Home ข้อคิด 3 วิธีจัดการกับเงิน กับยุคที่หลายคนชอบอวดรวย ว่าควรทำตัวยังไง

3 วิธีจัดการกับเงิน กับยุคที่หลายคนชอบอวดรวย ว่าควรทำตัวยังไง

0 second read
0

ทำไมคนที่มีเงินเดือนเท่ากัน เขาจึงมีเงินใช้อย่างไม่ขัดสนเลย

หรืออาจเพราะเขามีการจัดการ กับเงินของเขาให้ดี ถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันว่า

การจัดการของเขาเป็นแบบไหนกันบ้าง มาดูกันค่ะ

1. งดค่าใช้จ่าย ที่ฟุ่มเฟือย

เพราะมันคือการใช้จ่ายที่เกินตัวมากไปไม่ว่าจะเป็นขนมกระเป๋าเสื้อผ้า

หรือรองเท้าที่ซื้ อมาเพียงแค่ชอบแล้วก็ไม่ได้ใช้ แล้วเรื่องนี้

เป็นเรื่องที่จัดการได้ง่าย ๆ ต้องมีวินัยในตัวเองเสมอ

มีเหตุมีผล คิดไตร่ตรองให้ดี และแรก ๆ มันอาจจะทำได้ยาก

แต่ถ้าทำจนติดนิสั ยจะทำให้เราชิน หากทำได้ก็จะส่งผลดีให้เรามีเงินเหลือใช้

เพราะเหล่านี้ ถือว่าเป็นรายจ่าย ที่มีความฟุ่มเฟือยจริงๆ ถ้าลดไปได้

คุณมีเงินเก็บสบายเลยไปทำกันดูสิ เพียงคุณเปลี่ยนทัศนคติ

ลงมือทำเท่านั้น สิ่งดี ๆ ก็เกิดขึ้น ชีวิตจะก้าวหน้าแน่นอน

2. ซื้ อของ ที่คุณภาพไม่ใช่ราคา

หลายคนที่อาจจะติดนิสัยชอบซื้ อของแล้วดูที่ราคา จากนี้ไปควรเปลี่ยนนะ

เพราะควรพิจารณา ไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะซื้อนอกจาก จะดูที่ราคาแล้ว

ควรดูที่คุณภาพด้วยนะ เพราะงั้นการที่จะซื้ อ ของแล้วได้ของที่มีคุณภาพนั้น

จะส่งผลระยะย าวเรา จะได้ใช้ของอย่างคุ้มค่าและไม่ต้องเสียเงินซื้ อบ่อย ๆ

ไงไตร่ตรองดูก่อน ที่จะซื้ อของ บางครั้งของที่มีคุณภาพดีแต่ราคาเพิ่มขึ้นอีกนิด ก็ย่อมคุ้มค่ากว่านะ

3. ทำบัญชีราย รับรายจ่าย

เพราะมันคือพื้นฐานในการออมเงินที่เชื่อว่าหลายคน

รู้จักเป็นอย่างดีเลยล่ะ เมื่ออย ากมีวินัยในตัวเองสิ่งที่ต้องทำให้คือ

เริ่มทำบัญชีรายรับราย จ่ายของตัวเอง และต่อจากนั้นก็ไม่ย ากแล้วให้เพื่อน ๆ นั้นใส่รายการต่าง ๆที่ได้ใช้ในบัญชีรายรับรายจ่ายของเรา

เพราะจะได้รู้ว่าอันไหนที่เราจ่ายไปบ้ า งและจ่ายไปเท่าไร เงินที่

เป็นรายได้ของเราที่เราได้รับมาเท่าไหร่ และหลังจากนั้นให้เรามาคำนวณดูว่า

ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน จ่ายไปเท่าไร เพราะเหล่านี้

จะส่งผลดีให้เรานั้นรู้จักประมาณตน ว่าควรใช้จ่ายอย่างไร

“ยังไม่จนทำตัวจนจะไม่จน ยังไม่รวยทำตัวรวยจะไม่รวย

อย่างน้อย ๆ คุณก็ได้ลองทำอะไรสักอย่างแล้ว

ในขณะที่คนส่วนใหญ่ จะเพ้อฝันไปวันๆ ถึงความรวย”

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …