Home ข้อคิด 4 วิธี สะสางหนี้ แค่ตั้งใจคุณก็ทำได้

4 วิธี สะสางหนี้ แค่ตั้งใจคุณก็ทำได้

0 second read
0

ทุกวันนี้ อะไรๆ มันก็แ ย่ลงเครี ย ดเพราะเป็นหนี้ ทุกคนย่อมมีเหตุผลร้อยแปด เพื่อที่จะสร้างห นี้

ไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนร ว ย การสร้างห นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ นำมาใช้กับเรื่องไรสาระ

แต่การสร้างห นี้ ที่ช่วยให้คนรว ยขึ้นก็มีมาก การสร้างห นี้ทำได้ง่าย

แต่การปลดห นี้นั้นอาจใช้ทั้งชีวิตทำมัน ฉะนั้น สำหรับใครที่กำลังมีปัญหา เกี่ยวกับการเป็นห นี้

ไม่รู้จะหาทางออกยังไง วันนี้เรามี วิธีการปลดห นี้ที่เห็นผล มาแนะนำ ไปปรับใช้กันดูนะ

1. ห าทาง หาร ายได้เพิ่ม

เพราะการหารายได้อื่น ๆ เพิ่มช่วยกัน ก็จะช่วยให้เราปลดห นี้ ได้ไว้

อาจจะรับทำง านฟรีแลนซ์ในช่วงวันหยุด หรือช่วงหลังเลิ กงานก็ได้

อ ย่ างน้อยๆ ก็สามารถมีร ายได้เสริมนอ กเหนื อจากงานประจำไง งานละนิด

งานละหน่อย พอมันเยอะ รวม ๆ กันอาจช่วยให้ชำระห นี้ ได้ไวขึ้น

2. ชำร ะหนี้ที่ด อ ก เบี้ยแพ งๆ

ถ้าเรารู้ว่าตอนนี้มีรายการห นี้อยู่แค่ไหน กำหนดมันเมื่อไหร่ เราก็ไ ล่เรียงชำร ะจากห นี้

ที่มี ด อ ก เบี้ยแพง เพร าะถ้าไม่ทยอยชำร ะ จากที่ห นี้ก้อนนี้ก่อนเวลาผ่านไปนานๆ

ด อ ก เบี้ยก็จะยิ่งเพิ่มพูนไปเรื่อยๆ นะ มันก็จะยิ่งเป็นเรื่องย ากขึ้น แต่ถ้าห นี้แต่ละก้อน

มี ด อ ก เบี้ยในอัตราที่เท่ า ๆ กัน ก็ควรเลือ กชำระห นี้ ก้อนที่มียอดเงินน้อย ๆ เพื่อลดจำนวนเจ้าห นี้

3. ตร วจตราพฤติก ร ร มตัวเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ให้สำรวจพฤติก ร ร มการใช้จ่ายของตัวเองด้วย ถึงแม้จะรู้ว่าเป็นห นี้อยู่เท่าไหร่

แต่ถ้ายังใช้อยู่เท่าเดิม แทนที่จะใช้ห นี้เก่าหม ด กลับจะมีห นี้ใหม่เพิ่มมาซะงั้น

เพราะงั้น จึงควรล ดรายจ่ายส่วนเกิน ที่ไม่จำเป็น ทิ้งไปซะ ทั้งนี้แนะนำ

ให้แบ่ งสัดส่วนร ายได้ออกเป็นสามส่วน คือ อ ดีต ปัจจุบัน อนาคต เหมือนตัวอย่างต่อไปนี้

อดีต คือ หนี้สินในอ ดีต ให้แบ่ งเงิน 50 % ของรายได้สำหรับใช้

ปัจจุบัน คือ ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต แบ่งไว้ 40

สุดท้าย อนาคต คือ เงินที่เอาไว้สร้างความมั่งคั่งในอนาคต เอาไว้ 10 %

4. เช็ คหนี้สินที่มี

ห นี้สินทั้งหมดที่มีมีแค่ไหน ตร วจให้ดีก่อน โดยแจกแจงห นี้ทั้งหมด

ออกมาพร้อมรายละเอี ยดการชำร ะด้วยจะได้เห็นว่าเราเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่กันแน่

มีเจ้ าหนี้อยู่กี่ราย ต้องชำร ะอะไรก่อน ศึกษารายละเอียดในข้อตกลงให้เข้าใจด้วย

ยิ่งในส่วนของกรณีเกิดผิดนั ดชำร ะจะต้องมีค่าปรั บหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมอะไรบ้าง

เพื่อที่จะได้นำข้อมู ลพวกนี้ มาช่วยบริหารจัดการให้มีประสิทธิภา พกว่าเดิม

ต่อไป หากเราสามารถชำร ะหนี้ ที่มีอยู่ได้หมด สิ่งต่อไปที่ต้องโฟกัสคือ

การสร้างวินัยในการออม การประหยัด และฝึกบริหารร ายได้ต่อเดือนให้ดี

เพื่อไม่ให้กลับมาเป็นหนี้ ซ้ำอีกในอนาคต กว่าจะเคลี ย ร์ได้ก็เหนื่อยอยู่นะเออ

ขอขอบคุณ stand-smiling

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …