมีโป รโมชั่ นท้ายบิ ล

อ่ านให้ละเอี ยด หากใช้ประโยชน์จากมันได้ ก็เอามาใช้ดีกว่านะ

3. การวางแผ น นั้นสำคัญ

การจัดการงบประมาณ เป็นเรื่องใหญ่ ฉะนั้นอย่ าละเลย

กี่ครั้งกี่หนที่คุณใช้จ่ายเงิน ไปแบบไม่รู้ว่าเงินหายไปไหน เลิ กนิสั ยเสี ยๆ พวกนี้ซะ

กำหนดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายทุกครั้ง เพื่อจะได้รู้ว่าเงินคุณ ไปไหนหมด

4. เรียนรู้ที่จะลงทุ นเอาไว้

จงเรียนรู้ ที่จะใช้เงินต่อเงินให้เกิ ดประโย ชน์เข้าไว้ เพราะเงินออมนั้น สร้างร ากฐานที่มั่นคงได้

แต่เงินลงทุ นจะช่วยให้เงินงอกเงย รู้จักประเมินความเสี่ ยงที่คุณรับได้

เลือกระดั บการลงทุ นที่มีเหมาะ ไม่ว่าจะเป็นสล ากออมทรัพย์ กองทุ น หุ้ น ขึ้นอยู่กับคุณรับได้แค่ไหน

5. ต้องรู้ว่า จ่ายไปกับอะไรบ้าง

ควรรู้ละเอียดชัดเจนอย่ าสั บสน เพราะมันเป็นสิ่งที่เงินของเราต้องใช้ไป

เราไม่รู้ แล้วใครจะมารู้กับเรา จงใส่ใจทุกรายละเอียดทางการเงินซะ

เช่น คุณจ่ายเงิน เพื่อเป็นสมาชิ กสินค้ า หลายคนไม่ค่อยสนใจเวลามี

อีเ มล์ เตือนค่าใช้จ่ายของเราเด้ งขึ้น ซึ่งเป็นการฝึกวินั ย ให้เรารู้ตัวเรื่องการใช้เงิน

รวมไปถึงบางเรื่อง เขาอาจส่งโ ปรโมชั่ นใ หม่ๆ เพื่อช่วยประหยัดเงินให้เรา เราควรสนใจบ้าง

6. ทบทวนก่อนจ่าย

เช่น สมาชิ กฟิ ตเนส จ่ายก่อน ออกกำลังกายทีหลังงี้ สุดท้ายจ่ายร ายครั้งคุ้มค่ากว่า

เพราะกว่า จะงั ดตัวเองไปออกกำลังกายได้เนี่ย ก็ตกเดือนละครั้งเอง

เราควรประเมินตัวเองว่างแค่ไหน สะดวกไหม ที่พอจะไปออกกำลังกายได้

หากไม่ว่าง จงตัดใจ จากสมาชิ กรายปี เป็นร ายครั้งพอ คุ้มกว่า ทำได้ทั้ง 6 ข้อนี้

เงินจะอยู่ในกระเป๋าของคุณได้นานกว่าเดิมแน่ ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีนะ

ขอขอบคุณ l a m u n l a m a i

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …