Home ข้อคิด 5 ข้อ เก็บไว้สอนลูกๆ หลานๆ ให้เป็นคนมีอนาคตที่ดีและมั่นคง

5 ข้อ เก็บไว้สอนลูกๆ หลานๆ ให้เป็นคนมีอนาคตที่ดีและมั่นคง

0 second read
0

การเลี้ยงลูกของแต่ละคน ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพราะกำหนดลักษณะนิสัย

และการกระทำของลูกได้ ซึ่งวิธีการเลี้ยงลูก ของแต่ละครอบครัว ส่วนมากก็มักได้รับ

อิ ท ธิ พลมาจากพ่อแม่ ทั้งนี้แต่ละประเท ศก็จะมีความเชื่อ และวัฒนธรรมที่ต่างกันออกไป

ทำให้มีวิธีเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกัน และสำหรับวันนี้ เราจะพาไปดูเคล็ ดลั บดีๆ

ของการสอนลูก ตามแบบฉบับของคนจี น และจะมีอะไรบ้าง ไปดูกัน

1. เพราะคนจี นสอนให้ลูกคิดได้ด้วยตัวเอง ให้คิดและตัดสินใจเอง

เพราะประเทศจี นเป็นประเท ศแข่งขันกันสูง ฉะนั้นจึงต้องสอนลูกๆ ให้ช่วยเหลือตัวเอง

และตัดสินใจเอง และยอมรับผลที่ออกมาด้วย

2. เพราะคนจี นสอนให้ลูกขยัน อดทน ประหยัด และไม่เกียจคร้าน

ฉะนั้น พวกเขาจึงทำให้สร้าง ธุรกิจจากเสื่ อผืนหมอนใบได้ จะสอนให้ลูกได้รับรู้

ถึงความย ากลำบากซะก่อน เพราะพวกเขาเชื่อว่า การให้ลูกลำบากก่อน ลูกจะสบายในอนาคตภายหน้า

3. มีแผนอนาคตให้กับลูกเสมอ เพราะพ่อแม่ชาวจี นมักเตรียมอนาคตให้ลูกไว้เสมอ

สอนให้ลูก รู้จักความสามารถ และศักยภาพของตนเองที่มี ทั้งเสริมสร้างทักษะ

ฝึกฝนสร้างความเชื่อมั่น ในตนเองให้กับลูก ดีกว่าจะปล่อยให้ลูกทำตามความฝัน ที่บางอาจจะแไม่ได้เป็นจริง

และทั้งนี้มันจึงทำให้เด็ กๆ มีโอกาสและประสบความสำเร็จ ในอนาคต

4. สอนให้ลูกไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆ และนี่แหละ คือการสร้างความภาคภูมิใจ ในตนเอง

พ่อแม่ชาวจี นจะไม่โอ๋ จะไม่ปกป้องความรู้สึกของลูกเกินงาม เพราะเชื่อว่าลูกเรียนเก่งได้

ถ้าลูกตั้งใจ เพราะงั้นหากลูกสอบตก พ่อแม่ชาวจี นจะว่ากล่าวกับเด็ ก พร้อมกับให้ลูกขยัน

ทำแบบฝึกหัดฝึกฝนตนเองให้เก่งมากขึ้น เพราะการเคี่ ยวเข็ญ ทำให้ลูกประสบความสำเร็จได้

5. เพราะคนจี นสอนให้ลูก กตัญญูต่อพ่อแม่ เพราะพวกเขาถือว่าลูก เป็นห นี้ชีวิตพ่อแม่

ควรตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ และเป็นแนวคิดตาม แบบปรัชญาขงจื้ อ

ลูกจึงมีหน้าที่เป็นลูกที่ดีเชื่อฟังคำสั่งสอนพ่อแม่ เช่นเดียวกับพ่อแม่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

ในการเลี้ยงดูลูกนั่นแหละ ไม่ว่าขนช าติใด หากเราปูพื้นฐานให้เป็นเด็ กใฝ่ดี

มีคุณธรรมประจำใจ ชีวิตก็สามารถประสบความสำเร็จได้เสมอ

ที่สำคัญเลย หากพื้นฐานครอบครัวดี ทีนี้เด็ กก็จะโตมาและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …