Home ข้อคิด 4 เรื่องของการเป็นแม่ที่ดี ที่คนเป็นแม่คน ควรต้องมี

4 เรื่องของการเป็นแม่ที่ดี ที่คนเป็นแม่คน ควรต้องมี

0 second read
0

เคยถามตัวเองไหมว่า เราพร้อมที่จะเป็นแม่คนขนาดไหนกัน

แล้วการเป็นแม่ ต้องเป็นยังไง เพราะปัญหาหลายๆ อย่างมักจะเกิดขึ้น

หลังจากการที่เรา ไม่พร้อมที่จะเป็นแม่ที่ดีของลูก เพราะงั้นก่อน

จะมีลูกเราควรคิด ก่อนว่าเราพร้อมแล้วหรอว่ามีคุณสมบัติการเป็นแม่ที่ดีหรือยัง

1.มีเวลาให้กับลูก

ไม่ว่าลูกจะอยู่ในวัยไหน ก็ตามต่างก็อย ากให้แม่มีเวลาให้เขาเสมอ

และยิ่งตอนที่ลูกยังเล็กอยู่แม่ยิ่งต้องให้เวลากับลูกมากขึ้น

และแม้จะมีภาระหน้าที่การงานแค่ไหน ก็ต้องให้เวลาแก่ลูกในการอุ้ม

การกอ ดการพูดคุยทำกิจก ร ร มด้วยกัน เช่น เล่นกับลูก เล่านิทานให้ลูกฟังก่อนนอน

พอลูกโตเป็นวัยรุ่น ซึ่งอยู่ในวัยที่แสวงหาตัวตนแม่ก็ควรจะปรับตัวให้เป็นเหมือนแหล่ง

พักพิงใจให้กับลูกโดยให้เวลาในการพูดคุยเป็นที่ปรึกษา

ให้กับลูก ๆอยู่เสมอ ด้วยความเข้าใจอยู่เคียงข้างลูกเสมอไม่ว่าสุขหรือทุกข์

2. มีความพร้อมที่จะเป็นแม่

ถือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากๆ เพราะหนึ่งในปัญหาของสังคมปัจจุบัน

มันมักมีจุดเริ่มต้นมาจากคนที่ไม่พร้อม จะเป็นแม่แต่มีลูกขึ้นมา

ไม่ตั้งใจที่จะมีซึ่ง เมื่อให้กำเ นิ ดลูกออกมาก็ไม่ได้ เลี้ยงดูและอบรมเอาใจใส่

เท่าที่ควรจะเป็น มันจึงทำให้ลูกเป็นเด็ กที่ข าดความรักความอบอุ่น

แล้วมักจะมีพฤติกร รมที่สร้างปัญหา ให้สังคมเพราะงั้นการเป็นแม่ที่ดี

ต้องเริ่มจากการมีความพร้อมในการที่จะเป็นแม่ก่อนสิ่งอื่นใดเลย ไม่ว่าจะเป็น

การมีวุฒิภาวะ วัยที่พร้อมต่อการมีลูกมีการวางแผนครอบครัวที่ดี

มีรายได้และหลักฐานที่มั่นคงเพียงพอ ที่จะเลี้ยงดูลูกให้ได้กินอิ่ม

นอนหลับ ปลอดภั ยแข็งแรงและได้รับการศึกษาที่ดีได้ในอนาคต

3.อย่ าเป็นตัวอย่ างที่ไม่ดี

เพราะคำที่กล่าวกันว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนั้น มันเป็นเรื่องจริง

เพราะลูกจะซึมซับพฤติก ร ร มของแม่ไว้ เพราะงั้น แม่เป็นอย่ างไร

ลูกก็มักจะเป็นเช่นนั้น ตามพ่อแม่ของเขา

4.รักและให้อภั ย

เพราะคนเป็นแม่ สามารถแสดงความรักกับลูกได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการสัมผัส

โอบกอดอุ้ม หอม แก้ม ลูบหัวการพูดจา ที่อ่อนโยนและให้กำลังใจกับลูก

แม่ที่แสดงให้ลูกรู้ว่ามีความรัก ให้กับลูกอยู่เสมอนั้น

จะทำให้ลูกเป็นคนที่มีความสุขมีความเชื่อมั่นในตนเอง

และมีพัฒนาการทางสติปัญญาที่ดีมากกว่าเด็ กที่ข าดความรักจากแม่

ทั้งนี้เมื่อลูกทำผิ ดหรือมีความผิ ดพลาดในสิ่งใด เช่น ทำข้าวของเสี ยหา ย

หนีเที่ยวสอบตก ฯลฯ แม่ที่ดี ควรเข้าใจรับฟังและให้อภั ยลูกอยู่เสมอนะ

แต่ก็ไม่ควรละเลยในการตักเตือน หรืออาจมีการลงโท ษว่ากล่าว

ตามสมควรแต่ก็อย่ าใช้วิธีลงโทษรุ น แ ร งด้วยการทำร้ า ยร่ า ง ก า ยหรือ

ด่าว่าด้วยถ้อยคำหย า บค า ยกับลูกเลย เพราะนั่นจะเป็นการสร้างแ ผ ลในใจลูก

ให้คิดไปว่าแม่เกลี ย ดตนเองและซึ่งจะเป็นเหตุให้ลูกกล ายเป็นคนก้ า ว ร้ า ว

ประชดทำในเรื่องร้ า ย ๆมากยิ่งขึ้นได้ หากตัวแม่เองยังเป็นแบบอย่ างที่ดี

ให้ลูกไม่ได้ ก็อย่าหวังว่า ลูกจะเป็นคนที่ดีได้เลย เช่น หากแม่เป็นคนที่มีนิสัย

หย า บคา ยก็อ ย่ าหวังว่า ลูกจะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยได้

หากแม่เป็นคนที่ใจแคบตระหนี่ถี่เหนียว อย่ าหวังว่าลูก จะเป็นคนที่ใจกว้าง แจกจ่ายให้ผู้อื่น

หากแม่เป็นคนที่ปลิ้นปล้อน ก็อย่าหวังว่าลูกจะเป็นคนที่ซื่อตรง

หากแม่เป็นคนขี้โกงมักได้ละโมบโลภมาก ก็อย่ าหวังว่าลูกจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์

สำหรับผู้หญิงทุกคนนั้นที่คิดจะเป็นแม่ วางแผนที่จะเป็นแม่คนนั้น

ควรเริ่มต้นในการที่จะเช็กตัวเองดูก่อนนะว่า ใจพร้อมกายพร้อมหรือไม่

และความรับผิดชอบพร้อมที่จะดูแลชีวิตน้อย ๆ ที่จะเกิดมาได้

อย่างดีหรือไม่ หากมั่นใจว่าพร้อม ได้เป็นแม่คนแล้ว ก็ควรจะเป็นแม่ที่ดูแล

ทะนุถนอมเอาใจใส่และมีเวลาให้กับลูกอย่างเต็มที่

และอีกทั้งเป็นแม่ที่มีความรักและให้อภั ยกับลูกเสมอ และสิ่งสำคัญ

จงเป็นแม่ที่ลูก ๆ ภูมิใจโดยอย่ าเป็นแม่ที่เล วร้ า ยในสายตาลูกเลย

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …