Home ข้อคิด 5 วิธีใช้ชีวิตตอนเกษียณ ให้มีเงินใช้เมื่ออายุมาก

5 วิธีใช้ชีวิตตอนเกษียณ ให้มีเงินใช้เมื่ออายุมาก

4 second read
0

เพราะอายุของเราที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ วันไม่ใช่เรื่องตลก แต่มันหมายถึงว่าชีวิตของเรา

มันเข้าใกล้วัยเกษียณเข้าไปทุกทีๆ แล้ว ฉะนั้นเราต้องเริ่ม วางแผนการใช้ชีวิตหลังจากนี้ได้แล้ว

จงคิดให้ถี่ถ้วน ก่อนจะใช้จ่ายอะไรไป แต่ทว่า ทำไมเราต้องวางแผน การเงินหลังเกษียณอายุด้วยล่ะ

ก็ทั้งที่อายุก็เพิ่งจะขึ้นเลข 3 หรือเลข 4 เองนี่ ก็คือเอาแบบเข้าใจง่าย หากเราอายุมากขึ้น

ความสามารถต่างๆ เราจะลดทอนลง ทุกอย่างไม่พร้อม ที่จะสู้ไปกับเราเหมือนตอน

ที่เรายังหนุ่มสาวอีกแล้ว เพราะเหตุนี้ไง จึงเป็นที่มาของการออมเงิน เพื่อความสุขหลังเกษียณ

1. ทำการ เริ่มออมเงินโดย ทำบัญชีราย รับรายจ่าย ทีนี้ก็ออมเงินให้ได้ทุกๆ เดือน

และต้องทำต่อเนื่องด้วยนะ เพราะถ้าไม่ทำในส่วนนี้ก็จะไม่รู้เลยว่า เงินเราควรจะเก็บเพิ่ม

หรือเงินส่วนไหน ที่ต้องลดการใช้จ่ายลง ฉะนั้น ต้องมีวินัยในการออมเงินด้วยนะ

2. จัดสรรปันส่วน สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ต้องคิดก่อนว่าอย ากมีเงิน ไว้ใช้เดือนละเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ า ห า ร ท่องเที่ยว

หรือแม้แต่เรื่องสุ ข ภ า พด้วย เพราะวิธีคิดนี้ก็เพื่อออมเงินคร่าวๆ

เช่น นายเอ ตั้งใจจะเกษียณอายุหากครบ 55 ปี และคาดการณ์ว่า จะใช้ชีวิตจนถึง 75 ปี

ซึ่งมีเงินใช้หลังเกษียณ จำนวน 20,000 บาท และคิดเป็นรายปี จำนวน 240,000 บาท

ฉะนั้น นายเอ จะต้องมีเงินทั้งหมด หลังเกษียณ 240,000 x 20 เป็นเงินทั้งหมดนั้น

4,800,000 บาทเลยเชียว แต่ในอนาคตจะมีเรื่องของเงินเฟ้ อ เข้ามาเกี่ยวข้อง อันนี้สำคัญเลย

3. จัดการพ อ ร์ตการล งทุ นให้เหมาะสม ทั้งยังกระจายความเสี่ ย งไปล ง ทุ น

กับสินทรัพย์ต่างๆ มันจะทำให้ ได้มู ลค่าของเงินเพิ่มขึ้น

และหากเราไม่มีความรู้ เกี่ยวกับการล ง ทุ นต่างๆ เลยเนี่ย

มันก็ต้องหาข้อมู ลมาอ่ า นและศึกษาไว้บ้ าง และทางออกที่ดีนั้น

สิ่งเหล่านี้นั้นจะทำให้เรา สามารถวางแผนการเงินและจัดการ

ชีวิตหลังเกษียณ ได้อย่างสำเร็จ ตามเป้าหมายได้ไงล่ะ

4. ทบทวนเป้าหมายอยู่บ่อยๆ ก็เพื่อให้เรารู้ตัวว่าเรา ควรเก็บเงินให้ได้ตามเป้า

ที่กำหนดไว้ จะได้รู้ไว้ว่าต้องวางแผนใหม่ยังไง มันจึงจะทำให้เงินออม

ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะถ้ามีเงินไม่พอใช้จ่าย อาจจะทำให้ชีวิตวัยเกษียณไม่มีความสุขได้นะ

5. กำจั ดห นี้สิน เพื่อความสบายในตอนแก่ของเรา

ก็คือเริ่มจากลดการรู ดบั ต ร เลิกซื้ อของที่ไม่จำเป็น และยังหมายรวมไปถึง

การเที่ยวต่างประเท ศ จากที่เคยเที่ยวทุกปีก็ลด ปีเว้นปีงี้ และนำเงินใน

ส่วนนี้เพื่อเก็บไว้เป็นเงินเกษียณ แล้วค่อยๆ เก็บทีละเล็กละน้อย

เพื่อให้เราได้ใช้จ่ายในย ามเกษียณได้ ไม่ลำบากไปยืมคนอื่น

ขอขอบคุณ krun g t h a i

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …