Home ข้อคิด 4 เรื่อง ที่ธนาคารไม่เคยบอก ตอนที่ไปฝากเงิน

4 เรื่อง ที่ธนาคารไม่เคยบอก ตอนที่ไปฝากเงิน

8 second read
0

1. ยิ่งฝากนาน เงินก็ยิ่งหายไปเรื่อยๆ

ก็คือจากความเชื่อ ที่ว่าฝากเงินกับธนาค า รเงินต้นไม่หายหรอก

ทั้งได้ดอ กเบี้ย จะว่าไปนะ เรื่องนี้มันถูกเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นนะ

เงินต้นไม่หายก็จริงนะ แต่มูลค่ าของเงินนั้นจะลดลงตลอดเนื่องจากภาวะเงินเฟ้ อ

คือภาวะที่ราค าของสินค้ าสูงทำให้มีเงินเท่าเดิม แต่ซื้อของได้น้อยลงไง

2.ความฝันต่างๆ อาจไม่เป็นความจริงอีกต่อไป

เพราะทุกๆ คนต่างก็มีความฝันกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเกษียณ

หรือออกเที่ยวรอบโลก มีบ้านหลังใหญ่และความฝันเหล่านี้จะเป็นจริงได้

ก็จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากอยู่เหมือนกัน และหลายๆ คนคิดว่าจะพ ย าย ามเก็บเงิน

ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเอาเงินเก็บไปทำฝันให้เป็นจริงแต่การทำอย่างนี้

มันอาจทำให้ความฝันเป็นจริงได้ย ากขึ้น หรือไม่มีวันเป็นจริงเลย

3. เสียโอกาส สำหรับการให้เงินทำงานแทนเรา

ข้อดีของการฝากคือ สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้

ใช้ย ามฉุ กเ ฉิ นได้ไม่รวมเงินฝากที่ มีเงื่อนไขพิเศ ษต่าง ๆ นะ

แต่การฝากเงินมากเกินที่จำเป็นทีนี้แหละมันจะทำให้เราเสี ยโอกาส ที่จะนำเงินส่วนเกิน

ไปลงทุนสร้างผลตอบให้กับเราในอนาคตได้ และหลายๆ คนกังวลว่าการลงทุ น

มีความไม่แน่นอน แต่จากสถิตินั้น พบว่าการลงทุ นในระยะเวลาที่ย าวนาน

โอกาสที่จะข าดทุน มันจะน้อยลง เพราะงั้นนะ ยิ่งเริ่มลงทุนเร็วยิ่งมีเวลาล งทุ นนาน

และโอกาสขา ดทุ นก็จะน้อยตาม รวมไปถึงเงินสามารถทำงานแทนเราได้นานกว่าเดิมด้วย

4. มีความเสี่ ยง หากแบงค์ล้ม อาจไม่ได้เงินคืน

เชื่อว่าฝากเงินไว้กับธนาค ารไม่ต้องกลัวเงินต้นห ายแต่ที่จริงนั้นหาก

แบงค์เกิดเจ๊ ง อย่ างในปี 40 เราจะเอาเงินคืนได้จากใครกัน ทั้งมีหลายคน

บอกว่าก็มีพระร า ชก ฤ ษ ฎีกาคุ้มครอง เงินฝากอยู่ไม่ใช่หรอ ถึงยังไงก็ยังได้เงินคืนทั้งหมดนี่

แบบนั้นมันก็ใช่ ถ้าเป็นเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันพระรา ชกฤ ษ ฎีก าคุ้มครองเงินฝาก

ไม่ได้คุ้มครองเงินเต็มจำนวนแล้วนะเธอ โดยวงเงินคุ้มครองนั้นจะค่อยๆ ลดลง

จากข้อมูลข้างต้นและนั่นก็แปลว่าเงินต้นเราไม่ได้ปลอ ดภั ย100%ต่อไปแล้ว

เพราะงั้นเราควรจัดสรรเงินให้เหมาะสมทั้งการใช้จ่าย เงินสำรองในย ามฉุ กเฉิ น

และการลงทุนเพื่อให้เงินทำงานเพื่อสร้างความมั่งคงให้เราในอนาคต เราจะได้ไม่ลำบาก

ขอบคุณ f i n n o m e n a.c o m

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …