Home ข้อคิด 4 ข้อคิด ทำให้เราได้เข้าใจ เมื่อยามวิก ฤ ตเช่นนี้

4 ข้อคิด ทำให้เราได้เข้าใจ เมื่อยามวิก ฤ ตเช่นนี้

16 second read
0

เศรษฐกิจไม่ว่าจะที่ไหนๆ หรือในบ้านเราไม่ค่อยดีนัก ยิ่งตอนนี้มีสถาณการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบ

ต่อการงาน เลยทำให้เราได้เห็นสิ่ง ที่เกิดขึ้นมากมราย หล า ยคนอาจจะนึกไม่ออ ก

ว่ามีอะไร แล้ววันนี้ 4 เรื่องต่อไปนี้ ที่เราจะได้เห็นในยุคนี้ แน่ๆ

1. พิสูจน์ให้เห็น ว่าอาชีพที่มั่นคง หามีอยู่จริงไม่

ก็อย่างเช่น นักบิ น แอร์โฮ สเตส ไกด์นำเที่ยวที่การท่องเที่ยวบูมมาก

ทุกวันนี้เป็นไง ตกงานกันหมด นี้ไม่รวมไปถึงอาชีพที่เกี่ยวกับ

งานบ ริการ พนักง านขับรถสาธารณะหรอกนะ ที่ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า

ขณะที่บางอาชีพนั้นยัง สามารถทำงาน W o r k f r o m H o m e ในช่วงนี้ได้

ทำให้ได้รับผลกระทบน้อยลง แต่ก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือไว้เสมอ อย่าประม าท

2. เห็นท่าทีของคน

บางคนก็แอบกั กตุ นสินค้ า เพราะมองว่าเป็นโอกาสทำเงิน จากความทุก ข์ของคนอื่นๆ

ขณะที่บางคนบริจ าคเงินเป็นล้าน ซื้ ออุปกรณ์ทางการแพ ทย์ ให้กับโร งพย าบาลต่างๆ มากมาย

แม้แต่ข้าวส ารอาหารแห้ง สิ่งของจำเป็น แจ กจ่ ายให้กับคนที่เจาเดือ ดร้อน

3. เห็นท่าที ขององค์กร ที่ทำงานอยู่

องค์กรบางที่ มักจะอ้างว่าได้รับผลกระทบจากโ ค วิ ด อาจถือโอกาสเลิกจ้าง ปล ด

เพราะอย ากจะปล ดออกอยู่แล้วไง ในขณะที่ทุกคน ต้องพึ่งพาร ายได้จากงานประจำ

มากช่วงนี้ แล้วการที่จะหางานใหม่เนี่ย ก็ไม่ง่าย องค์กรบางที่ มักมองว่าพนั กงานเป็นทรัพย ากรณ์

ที่มีคุณค่า เขาจึงพย าย ามดูแลพนักงานให้ดี เท่าที่ทำได้ และแน่นอนว่า ทุกคนได้รับผลกระทบ

จากเรื่องพวกนี้เสมอ แต่หล า ยๆ บริษัทก็ไม่ลดเงินเดื อน ไม่ปล ดใครออ กประคับ

ประคองให้ทุกคนผ่านพ้นไปได้ และเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น พนักงานที่มีประสบการณ์

เขาก็กลับมาทำงานต่อได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้องค์กรก้าวหน้าต่อไป

4. พิสูจน์ให้เห็นว่า การมีเงินออม จาก 3 ถึง 6 เดือน เป็นเรื่องที่สำคัญ

หลายๆ คนเดือ ดร้อนเพราะที่ผ่านมา ไม่เคยคิดที่จะออมเลยไง ก็พอเข้าใจอยู่แหละ

สำหรับคนร ายได้น้อยจริงๆ แต่ก็ไม่เป็นไร บางคนร ายได้พอประมาณ

แต่ติดหรู สร้างห นี้ให้ตัวเองดูดี หวังแต่พึ่งแค่เงินเดือน แล้วพอเมื่อเกิดโ ค วิ ดมา

ตกง านแล้วทุกอ ย่ างก็จบ บางคนเดือ ดร้อนแต่ไม่หนักเกินไป เพราะใช้ชีวิตพอเพียง

ชินกันการ กิน อยู่ อ ย่ างประหยั ด เมื่อถึงคราวฉุ กเฉิ นก็มีเงินสำรองไว้ใช้

ดูคนที่ดีที่สุดคือ ดูตอนเกิดวิก ฤ ต นะ เหมาะสมที่สุด อย ากรู้ว่าใครทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแค่ไหน

ก็ให้ดูได้ในตอนนี้ พนั กงานจะมีวินัยในการทำงานมากน้อยแค่ไหน หากต้อง W o r k f r o m H o m e

บริษัทที่เราทำงานอยู่ ที มผู้บริหารมีศักยภาพมากแค่ไหนในการบริหาร กับวิก ฤ ตต่างๆ

มีเงินสำรองแค่ไหน กับฐานะทางการเงิน เข้มแข็งไหม เ ศ ร ษ ฐีจะเห็นแก่ตัว

หรือไม่ ดูได้จากน้ำใจตอนนี้ ที่เขาหยิบยื่นให้

ขอบคุณ 108resources

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …