Home ข้อคิด 3 วิธี เพื่อปลดภาระหนี้บ้าน ดอกเบี้ยลดลง

3 วิธี เพื่อปลดภาระหนี้บ้าน ดอกเบี้ยลดลง

4 second read
0

บ้านเป็นที่สิ่งที่หลายๆ คนต้องการที่จะมีกัน การมีบ้านมีรถนั้นทำให้ชีวิตเรา

ดูมั่นคงมากขึ้นแต่บ้านทุกวันนี้ ก็มีราค าที่สูง และส่วนมากจะซื้ อแต่เป็นการผ่ อ นบ้าน

ซึ่งกว่าจะผ่ อนหมด ก็ใช้เวลานานพอสมควร สำหรับคนมีบ้านการผ่ อนจ่าย ชำระค่างวด

ของบ้านสักหลังไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะบ้านนึง หลังอาจต้องใช้ระยะเวลาในการ

ผ่ อนจ่ายชำระเป็น 30-40 ปีเลย และถ้าลองคำนวณอัตราดอ กเ บี้ ยของการผ่อ นบ้าน

บางคนแทบจะลมจับได้เลยนะเพราะบางกรณี ด อกเบี้ ยของบ้านสูง ถึงขนาดซื้ อบ้านได้อีกหลัง

โดยถ้าไม่ได้ทำการรีไฟแนนซ์บ้านและคำนวณอัตราดอ ก เ บี้ ย MRR 7เปอร์เซ็น /ปี

เป็นระยะเวลา 30 ปี ทั้งนี้ไม่รวมกับโปรโมชั่น จากสถาบันการเงินหรือธนาคาร ที่มักจะมีอัตราดอ กเ บี้ย

ต่ำในช่วง 3-5 ปีแรกไม่โปะจ่ายชำระหนี้โดยประมาณรา ค าคร่าวๆ เช่นบ้านราค าหลังละ 1,000,000

จะมีด อกเบี้ยสูงถึง 1,390,000 บาททีเดียว โดย 3 เท คนิ คในการผ่อ นบ้านให้หมดเร็วนั้น

เพื่อจะได้ปลดภาระหนี้สินเร็ว ยิ่งเป็นหนี้ก้อนใหญ่อย่ างหนี้ผ่ อนบ้านนั้น

ถ้าจ่ายผ่อ นชำระคืนได้เร็วจะทำให้ สบายใจไม่ต้องเป็นหนี้

และยังเป็นการสร้างเครดิต ที่ดีให้กับตัวเองได้ด้วย

3 เทคนิคผ่อนบ้านหมดเร็ว มีดังนี้

1 ช่วงเวลาดอกเบี้ ยต่ำให้รีบจ่ายเพิ่ม

สินเชื่อบ้านส่วนใหญ่ ส่วนมากจะมีโปรโมชั่นดอ กเบี้ ยต่ำในช่วง 1-3 ปีแรก

เพราะงั้น การโปะหนี้จ่ายเท่าตัว ของยอดชำระในแต่ละงวด

ก็อาจเป็นเรื่องที่หนักเกินไป แต่หากหมั่นจ่ายโปะหนี้ในช่วงที่ดอ กเบี้ ยต่ำ

จะยิ่งทำให้หนี้หมดเร็วขึ้นเพราะอัตราดอ กเบี้ยผ่อ นบ้าน มักจะมีเรท

อัตราดอ กเบี้ยขึ้นตาม MRR โดยของแต่ละธนาคาร ก็จะมีอัตราที่ต่างกันไป

เพราะงั้น ช่วงที่ดอ กเบี้ยต่ำๆ ให้รีบหมั่นโปะชำระหนี้ให้ได้มากที่สุด

เพราะเงิ นต้นก็จะได้ลดลงตามไปด้วยนั่นเอง

2 รีไฟแนนซ์บ้าน

ทางออกของการผ่อ นบ้านหมดเร็ว รีไฟแนนซ์คือการที่ไปขอสินเชื่อ

บ้านจากธนาคารอื่นเพื่อมาปิดหนี้ กับธนาคารเดิม ที่เคยขอสินเชื่อบ้านไว้

ในอัตราด อกเบี้ ยที่ถูกกว่ามักนิยม ทำกันมากเพราะธนาคาร

ที่ปล่อยสินเชื่อบ้านส่วนใหญ่ จะมีดอ กเบี้ยต่ำในช่วง 1-3 ปีแรก แต่ทั้งนี้

ก่อนจะรีไฟแนนซ์บ้านควรตรวจสอบดูร ายละเอียด ของสัญญาสินเชื่อบ้าน

จากธนาคารเดิมให้เรียบร้อยดีเ สี ยก่อน เพราะส่วนใหญ่การรีไฟแนนซ์บ้าน

จะทำได้ก็ต่อเมื่อผ่ านอายุสัญญาไปแล้ว 3 ปีรวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ในรายละเอียด

ของสัญญากู้ยืมด้วย เพื่อไม่ให้ต้องเสียค่าปรับจุกจิก ที่ไม่จำเป็นด้วยนะ

3 โปะอีกเท่าตัว เพื่อลดระยะเวลาการเป็นหนี้ให้ได้มากที่สุด

เพราะโดยปกติแล้ว เมื่อครบกำหนด จ่ายชำระค่าบ้านให้เรา จ่ายมากกว่ายอดแจ้ง

ชำระอีกเท่าตัว ถ้ามีกำลังทรัพ ย์มากพอ เช่น ยอดจ่ายชำระอยู่ที่ 12,000 บาท

ก็ให้เราจ่ายทบอีกเท่าหนึ่งไปเลย เป็น 24,000 บาทซึ่งเป็นเ ท คนิคง่ายๆ

ที่จะทำให้การ จ่ายชำระหนี้ หมดเร็วกว่าเดิมหลายเท่าตัว

จากปกติต้องผ่อ นจ่ายชำระคืน 30 ปีอาจหลายแค่เพียง 9-10 ปี

ก็หมดหนี้ได้แล้วด้วย แต่หากรู้สึกเป็นภาระทางการเงินหรือกดดันตัวเองมากไป

อาจโปะเพิ่มมากกว่า จำนวนยอดชำระ 10เปอร์เซน ถึง 20เปอร์เซ็นก็ได้เช่นกัน

เพราะการโปะจ่ายชำระคืน ในบางส่วนจะยิ่งทำ ให้ร่นระยะเวลาการ

ผ่อนชำระหนี้ได้เช่นกันด้วย สิ่งสำคัญในการผ่อ นบ้านให้หมดเร็วนั้น

คือต้องมีระเบียบวินัย ในการผ่อนจ่ายชำระคืน แม้ว่าจะไม่สามารถโปะห นี้ได้

แต่ถ้าการจ่ายคืนตรงต่อเวลา เป็นเหมือนการสร้างเคร ดิ ตทางการเงิ นที่ดี

ให้กับตัวเอง และธนาคารเอง ก็จะเล็งเห็นในจุดนี้โดยถ้ามีประวัติทางการเงินที่ดี

อาจสามารถ เข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ในเรื่องของปรับลดอัตราดอ กเบี้ ย

รวมถึงการยื่น ขอทำธุรกรรม ทางการเงิ นอื่นๆ ทีนี้ก็จะ สามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยนะ

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …