Home ข้อคิด 5 วิธีเตรียมตัวหลังออกจากงาน เพื่อไม่ให้การเงินมีปัญหา

5 วิธีเตรียมตัวหลังออกจากงาน เพื่อไม่ให้การเงินมีปัญหา

6 second read
0

เหตุผลมากมาย ที่ทำให้คนเราคิดอย ากลาออกจากงานที่ทำ แล้วถ้าเราออกมาจะทำอะไรต่อไปล่ะ

เราจะอยู่อย่ างไรในเมื่อชีวิตต้องใช้เงิน ฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้อง เตรียมตัวให้พร้อมก่อน ที่จะลาออก

และต้องเตรียมอะไรบ้าง วันนี้มาดูกัน เพราะถ้าไม่เตรียมตัวให้ดีการเงินอาจมีปัญหาได้

จะได้ไปทำตามฝัน กันแบบสบายโดยที่เงินไม่ช็ อ ต ไงล่ะ

1. ขึ้นทะเบี ย นคนว่ างงาน

เพราะสำหรับพนักงานบริษัทใครที่จ่ายประกั นสั งคมไม่น้อยกว่า 6 เดือนภายใน 15 เดือน

ก่อนว่างงาน คุณก็อย่าลืมไปลงทะเบี ยนคนว่างงานภายใน 30 วันด้วยล่ะ เพราะกรณีลาออก

สามารถได้เงิ นชดเชยได้ 30เปอร์เซน ของค่าจ้าง คือเฉลี่ยปีละไม่เกิน90 วัน

และคิดจากฐานสมทบสูงสุด 15,000 ต่อเดือนคิดเป็นเงิน ชดเชยสูงสุดเดือนละ 4,500 บาท

2. มีร า ยได้เสริมหลายๆ ทาง

เพราะระหว่างช่วงก่อนลาออก ควรมีช่องทางร า ยได้เสริมเอาไว้ด้วยนะ

เพราะบางทีงานเสริมของคุณอาจสร้างร า ยได้ ให้คุณมากกว่างานประจำได้เลยนะ

เพราะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่า จะหาร ายได้เสริ มอย่างไร ลองเริ่มต้นจาก เขียนสิ่งที่เรามีลงไป

อย่างการมีความรู้ด้านใด มีประสบการณ์เชี่ยวชาญอะไร ว่างชอบทำอะไร

และทำผ่านช่องทางไหน ทีนี้แหละ ก็เอามันมาต่ อ ยอดสร้างร า ยได้ให้ตัวเองได้เลยนะ

3. เคลียร์ห นี้ให้ไว

เพราะก่อนจะออกไปสู่การว่างงาน ในเรื่องของการเคลียร์หนี้ เราต้องทำให้ได้มากที่สุด

มันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ เพราะสำหรับบางคนหนี้ ถือว่าเป็นร ายจ่ายประจำเลยนะ

บางคนอาจเป็นหนี้ระยะย าว เช่นบ้าน รถ หรือบางคน อาจเป็นหนี้ ระยะสั้น

เราแนะว่าให้รีบปิดห นี้ระยะสั้นก่อน ที่จะลาออก เพื่อทำให้เพิ่มสภาพคล่องให้กับคุณ

4. สมัครบั ตรเค ร ดิ ต

มันคืออีกสาเหตุที่ต้องเตรียมตัวเพราะว่าหากไม่ได้ทำงานประจำ การสมั ครบัตร เ คร ดิ ตอาจจะทำได้ย าก

เพราะเราไม่มีสลิ ปรับรองเงินเดือน ทั้งสถาบันการเงินอาจมองว่า คุณไม่มี

ความสามารถในการชำร ะห นี้ เพราะงั้นสำหรับคนที่คิดลาออ กมาแล้ว

และไม่ทำงานประจำต่อ อย ากเป็นฟ รีแล นซ์ชย าวๆ การสมัครบั ตร เ คร ดิ ต

มันก็เป็นอีกทางเลือก เผื่อเอาไว้สักใบก็ไม่ได้แ ย่นะ เพราะอาจจะช่วยเพิ่มสภาพคล่อง

และให้สิทธิประโยชน์หลายๆ อย่าง แต่อย่างไรก็ อย่ ารูดเพลินจนเกินไปล่ะ

5. เตรียมเงิ นสำรองเอาไว้

เพราะความเสี่ ย งเป็นคือเรื่องที่ต้องใส่ใจให้มากนะ เพราะปกติหากมีงานอยู่แล้ว

ก็จะต้องมีเงินสำร องประมาณ 3 ถึง6 เดือน เอาไว้สำหรับค่าใช้จ่าย ฉุ ก เ ฉิ น

อย่างค่า รั ก ษ าพย าบาล หรือลงทุ นสำคัญๆ แต่หากลาออกความเสี่ ย ง ก็จะยิ่งเพิ่ม

เพราะจากการไม่มีร ายได้ในช่วงระหว่างการหาง านใหม่ ฉะนั้น ถ้าคิดจะออกจริงๆ

ควรมีเงินเก็บประมาณ 6 ถึง 12 เดือนดีกว่า มันจะทำให้อุ่นใจขึ้นเยอะเลย

และอย ากฝากไว้ว่าการออกจากงาน คือ ความเสี่ ย งอย่างหนึ่ง แต่การทำงานที่ไม่

มีการพัฒนาไม่ตอบโจทย์ชีวิต ก็เป็นความเสี่ย งเช่นกัน คุณจงทบทวนให้ดีก่อนตัดสินใจ

อ ย่ ารีบเกินไป โดยไม่วางแผนการเ งิ น ไม่อย่างนั้นคุณจะเดื อดร้อนเอานะ

ขอขอบคุณ f i n s t r e e t

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …