Home ข้อคิด 5 ความต่างที่มีทั่วไป ของคน โ ง่ กับ คนฉลาด

5 ความต่างที่มีทั่วไป ของคน โ ง่ กับ คนฉลาด

0 second read
0

สังคมทุกๆ วันนี้ มันมีคนอยู่หลากหลายประเภท บางคนก็เข้าข่ายไม่มีใครอย ากคบหา

ส่วนหนึ่งอาจเพราะนิสัยส่วนตัว ที่ทำให้คนรอบข้าง ต้องเบื่ อหน่ าย

และมีอยู่จำพวกหนึ่ง ที่ถูกเรียกว่าเป็น “คนโ ง่ ชอบอวดฉลาด”

ที่มักมีนิสัยที่ต่างจาก “คนฉลาด” อยู่ 5 สิ่ง ด้วยกัน

1 คนโ ง่ จะโมโห ก้ าวร้ าว เพื่อกลบเกลื่อน

เวลาที่คนโ ง่ รู้สึกว่าอะไรไม่เป็นไปอย่ างที่ตัวเองคิด พวกเขาจะแสดงอาก ารโมโห

เพื่อเป็นการกลบเกลื่อน คนที่มีระดับ ความฉลาดน้อยนั้น จะมีพฤติก ร ร มที่ก้าวร้าว

ถ้าในชีวิตเรา ต้องเจอคนจำพวกนี้ล่ะก็ ให้นึกเสียว่า เป็นนิสัยของคนโ ง่ ที่คนฉลาดเขาไม่ทำ

เผื่อจะช่วยให้เข้าใจ และรู้สึกเห็นใจพวกเขาขึ้นมาได้

2 ชอบโยน ความผิดของตัวเอง

เขาจะไม่ชอบรับผิด ในสิ่งที่ตัวเองทำเลย มักโยนความผิ ดให้ผู้อื่นเสมอ

สม อ ง ของคนฉลาดจะมีปฏิกิริย าที่ต่างออกไป เมื่อมีความผิ ดพลาดเกิดขึ้น

พวกเขาจะรู้ทันที ว่าความผิดพลาดทุกอย่ าง จะเป็นบทเรียน เพื่อจะได้ไม่ทำอีกไงล่ะ

3ไม่สนใจความต้องการ หรือความรู้สึกของใคร

สำหรับ คนที่มีไ อ คิ ว สูงเนี่ย มักจะมีแนวโน้มที่จะเข้าใจผู้อื่น และหยิบยื่นความช่วยเหลือ

ให้ใครโดยไม่หวังอะไรตอบแทน ต่างจากคนโ ง่ที่แทบจินตนาการ ไม่ออกว่า

คนอื่นจะมีความคิดต่างไปจากตัวเองได้ยังไงบ้าง และเขายังมองว่า

การทำอะไรให้ใคร แบบที่ไม่ได้หวังอะไร ถือเป็นเรื่องแปลก

4 คิดว่าตัวเองดีกว่าใครเขา

มีแนวโน้มที่จะชอบวิจารณ์ ติคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่า นันเป็นเพราะ

เชื่อว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นไง จึงชอบตัดสินคนอื่นไปก่อน โดยมีความลำเอียงเป็นที่ตั้ง

ทั้งยังพบด้วยว่า คนที่ ไ อ คิ ว ต่ำมีแนวโน้มชอบการล งโท ษที่รุนแร ง

ไม่ชอบคนที่รักชอบเพ ศ เดียวกัน เหยี ย ดเชื้ อช าติ อะไรทำนองนี้

5 คนโ ง่ มักจะคิดว่าตัวเองถูกทุกเรื่อง

เมื่อมีความขั ดแย้ ง คนโ ง่จะเถียง เพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ชนะ ไม่สนเลยว่า

ในวงสนทนานั้น มีคนที่ฉลาดกว่าตัวเองอยู่ไหม ขณะที่คนฉลาด จะเข้าใจ

พร้อมยอมรับฟัง ในความเห็นของทุกคน คนฉลาดจะตั้งใจฟัง พิจารณาเรื่องราวนั้นๆ

ก่อนที่จะตัดสินใจ หรือพูดอะไรออกไปนั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …