Home ข้อคิด 5 วิธีคิดแบบคนรวย มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ควรทำความเข้าใจ

5 วิธีคิดแบบคนรวย มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ควรทำความเข้าใจ

6 second read
0

ใครบ้างที่รู้สึกว่า ทำงานมานานมากเท่าไร ก็รู้สึกว่าไม่มีเงินใช้เลย คิดว่าคงเป็นกันหลายคน

ไหนจะต้องจ่ายค่าที่พัก ค่าน้ำ มันรถ ค่าอาหาร ของใช้ในบ้านอีก แต่กระนั้น

ชีวิตการเงินของคุณ จะไม่แย่ขนาดนั้น ถ้าคุณไม่ละเลย โอกาสในชีวิต จริงอยู่นะครับ

ที่เราอาจ ไม่ได้เกิ ดมาบนกอง เงินกอง ทอง โอกาสในชีวิตอาจไม่เท่าคนที่เกิ ดมาเพรียบพร้อม

แต่คุณเลือกไขว่คว้าโอกาส ที่เข้ามาหาตัวเองได้ ด้วยการศึกษา การหาความรู้ให้เท่าทันคนอื่น

เพราะความสำเร็จ ไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาง่ายๆ มีความรู้อย่างหนึ่ง ที่มีความสำคัญมาก

แต่อาจไม่มีใครสอนคุณมาก่อน นั่นคือ ความรู้เรื่องการเงินส่วน บุคคล ที่จะทำให้คุณ รู้จักใช้เงิน

ให้ฉลาดด้านการเงิน และจะเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันเอาเอง คิดว่าคุณคงเคยได้ยินข่ าว

คนทำงานที่ประสบความสำเร็จ ในอาชีพสูงๆ แต่ดันสร้าง ข้อผิ ด พล าดด้านการเงิน

และจากนั้น ไม่นานชีวิตก็ต้องลำบ ากและมีห นี้สินที่ตามมาอีกจำนวนมาก ดังนั้น

ศึกษาไว้เป็นแนวทาง ในการเงินส่วนบุคคลของตนเอง ผู้เชี่ ยวชาญได้นำเสนอ

มุมมองการใช้เงินในด้านต่างๆ อาไว้ ที่มีหลักการควรทำตาม ต่อไปนี้

1. ด้าน แนวการใช้เงิน

ใช้เงินสร้างทรั พย์สินดี กว่าเอาเงินไปสร้างหนี้นะ เพราะทรั พย์สิน

ทำให้เกิ ดผลตอบแทน เงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น แต่หนี้ มีแต่ทำให้เงินในกระเป๋า ลดลง

2. ด้าน ระดับการใช้

จงใช้ให้น้อย กว่าที่หาได้นอกจากจะทำให้ออมได้เยอะแล้ว

ยังทำให้รู้สึกดีต่อสภาพการเงินของตนเองด้วยนะ

3. ด้าน กำลังทรัพย์

เราเองก็ต้อง วางแผนออมเงิน และมีเงินออมไว้เผื่อสถานการณ์ฉุ กเฉิ น เพราะเรื่องไม่คาดคิด มันเกิดขึ้นได้เสมอ

4. ด้าน รูปแบบการใช้จ่าย

ใช้เงินเก็บไปกับลงทุ นมากกว่าการบริโภค

เช่น นำเงินเก็บ ซื้อกองทุ นรวมดีๆ สักตัว ดีกว่านำเงิน

จำนวนนั้นๆ ไปซื้อมือถือเครื่ องใหม่ ดูความจำเป็นเป็นหลักด้วย จะซื้ออะไร

5. ด้าน ค่าเสี ยโอกาส

จริงอยู่ที่การเป็นมนุุ ษย์เงินเดือน ทำให้มีเงินใช้อย่างสม่ำเสมอ แต่ก็เหมือนกับ

การเอาเวลาส่วนหนึ่งในชีวิต แลกกับเงินเดือน ซึ่งทำไม่ได้ตลอด

และพออา ยุมากก็ต้องเลิ ก อย ากประสบความสำเร็จ ต้องใช้เงินแลกเวลา

เพราะทุกวันมี เวลาจำกั ดแค่ 24 ชม.แต่สิ่งที่ต้องทำ มีมาก งานบางอย่าง

จึงควรกระจายออก จ้างคนอื่นมาทำช่วย เอาไปปรับใช้ดูนะแล้วจะรู้ว่า การใช้เงินไม่ได้แปลว่าเสี ยเงินเสมอไป

คุณจะจนก็ต่อเมื่อ ยอมแ พ้ สิ่งสำคัญ คืออย่างน้อยๆ คุณก็ได้ลองลงมือทำ

ในขณะเดียวกัน ที่คนส่วนใหญ่มักจะเพ้อ ฝันถึงความร่ำร วยที่ต้องการ

ขอขอบคุณ f o r l i f e t h

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …