Home ข้อคิด 30 วิธีคิด ของผู้หญิงหัวใจแกร่งในยุคนี้ ที่เธอสู้เพื่อคนที่เธอรัก

30 วิธีคิด ของผู้หญิงหัวใจแกร่งในยุคนี้ ที่เธอสู้เพื่อคนที่เธอรัก

0 second read
0

1. รู้จักฟังให้ดี เพราะโอกาสทองบางครั้ง มันก็มักมาถึงแบบแว่ว ๆ

2. อย่าทำล า ยความหวังใคร เพราะเขาอาจเหลือความหวัง อยู่เท่านั้นก็ได้

3. เมื่อตอนเล่นเก ม กับเด็ก ๆ ก็ปล่อยให้แก ชนะไป ให้แกมีความสุข

4. ควรใช้เวลาน้อย ๆในการคิดว่า “ใคร” เป็นคนถูก แต่จงใช้เวลาให้มาก ในการคิดว่า อะไรเป็นสิ่งที่ถูก

5. เลิกอ่ า นคำอธิบาย สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ตามริมทางเสียบ้างนะ

6. คิดจะทำการใดๆ ควรคิดการให้ใหญ่ ๆ และเติมความสุข สนุกสนานลงไปด้วย

7. ให้เราจำไว้เลยว่าข่ า ว ทุกชนิด จะถูกบิ ด เบื อนมาแล้วทั้งนั้นนะ

8. ใครจะวิจ ารณ์เราอย่างไร ปล่อยเขาไปไม่ต้องไปเสียเวลาต อ บ โ ต้อะไรทั้งนั้น

9. ให้โอกาส ผู้อื่นเป็นครั้งที่2 แต่อย่าถึงครั้งที่ 3 เลย

10. อ ย่ าคิดวิจ ารณ์นายจ้าง หากยังทำงานกับเขา เพราะถ้ามันไม่มีความสุขก็ลาออกไป

11. ทำตัวให้สบายๆ ถ้าไม่ใช่เรื่องค อ ข า ด บ า ด ต ๅ ย อะไร ๆ มันก็ไม่ได้สำคัญ อย่างที่คิดไว้ตั้งแต่แรก

12. หากมีคน เล่าให้คุณฟังว่า ตัวเขามีส่วนในเหตุ ก ารณ์สำคัญอะไรแค่ไหน

เราเองเป็นผู้ฟัง ไม่ต้องไปคุยทับ จงปล่อยเขาฟุ้ง ไปตามสบายของเขา เขาอย ากทำอะไรก็ปล่อยไป

13. เราไม่ได้สู้กับ “คนโ ห ด ร้ า ย” แต่สู้กับ “ความโห ด ร้ า ย” ในตัวคนต่างหากล่ะ

14. คิดให้รอบคอบ ก่อนจะให้เพื่อนต้อง มีภาระในการรักษาความลั บของเรา

15. พอมีใครสวมกอดคุณให้เขาเป็นฝ่ า ยปล่อยก่อนนะ

16. ฝึกทำสิ่งดี ๆ แก่ผู้อื่น ให้เป็นนิสัยโดยไม่จำเป็น ต้องให้เขารับรู้จะดีมาก

17. อย่าพูดว่า มีเวลาไม่พอเลย เพราะเวลาที่คุณมี ก็วันละ 24 ชม. เท่า ๆ กันกับคนอื่นเขา

18. ยอมที่จะแพ้ ในส ง ค ร า มย่อย ๆ เพราะการแพ้นั้นจะทำให้เราชนะสงคร า มใหญ่ๆ

19. เป็นคนถ่อมตน ทำอะไรต่ออะไรสำเร็จกันมากมาย แล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิด

20. จริงจังเคี่ ย วเข็ญกับตัวเอง และอ่อนโยนผ่อนปรนต่อผู้อื่นด้วย

21. อ ย่ าหวังเลยว่า ชีวิตนี้จะมีความยุติธรรม ขึ้นมาจริงๆ

22. ไม่ว่าจะอยู่ในสถา น ก ารณ์ ที่เล ว ร้ า ยแค่ไหน จงสุขุมเยือกเย็นเอาไว้

23. อย่าให้ปัญหาเรา ทำให้คนอื่นเขาเบื่ อ เพราะถ้ามีใครมาถามเราว่า

“เป็นอย่างไรบ้างล่ะตอนนี้” ก็ให้บอกเขาไปเลยว่า “สบายมากๆ”

24. ให้ความนับถือกับทุกคน ที่ทำงานเพื่อเลี้ยงชีพ

ไม่ว่างานที่พวกเขาทำ มันจะกระจอ กแค่ไหน ก็ควรให้ความเคารพเขา

25. เป็นคนใจกล้าเด็ ดเดี่ยว พอเหลียวกลับไปดูอดีตเราจะเสียใจ ในสิ่งที่อย ากทำแล้วไม่ได้ทำ มากกว่าเสียใจ กับสิ่งที่ทำไปแล้ว

26. ประเมิ นตนเอง ด้วยมาตรฐานของเรา ไม่ใช่ด้วยมาตรฐานของคนใครคนอื่น

27. อ ย่ าระด มส ม องเพราะไอเดียดี ๆที่ยิ่งใหญ่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้

ทั้งนี้ล้วนมาจากบุคคลที่คิดค้ นอยู่แต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น

28. คงไว้ซึ่ง ความเป็นคนเปิดเผ ยอ่อนโยน และอย ากรู้อย ากเห็น

29. คำนึงถึง การมีชีวิตให้กว้างขวาง มากกว่าการมีชีวิตที่ยืนย าว

30. จงมีมารย าทอดทนกับคนที่สูงวัยกว่าเสมอนะ

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …