Home ข้อคิด 30 คำสอน พ่อแม่เก็บไว้สอนลูก เป็นแบบอย่างที่ดีมาก

30 คำสอน พ่อแม่เก็บไว้สอนลูก เป็นแบบอย่างที่ดีมาก

0 second read
1

1.ควรให้อภัยไม่ยึดติดไม่สร้างความแ ค้ น จงปล่อยวาง

2.ผู้นำที่ดีในชีวิต ที่ลูกจะหาได้คือตัวเอง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

3.คู่ชีวิตที่ดี เราจงเลือกให้ดี ถ้าเลือกไม่ดี ชีวิตก็ไม่ดี

4.เกียรติและศักดิ์ศรี เป็นอะไรที่ควรยึดมั่นเอาไว้

5. สุขภาพเราสำคัญมาก มันแพ งกว่าสิ่งใด อีกทั้งลูกจะไม่มีวันที่จะหาซื้ อมาได้ใหม่เลย

6. ลูกเข้มแข็งได้ เท่าที่ใจ ลูกมุ่งมั่นจะเป็นมัน

7. อย่าให้คำจำกั ดความ มันกำหนดศักยภาพของลูกไปด้วย

อาชีพของลูกโลกทั ศน์ของลูก ทั้งอนาคตของลูกเลย

8. จงอ่อนโยน อ่อนน้อม และที่สำคัญลูกจะต้องไม่อ่อนแอ

9. ไม่มีเงินใด ที่ตัวเราจะมีความสุขใจในการใช้เท่ากับเงินของเราเอง

10. เมื่อมีลูก ก็ต้องเลี้ยงให้ดี รักเขาให้มาก

11.ไม่ใช่ทุกคน ที่ไม่ดีกับลูกจะเป็นคนไม่ดี

กลับกันไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลูก ว่าเขาจะเป็นคนดี ฉะนั้น ควรแยกให้ออกให้ได้

12. ไม่มีความรักจากชายผู้ใดที่จะสามารถเติมเต็มชีวิตของหญิงสาวใดได้

ฉะนั้นลูกต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ รักตัวเองให้เป็น

13. ลูกไม่ใช่ดาร าหน้ากล้องไม่มีฉ ากถ่ ายทำ ลูกจงอย่าสวมบทใดๆ ให้เป็นตัวเราเองดีสุด

14.ชีวิตไม่มีธนาคารไม่ต้องเที่ยวฝากกับใคร แต่ให้รับผิดชอบชีวิตของตน

มันไม่มีใครที่จะสามารถ อยู่กับเราดูแลใส่ใจเรา ได้ตลอดหรอก

15.เพราะกระจกไม่ได้มาพร้อม คำนิย ามของความงาม

ฉะนั้น จงมองตนเองด้วยความรัก ลูกสวยในแบบของ

ตน เราต่างสวยในแบบของเรา แล้วแต่ใครเขาจะมอง

16. เวลาทุกวินาทีมีค่า อย่ๅไปแลกไปกับการนินทาอิจฉาใคร

ลูกควรออกไปสร้างสรรค์ ทำสิ่งดีมีประโยชน์ มันจะดีต่อลูกมากกว่า

17.เมื่อประส บผู้คนร้ าย จงมองเขาด้วยความรักและจริงใจ

แล้วโลกทั้งใบ ก็จะยิ้มรับทุกๆ วันใหม่ของลูกเองนะ

18.การทำงานบ้านไม่ใช่งานของผู้หญิง แต่เป็นงานบ้านของทุกคน ที่ต้องช่วยกัน

19. ลูกทัดเ ที ย ม เราทุกคนทั ดเที ยมกัน

20. เราอย่ๅเป็นคนหูเบา อย่าเป็นคนที่หล งเชื่ออะไรง่ายเกินไป

จงฉลาดตริตรอง สิ่งที่ลูกได้รับมันจะค่อยหล่อหลอมลูก ให้เป็นคนแบบนั้น

21. คนเราทุกคน ย่อมเกิดข้อผิดพลๅดได้ด้วยกันทั้งนั้น ฉะนั้นควรเริ่มต้นใหม่ได้ล้ ม

ก็ลุกได้ มันคือสัจธรรมที่ทุกคนนั้นต้องพบเจอ คนที่จะประสบความสำเร็จได้โดย ที่ยังไม่ล้ มคงไม่มี

22. ความคิดของคนเรามีทั้งราค าถูกและแพง ควรให้ค่ามันให้ถูก

และเลือกซื้ อมันให้ดีให้ใช้เหตุผลให้มากๆ ในการที่จะทำอะไร

23. เพราะลูกไม่อาจเป็นที่รัก ที่ชอบใจ ของทุกคนได้ แต่ถ้าลูกรักแม้

กระทั่งคนที่ไม่รักลูก ต่อไปนี้ชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งต่างๆ เอาไว้อีกแล้ว

24. มีน้ำใจ มีน้ำใจ และ มีน้ำใจเท่านั้น จำไว้นะลูก

25. ผิ ดก็ขอโ ท ษซาบซึ้งก็ขอบคุณ อย่าเป็นคนปากแข็ง เอาแต่ใจ

26. คนมองโลกในแง่ดี ไม่ใช่คนโลกสวย แต่ที่โลกเขาสวย ก็เพราะเห็นทุกสิ่งมันสวยงาม

27. ความดูดี ไม่ได้วั ดกันเพียงเสื้อผ้า หรือป้ายร าคา แต่ตัวตนเราจิตใจเรา คือสิ่งที่สำคัญสุด

28. เพราะรอยยิ้มมันคือเครื่องสำอๅงที่สวยที่สุด ของผู้หญิง

เพราะแม้จะแต่งหน้าสวยขนาดไหน แต่ถ้าไม่มีความจริงใจ

หน้าสวย มองอย่างไรก็มิอาจจะสวยขึ้นมาได้

29. จงแข่งกับตัวเอง อย่าเปรี ยบเที ยบตัวเองกับคนอื่น อย่ามองจุดด้ อ ยตัวเอง เพื่อเที ย บกับจุดเด่ นใครเขา

30. แม่รักลูกและแม่ก็จะรักลูกตลอดไป จำไว้นะลูก

เหล่านี้คือคำสอนที่สอนลูกได้ดีมาก ไม่ต้องคอยดูแลทุกๆ อย่าง

แต่จงสอนลูก ให้รู้จักกับการเอาตัว ร อ ดให้ได้ ใช้ชีวิตให้เป็น นั่นคือสิ่งที่สำคัญ ในการเติบโต

ขอบคุณ ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วคนหนึ่ง

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …