Home ข้อคิด 5 วิธี ฝึกให้เป็นคนใจเย็น และมีสติเสมอ คนแบบนี้มีเสน่ห์

5 วิธี ฝึกให้เป็นคนใจเย็น และมีสติเสมอ คนแบบนี้มีเสน่ห์

9 second read
1

ในทุกวันนี้ หลายสิ่งหลายอย่าง กระตุ้ นให้คุณเป็นคนอารมณ์ร้อน หรือใจร้อนได้ง่าย วิถีชีวิตทุกคนมีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมาก

ยังไงก็ตาม ถ้าคุณนั้นยังอย ากที่จะมีชีวิตอยู่ อย ากมีชีวิตที่สงบสุข อย ากมีความสุขในชีวิต

ควรหัดทำ 5 วิ ธี ฝึกให้ตัวเองเป็นคนใจ มันจะทำให้เรา เป็นคนน่าเคารพ และมีเสน่ห์ ทั้งยังช่วยให้เรามีบุคลิกที่ดี ทั้งภายนอ ก

ภายใน และมันเป็นเสน่ห์ที่ เราสามารถสร้างมันได้ ดังนั้นเวลาจะเกิดอะไร เราควรที่จะใจเย็นและใช้สติในการแก้ไข

นั่นเพร าะมันดูเป็นคน มีวุฒิภาวะมากกว่า  ดีกว่าคนที่ชอบใช้ อารมณ์ตัดสิน ปัญหานะ

1 ฝึกให้รู้จักการรอได้

ความพึงพอใจที่เกิดขึ้น พอได้รับในสิ่งที่ต้องการทันที แม้จะทำให้เรารู้สึกดี แต่มันก็ให้ความหมายที่ตรงข้ามกัน

การรอคอยบางสิ่งจะทำให้เรารู้สึก มีความสุขในระยะย าวมากกว่า และการทำให้เรามีนิสัยการรอคอยที่ดี ที่สุดคือ การฝึกตัวเอง

ให้รู้จักการรอไงล่ะ โดยอาจเริ่มจากการรอในระยะเวลาสั้น ๆ 10 นาที หรือ การรอ รายก ารโทรทัศน์ที่ชอบ ช่วงวันหยุด

พอเราสามารถรอ จนเป็นนิสัยได้แล้วนั้นก็จะทำให้เรา มีความอ ดทนมากขึ้น แล้วยังทำให้คุณมีความสุข

และไม่หงุดหงิดหากต้องพบกับ สถานการณ์ที่ต้องรอนาน ๆ ในวันต่อๆ ไปด้วยนะ

2 สุดห ายใจลึก ๆ

หากเมื่อไร ที่เรารู้สึกว่าหลาย ๆ สิ่งมันไม่เป็นดังใจ การถอนหายใจ แล้วหายใจเข้าลึก ๆ เช่นนี้ ก็ช่วยให้เราสงบจิตใจได้

ซึ่งวิธีการผ่อนคลายง่าย ๆ เช่นนี้ จะช่วยล ดความกระวนกระวายใจ ผ่อนคลายอ ารมณ์หงุ ดหงิ ด ผิ ดหวังหรือโ กรธ ลงได้

ความอดทนเป็นสิ่งที่ เราต้องฝึกฝนด้วยตนเอง นั่นเพร าะไม่มีใครสามารถช่วยเราได้ และมันก็ไม่ใช่เรื่องย ากเลย ที่เราจะทำ

ถ้าเรามีความอดทนพอ เราก็จะมีความสุขมากขึ้น แบบที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งของภ ายนอกเลยละนะ

3 การที่มีสติให้มากขึ้น

ไม่ว่าใคร ก็คงต้องเคย ทำในสิ่งที่เราไม่รีบร้อน ทำในสิ่งที่เร่ งด่ วนโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัว นั่นเป็นเพราะเราไม่สามารถจั ดลำดับความสำคัญกับอะไรๆได้

บ่อยครั้งที่ความคิดของเรา มักโด ดไปมาระหว่างเรื่องนั้นเรื่องนี้ จนไม่มีสติ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เรารู้สึกยุ่งย าก วุ่นวายอยู่ตลอด

จนทำให้เรากลายเป็นคนเร่งรี บแล้วมีความอดทนน้อยลง การมีสตินี้ และการตระหนักถึงความคิดของเราอยู่เสมอเนี่ย จะช่วยทำให้เรา

สามารถจัดระเบียบ ความคิดของตนเองได้ดีขึ้น เขี ยนความคิดต่าง ๆ ลงในกระดาษดูสิ บางทีมันอาจจะช่วยให้คุณจั ดการความคิด

ของตัวเองได้ ให้ตัวเองรู้ว่าควรทำสิ่งไหนก่อนหลัง วิธี นี้จะช่วยให้เราสามารถควบคุมความคิด ไม่ให้โดดไปมาได้นะ

4 ยอมรับความ ลำบากให้ได้

บางที ความสะดวกสบายนั่นก็ไม่ได้ดีซะทีเดียว เพราะความสะดวกสบายนั้นจะทำให้เรา มีความอดทนน้อยลงไงล่ะ เมื่อเราต้องเจอกับความย ากลำบาก

เราจึงไม่สามารถอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ฉะนั้น เราจึงควรที่จะฝึกให้ตนเอง ทนกับความย ากลำบาก ความไม่สะดวกสบายให้ได้

หากทำได้ เราก็จะมีความอดทน มากขึ้นและสามารถมีความสุขกับการใช้ชีวิต แม้ว่าต้องพบเจอกับอะไรก็ตาม

5 เอ่ ยขอบคุณ ให้มากกว่าเดิม

การพูดขอบคุณ นั้นมีประโยชน์มากมาย มันทำให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้น เครีย ด น้อยลง และช่วยทำให้มองโลกในแง่ดีมากขึ้น

และมันยังช่วย ให้เรามีความอดทนมากขึ้นด้วยและการที่เราแสดงออกว่า เรารู้สึกยังไงจะช่วยให้เราควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น

ช่วยลดการข าดความอดทนลงได้ เพราะงั้นจึงไม่ใช่เรื่องย ากเลยล่ะ ในการฝึกขอบคุณ ก็เพียงเราเอ่ยคำว่าขอบคุณ กับคนที่ทำบางสิ่ง

ให้คุณ ด้วยรอยยิ้มที่สดใส หรือบางครั้งเราอาจ นึกขอบคุณตัวเอง ที่สามารถทำบางสิ่งได้ หากเราทำจนเป็นนิสัยได้แล้ว

ก็จะทำให้เรามองโลกในแง่ดี แล้วเราเองก็จะความอดทน มากขึ้นได้อย่างแน่นอนนะ

ขอขอบคุณ d h a m m a s a w a t d e e

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …