Home ข้อคิด 5 เรื่อง ที่เราเอวไม่ควรคิดทำในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ เพราะอะไรก็ไม่แน่นอน

5 เรื่อง ที่เราเอวไม่ควรคิดทำในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ เพราะอะไรก็ไม่แน่นอน

8 second read
0

1 การค้ำประกั น อย่าคิดค้ำให้ใครเชียว

อย่าว่าแต่ในย ามเศรษฐกิจไม่ดี เพราะบางคนตั้งปณิธานไว้ จะรักกันมากมาย

รักกันตลอดไป ก็ต้องพังลงเพราะการค้ำประกั น หลายคนต้องเจอบทเรียน

ชีวิตสะดุดจากการค้ำประกั นให้ผู้อื่น เข้าข่ าย เนื้ อไม่ได้กินหนั งไม่ได้รองนั่ง

แต่เอากระดู กมาแขว นคอ เพราะการค้ำประกั น นั้นคือการสัญญาว่า

บุคคลหนึ่งจะชดใช้หนี้ แทนลูกหนี้ เมื่อลูกหนี้ไม่ยอมชำร ะ ไม่สามารถชำร ะหนี้ได้นั่นเอง

2 พักไว้ก่อนเมื่อคิดจะล ง ทุ นตอนนี้

เพราะเมื่อเศรษฐกิจไม่ดี ทุกอย่างกำไ รย่อมลดลง เพราะผู้ประกอบการทั้งหลาย

ต่างคิดหาทางที่จะเพิ่มร ายได้ เพื่อดึงยอ ดข ายกลับมา และหนึ่งในวิธีการ

เพิ่มกำไร นั่นคือการล ง ทุ นเพิ่ม การเปิดสาข าใหม่ เพื่อเพิ่มยอดข าย

ตรงนี้ขอบอกว่า พักไว้ก่อนดีกว่า เพราะมันเป็นอะไรที่เสี่ ยงมาก

3 ไม่คิดล ง ทุ น โดยไม่มีความรู้ เพื่อหวังร วยเร็ว

ใครที่ตั้งใจหาเงินให้ได้เป็นกอบเป็นกำ ซึ่งมีความโลภเป็นที่ตั้งนั้น อาจนำพาตัวเอง

ไปล ง ทุ นในช่องทาง ที่หวือหวาโดยขาดความรู้ เช่น พวกหุ้ นปั่น ช่องทางการล ง ทุ น

ที่ไม่ชอบมาพากล พวกแช ร์ลูกโ ซ่ หล อกให้นำเงินไปลง ทุ น ในสินทรัพย์ต่างๆ

ที่อาจไม่มีอยู่จริงเลยก็ได้ มีผลตอบแท นสูงเย้ ายวนใจ จะบอกว่า มันไม่มีอะไร

ที่ได้มาง่ายๆ แบบเป็นกอบเป็นในเวลาแป๊บเดียวหรอก

และสิ่งที่สำคัญ ที่เราต้องคิดให้ได้คือ อย่าล ง ทุ นในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้

4 อย่านำเงินสำรอง ออกมาใช้ ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ

เงินสำรองนั้นสำคัญ 6 เท่าของรายจ่าย รายเดือนคือ เงินสำรองฉุกเฉิ นขั้นต่ำ

ที่กำหนดไว้ วัตถุประสงค์หลักๆ คือเป็นเงินที่จะสามารถ นำมาเยีย วย าในเรื่องต่างๆ

ที่เกิดขึ้น เพราะไม่ว่าจะเป็นตกงาน ประสบอุบั ติเ หตุ ฯลฯ และบางคนไม่ได้มีปัญหา

เรื่องการเงิน แต่นำเงินส่วนนี้มาใช้เล่น ถึงคราวเกิดปัญหาจริง กลับไม่เหลือเงินให้ใช้

5 อย่าคิดสร้างหนี้ใหม่

เพราะอะไรที่เหนือความจำเป็น พับเก็บไว้ก่อนนะ ไม่ว่าคุณจะวางแผนเปลี่ยน รถคัน

ใหม่ที่มันทันสมัยมากขึ้น หรือซื้ อบ้ านหลังที่สอง ไว้ตากอากาศ

ก็เพราะว่า ตอนนี้เศรษฐกิจอ่อนแอ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ ถนอมตัวเองไว้ให้ดีดีกว่านะ

อย่าเพิ่งสร้างหนี้ใหม่ อย่าเพิ่มภาระให้ตัวเอง จะได้ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง

ขอขอบคุณ tha i s m e s c e n t e r

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …