Home ข้อคิด 6 ข้ออ้าง ที่ทำให้คนไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ก้าวหน้าสักที

6 ข้ออ้าง ที่ทำให้คนไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ก้าวหน้าสักที

9 second read
0

เรื่องเหล่านี้ ไม่ได้มีความหมายไปในเชิ งดูหมิ่ นเหยี ยดหย ามคนจนอะไรทั้งนั้น

แต่เป็นการกระตุ้ นให้คนจน ได้คิดและรู้สึกตัว เพื่อที่จะได้ฮึกเหิ ม

จัดการชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น และห่างจากความจนไปได้ตลอดไป

1. ถ้าบอกให้เขา ทำธุรกิจดั้งเดิม ที่พ่อแม่ทำมาก่อน

ทีนี้เขาก็จะบอกว่ามันย ากนะ เพราะว่ามันมีปัญหาจุกจิก

วุ่นวาย สับสน ไปหมด อีกทั้งมันก็ยังเหนื่อยมากด้วยนะ

2. เมื่อเราบอกให้เขา ลงทุนน้อยๆ

ทีนี้คนจนก็จะบอกว่าทำเล็ก ๆ กำไ รนิด ๆ หน่อย ๆ

สู้ไม่ทำเลยจะดีกว่าทำไป เพราะยังไงซะทำไปก็เสียเวลาป่าว

3. ถ้าบอกให้เขา ทำธุรกิจใหม่ๆ เริ่มทำในแบบที่ไม่ซ้ำกับใคร

แล้วคนจนก็จะบอกว่า ข าดประสบการณ์ ทำไปก็ไปไม่รอ ด ไม่รู้จะทำไปทำไม

4. ถ้าบอกให้เขา ทำธุรกิจที่ทันสมัย

ทีนี้พวกเขาก็จะบอกว่ามันคือธุรกิจข า ย ตรง ก็ไม่อย ากลดตัวลงไป

เดินหาลู กค้ าแล้ว ไม่อย ากง้อให้คนอื่นมาซื้ อของหรอกนะ

5. ถ้าบอกให้เขาลงทุน เยอะๆ

มันก็จะเป็นแบบนี คืิอคนจนก็ จะบอกว่าจะไปเอาเงินตั้งมามาก

มาลงทุ นได้ไงล่ะ ใช้จ่ายแต่ละวันยังไม่พอเลย เพราะพวกเขาไม่มีเงิน มันก็ไม่ได้

6. ถ้าบอกให้เปิดร้านข า ย ของ

ก็จะบอกว่าต้องนั่งเฝ้าหน้าร้านไปไหนก็ไม่อิสระ อย ากมีวันหยุด หรือหยุดนาน ๆ ก็ไม่ได้

แจ๊ คหม่า บอกว่า คนเหล่านี้มีอะไรก็ชอบถาม g o o g l e มักคบกับพวกคนที่ล้ มเ ห ล วเหมือนตนเอง

ทั้งชอบคิดมากๆ แต่ไม่ยอมลงมือทำอะไร ทั้งชีวิตมีแต่คำว่ารอก่อนดูก่อน ยังไม่พร้อมตอนนี้

สิ่งที่กล่าวมา นั้น เป็นวิธีคิดและทั ศน ค ติในการมองโลกของพวกคนจน ที่มักจะอ้างว่าไม่มีเงิน

ไม่ชำนาญไม่มีประสบการณ์ ถ้ายังเป็นแบบนี้ ต่อไปก็จะจริงดั่งที่แจ๊คหม่าว่าไว้ คือคนพวกนี้ อีก 10 ช าติ

ก็ไม่รวย และเป็นคนที่เอาใจย ากมาก เพราะการทำอะไรที่เริ่มจากเล็ก หากมันพล าดขึ้นมา

ก็จะเสี ยหายไม่มาก และที่สำคัญคืออย่ ามีคำว่า “แต่” หรือ “ดูก่อน” เพราะถ้ามีความคิดจะทำอะไร

ให้ลงมือทำไปเลยทำได้หรือไม่ มันคืออีกเรื่อง เพราะเมื่อได้ลงมือทำไป สิ่งต่างๆ จะตามมา

แม้จะมีปัญหาหรืออุ ป ส ร ร คมันก็จะค่อย ๆ เรียนรู้ฝึกฝนกันไปไม่มีใครที่เริ่มต้นอะไรแล้วสำเร็จได้ทันที

ไม่มีใครที่ค้าข ายอะไร แล้วจะประสบความสำเร็จโดยเร็วหรอกนะ มันก็ต้องเผื่อใจและเผื่อเวลาไว้ด้วย

ไม่ใช่หวังจะรวยเร็ว ๆ อย่างเดียว ถ้าเราสามารถเปลี่ยนความคิดให้มันดีกว่านี้ เราก็จะหลุ ดพ้ น

จากความจนไปได้ ไม่ต้องรอช าติใด เราจะร วยได้ในช าตินี้นี่แหละ

ขอขอบคุณ m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …