Home ข้อคิด 5 เรื่องดีๆ ที่คุณจะได้ เมื่อเริ่มออมเงิน

5 เรื่องดีๆ ที่คุณจะได้ เมื่อเริ่มออมเงิน

5 second read
0

ทำให้ เศรษฐกิจในประเ ท ศ เจริญเติบโต

เพราะการออมเนี่ย เป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เศรษฐกิจ เจริญก้าวหน้า หากประเท ศ ที่มีการออมเงิน เป็นปริมาณที่สูง

จะส่งผลให้เศรษฐกิจ โตอย่ างรวดเร็ว หากเทียบกับประเทศที่มีการ ออมต่ำๆ เพราะสามารถนำเงินที่ได้

ไปลงทุ นเพื่อพัฒนาประเท ศ และไม่จำเป็นต้องอาศัย เงินทุ นจากต่างประเท ศ ถ้านำเงินที่ได้รับ จากการกู้ ในต่ างประเท ศ

มาพึ่งพิงอย่างต่อเนื่อง อาจเกิดวิ กฤ ติ เศรษฐกิจครั้งใหญ่ ฉะนั้น ประเท ศชาติจะเดินไปในทิศทางใด

ก็อยู่ที่ประชาชนในประเ ท ศ ที่จะปฏิบัติตัวในทิศทางใด เพียงแค่คุณรู้จักการออมเงิน คุณเองมีส่วนทำให้ประเท ศ พัฒนาได้

เป็นทุ น ในการนำไปสร้างมู ลค่า

พอคุณมีเงินเก็บมากพอ นอกจากที่คุณจะสามารถ นำไปใช้ซื้อสิ่งที่คุณต้องการได้แล้ว

คุณอาจนำเงิน ไปสร้างมู ลค่าให้งอกเงยได้ แน่นอนว่าถ้าคุณฝากไว้กับธน าคาร

อย่ างน้อยคือด อ กเบี้ยที่ได้มา แต่ถ้าคุณต้องการผลตอบ แทนที่สูง ก็อาจนำเงินออมเนี่ย ไปเปิดกิจการเล็กๆ

ซื้อกองทุ นรวม ถ้าคุณมีความรู้ด้านตลาดหุ้ น ก็สามารถ นำส่วนหนึ่งของเงินออมนั้น

ไปเล่นหุ้ นเพื่อเพิ่มมู ลค่าไปได้อีก แต่อาจมีความเสี่ ย งสูง แต่เงินจำนวนนี้ แม้เสียไป ก็อาจไม่มีผลต่อคุณมาก

เพราะไม่ใช่เงิน ที่ได้มาจากการกู้ห นี้ ยื มสินใคร

การสร้างวินัย

มีคนเคยพูดว่าการจะสร้างเด็ กให้มีวินัยให้สอนเด็ กโดยเริ่มจากการออมเงิน เพราะการออมเงินต้องใช้

ความสามารถ ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถทำได้ สำคัญเลยคือ คุณต้องมีระเบียบวินัยมาก ถ้าไม่แล้ว

กระปุกของคุณคงไม่มีทางเต็มแน่ ฉะนั้นถ้ากระปุกของคุณเต็ม จงให้มั่นใจได้เลยว่า

คุณเป็นคนมีวินัยระดับหนึ่งเลย แล้วหากคุณจะยก ระดับความมีวินัย เป็นการเปิดบั ญชีเงินฝากล่ะ

คุณสามารถกำหนดเลย ว่าคุณจะฝากเงินทุกๆ สิ้นเดือน เท่าไหร่ ถ้าคุณทำได้สม่ำเสมอนั้น ไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีเนี่ย

คุณคงกลายเป็นคน มีวินัยสูงมาก ร างวั ลที่คุณจะได้รับคือ เงินฝากทั้งหมด ที่คุณออมไว้ไงล่ะ

เพื่อเพิ่มความมั่นคง ในอนาคตของเรา

การมีเงินออมเนี่ย ก็เหมือนคุณมีเกร าะ ป้องกันสิ่งที่ไม่คาดฝัน ใครจะรู้ล่ะว่าอนาคตจะเป็นยังไง

คุณอาจใช้ชีวิต ปกติสุขดีเงินจำนวนนี้ ก็เก็บเอาไว้ แต่ถ้าเกิดสิ่งเ ล วร้ า ยกับคุณ ไม่มีใครหรอกอย ากประสบปัญหาในชีวิตนี้

แต่เงินออมนี้ ที่มันจะช่วยให้ปัญหาเบาขึ้น เช่น คุณอาจ ป ร ะ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ พบโ ร คร้ า ย จนคุณไม่สามารถ

ประกอบอาชีพได้ชั่ วขณะ และเงินออมนี่แหละ จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้อาจ เบาขึ้นได้ ถ้าเทียบกับการไม่มีเงินเก็บเลย

เพราะคุณไม่ต้อง กู้ และสำคัญ คือมีความมั่นคงว่า ในอนาคตคุณจะไม่ต้อง เป็นภาระให้กับลูกๆ หลานๆ

การมีเงินเก็บ

หลายคนคงไม่รู้ ว่าความสุขจากการมีเงินเก็บ เป็นอย่างไร ถ้าไม่รู้จักการออมเงิน มีเรื่องเล่าจากใครคนหนึ่ง ว่า..

มีเด็ กที่อย ากได้ ของเล่น รุ่นให ม่ราคาแพง พ่อแม่เขาไม่ซื้อให้ เด็ กคนนั้นจึงใช้วิธีออมเงิน จากค่าขนม

แล้วในที่สุดนั้น ก็เก็บเงินได้ครบตามที่เขาปรารถนา นอกจากที่เขาจะได้ของเล่น เขายังได้ความภูมิใจมาก

ที่เขารู้จักอดออมได้ ลองมองย้อนกลับมาที่ตัวคุณดูสิ ถ้าคุณรู้จักออมเงินตั้งแต่เนิ่นๆ

เชื่อเลยว่า คุณจะมีเงินเก็บมากพอ สามารถซื้ อของ ที่คุณต้องการได้แน่

รู้เช่นนี้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ เรามาวางแผน การออมกันเถอะ เพื่อมั่งคั่งแก่ตัวเราเอง และเพื่อเสถียรภาพที่มั่นคง ของประเท ศของเรา

ขอขอบคุณ m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …