Home ข้อคิด 6 คุณสมบัติ ที่ทำให้คนเคารพ เกรงใจเรา

6 คุณสมบัติ ที่ทำให้คนเคารพ เกรงใจเรา

6 second read
0

1. ทำตัว ให้น่าเคารพเสมอ

เพราะก่อนที่จะให้ผู้อื่นเคารพ ก็ต้องทำตัวให้น่าเคารพก่อนนะ ยิ่งการอยู่

ในสังคมที่ต้องเจอ ผู้คนมากมาย การวางตัว พูดจา มารย าทถือเป็นสิ่งที่จำเป็น

ยกตัวอย่ าง ง่ายๆ หากคุณเป็นหัวหน้าแต่คุณเม้าท์ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน ไม่เคยฟังใคร

เอาแต่พูดเรื่องตัวเอง สนใจแต่ตัวเอง มีปัญหาไม่เคยปกป้อ งลูกน้อง

การกระทำเช่นนี้ หากทำบ่อยๆ คงย ากที่จะมีคนเคารพนะ

2. รู้จักช่วยเหลือ

เรามักจะได้รับความเคารพจากผู้อื่น เวลาที่เราได้ช่วยเหลือ เมื่อมีคนมา

ขอความช่วยเหลือ หรือมีปัญหาให้ช่วยแก้ไข การช่วยเหลือ ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ๆ เสมอไป

อาจเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ได้ ที่แสดงความ ใส่ใจต่อคนรอบข้าง เพราะสำหรับ

ลูกน้องแล้ว บางครั้งเขาอาจอย ากแค่ ได้รับคำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ

เพื่อไปคิดงานต่อ หรือใช้ในการแก้ปัญหาต่อไป

3. จงมีความสุภาพ

หากมีคนพูดไม่ดีกิริย ามารย าทไม่ดีใส่คุณคุณคงไม่ชอบ ทุกคนก็คงมีความรู้สึกแบบเดียวกับคุณ

การมีความสุภ าพนอกจากทำให้ คนรอบข้างคุณรู้สึกดี

มันยังสามารถสร้าง ความเคารพให้กับตัวคุณด้วย

อย ากให้คนอื่นพูดทำดีกับคุณ คุณก็ควรที่จะพูดดีทำดีกับเขาก่อน

4. เปิดใจ ยอมรับฟังคนอื่นบ้าง

เพราะเราอยู่ร่วมกันคนอื่นแล้ว การเปิดใจยอมรับฟัง เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก แม้บางครั้ง

สิ่งที่คนอื่นเสนอมา อาจไม่เข้าหูบ้ าง หรือฟังดูไม่ตรงกับใจเรา

แต่การเปิดใจยอมรับฟัง มันสามารถเพิ่มข้อมูล ให้กับคุณเพื่อนำ

ใช้ตัดสินใจพิจ ารณา ทำสิ่งต่างๆ ต่อได้ยิ่งหากคุณอยู่ในตำแหน่ง ที่สูงกว่า

การรับฟังความคิดลูกน้องคุณ อาจจะช่วยให้เราได้ อีกมุมมอง ที่คุณไม่เคยคิดถึง

5.อย่ ามัว แต่หาข้อแ ก้ ตัวไปวันๆ

เพราะเมื่อคุณตัดสินใจ ทำอะไรแล้วคุณต้อง ยอมรับในการตัดสินใจ ที่สำคัญเลยไม่ต้องแก้ตัว

หรือโบ้ ยความผิ ดให้คนอื่น มันจะทำให้ใครๆ ก็ไม่เคารพคุณ

ถ้าคุณเกิดพลาดพลั้ง ในการตัดสินใจ ให้ยอมรับ และหาทางออกแก้ปัญหา

ที่ละมุนละม่อม และเกิดผลกระทบ ให้น้อย เมื่อคุณแก้ปัญหานั้นได้

สิ่งนี้จะเป็นตัวอย่ าง ที่น่านับถือ ให้คนที่นับถือคุณได้เรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ

6. อย่ าให้ความโก ร ธมาครอบงำ

หากเราต้องเผชิญหน้ากับผู้คนและปัญหา การระงับอารมณ์ร้อน

ความโกร ธนี่ถือว่าเป็นสิ่ง ที่เราต้องควบคุม ให้ได้ มันไม่แปลกที่บางที

คนเราจะมีอ าร มณ์โมโหว่าคนอื่นบ้ าง แต่การอยู่ในสังคม การควบคุมอารมณ์

และมีสติคือสิ่งที่จำเป็นหากคุณโกร ธ ก็ลองทำเช่นนี้ดู หายใจลึกๆ และหามุม

สงบให้กับตัวเองหน่อย อย่ าให้อารมณ์โกร ธอยู่กับคุณนาน ถ้าคุณอย ากให้คนอื่น

เคารพในตัวคุณ คุณเองก็ต้องรู้จัก เคารพตัวคุณเองก่อนนะ เพราะถ้าอย ากให้คนอื่น

ทำดีกับคุณ คุณก็ต้องทำดี จริงใจกับคนอื่นเช่นกัน คุณจึงจะได้สิ่งนั้นกลับคืนมา

ขอบคุณ u n l o c k m e n

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …