Home ข้อคิด 5 ความต่างที่มีทั่วไป ของคน โ ง่ กับ คนฉลาด

5 ความต่างที่มีทั่วไป ของคน โ ง่ กับ คนฉลาด

0 second read
0

สังคมทุกๆ วันนี้ มันมีคนอยู่หลากหลายประเภท บางคนก็เข้าข่ายไม่มีใครอย ากคบหา

ส่วนหนึ่งอาจเพราะนิสัยส่วนตัว ที่ทำให้คนรอบข้าง ต้องเบื่ อหน่ าย

และมีอยู่จำพวกหนึ่ง ที่ถูกเรียกว่าเป็น “คนโ ง่ ชอบอวดฉลาด”

ที่มักมีนิสัยที่ต่างจาก “คนฉลาด” อยู่ 5 สิ่ง ด้วยกัน

1 คนโ ง่ จะโมโห ก้ าวร้ าว เพื่อกลบเกลื่อน

เวลาที่คนโ ง่ รู้สึกว่าอะไรไม่เป็นไปอย่ างที่ตัวเองคิด พวกเขาจะแสดงอาก ารโมโห

เพื่อเป็นการกลบเกลื่อน คนที่มีระดับ ความฉลาดน้อยนั้น จะมีพฤติก ร ร มที่ก้าวร้าว

ถ้าในชีวิตเรา ต้องเจอคนจำพวกนี้ล่ะก็ ให้นึกเสียว่า เป็นนิสัยของคนโ ง่ ที่คนฉลาดเขาไม่ทำ

เผื่อจะช่วยให้เข้าใจ และรู้สึกเห็นใจพวกเขาขึ้นมาได้

2 ชอบโยน ความผิดของตัวเอง

เขาจะไม่ชอบรับผิด ในสิ่งที่ตัวเองทำเลย มักโยนความผิ ดให้ผู้อื่นเสมอ

สม อ ง ของคนฉลาดจะมีปฏิกิริย าที่ต่างออกไป เมื่อมีความผิ ดพลาดเกิดขึ้น

พวกเขาจะรู้ทันที ว่าความผิดพลาดทุกอย่ าง จะเป็นบทเรียน เพื่อจะได้ไม่ทำอีกไงล่ะ

3ไม่สนใจความต้องการ หรือความรู้สึกของใคร

สำหรับ คนที่มีไ อ คิ ว สูงเนี่ย มักจะมีแนวโน้มที่จะเข้าใจผู้อื่น และหยิบยื่นความช่วยเหลือ

ให้ใครโดยไม่หวังอะไรตอบแทน ต่างจากคนโ ง่ที่แทบจินตนาการ ไม่ออกว่า

คนอื่นจะมีความคิดต่างไปจากตัวเองได้ยังไงบ้าง และเขายังมองว่า

การทำอะไรให้ใคร แบบที่ไม่ได้หวังอะไร ถือเป็นเรื่องแปลก

4 คิดว่าตัวเองดีกว่าใครเขา

มีแนวโน้มที่จะชอบวิจารณ์ ติคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่า นันเป็นเพราะ

เชื่อว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นไง จึงชอบตัดสินคนอื่นไปก่อน โดยมีความลำเอียงเป็นที่ตั้ง

ทั้งยังพบด้วยว่า คนที่ ไ อ คิ ว ต่ำมีแนวโน้มชอบการล งโท ษที่รุนแร ง

ไม่ชอบคนที่รักชอบเพ ศ เดียวกัน เหยี ย ดเชื้ อช าติ อะไรทำนองนี้

5 คนโ ง่ มักจะคิดว่าตัวเองถูกทุกเรื่อง

เมื่อมีความขั ดแย้ ง คนโ ง่จะเถียง เพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ชนะ ไม่สนเลยว่า

ในวงสนทนานั้น มีคนที่ฉลาดกว่าตัวเองอยู่ไหม ขณะที่คนฉลาด จะเข้าใจ

พร้อมยอมรับฟัง ในความเห็นของทุกคน คนฉลาดจะตั้งใจฟัง พิจารณาเรื่องราวนั้นๆ

ก่อนที่จะตัดสินใจ หรือพูดอะไรออกไปนั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 วิธีเพื่อรับมือกับหัวหน้า เมื่อหัวหน้า “ไม่ชอบคุณ”

1. โฟกัสงานไว้ เพราะระหว่างจับตาดู สถานการณ์ก็อย่าลืม ต … …