Home ข้อคิด 3 วิธีการดำเนินชีวิต ที่มีเงินและมีสุขไปด้วยกัน ไม่มีจน

3 วิธีการดำเนินชีวิต ที่มีเงินและมีสุขไปด้วยกัน ไม่มีจน

6 second read
0

สร้างความมั่นคงในชีวิต นับว่าเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็ จ

ในหน้าที่การงาน ความเป็นอยู่ที่ดี ความมั่นคงทางการเงิน เหล่านี้ล้วนแล้ว ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนฝัน

แต่หลายคนก็พย าย าม ที่จะไปสู่ความสำเร็จที่ตนเองได้วางไว้ เป้าหมายของผู้คนส่วนมาก

คืออย ากจะรวย ความร วยไม่ใช่แค่เรื่องของเงิน แต่หมายถึงรวย ในความสุขด้วย

ฉะนั้น เรามี 3 ข้อแ ก้จน เพื่อความสุข และความร วยมาฝ ากกัน ไปดูกันเลย

หาร ายได้เสริม

คุณมีงานอดิเรกที่ชื่นชอบทำไหม และถ้าคุณมี ควรนำสิ่งที่คุณถนัดมาทำ มาสร้างงาน

ให้เป็นร ายได้เสริม เช่น คุณชื่นชอบการทำขนม ก้อาจจะหาวิธีติดต่อร้ านค้า เพื่อวางข าย

เป็นการสร้างร ายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้กับคุณ ฉะนั้น คุณควรถามตัวเองได้แล้ว

ว่าชื่นชอบอะไร แล้วสิ่งนั้นนี่แหละมันจะสามารถที่จะนำไปต่ อ ยอดให้เกิด รายได้ในอนาคตได้

รู้จักเก็บออม ในร ายได้ที่ได้มา

การที่คุณประหยัดรายจ่ายประจำวัน สิ่งต่อมาคือการออมที่จะช่วยให้เงิน

ที่คุณประหยั ดและเหลือเก็บนั้น ออกผลมากขึ้น การออมมีวิธีการอย่ างไร

ที่จะทำให้เงินออมนั้นออกผล เช่น หัก 10-20 % จากร ายได้ต่อเดือน ต่อไปนำเงินออมบางส่วน

ไปต่ อยอดให้เกิดผล โดยการนำเงินออม ไปซื้ อกองทุ นรวม หรือการนำเงินออม

ไปลงทุ นต่อในหุ้ น ซึ่งการลงทุ นในการกองทุ นรวมจะช่วยให้ ผู้ลงทุนนั้น ได้รับผลตอบแทน

ที่มั่นคงกว่าการลงทุ นในหุ้ น แล้วการนำเงินไปลงทุ นในกองทุ นรวม จะช่วยให้ผู้ลงทุ น

สามารถบริหารการเงินได้ง่าย เพราะธนาค ารจะนำเงินของเราไปลงทุ นในกองทุ นหุ้ น

ที่ศักยภาพดี มีความเสี่ ยงน้อย ทั้งนี้ทั้งนั้นรายได้จากกองทุ นรวมจะมากหรือน้อย

มันก็ขึ้นอยู่กับเงินทุ นที่ลงทุ นลงไป หลักการเลือกซื้ อ คือช่วงจังหวะที่ราคาหุ้ นอยู่ในช่วงขาลง

ที่เป็นแบบนี้ เพราะจะทำให้เราซื้อหุ้ นในราค าที่ถูกกว่าราคาตล าด

รู้จักประหยัดมากขึ้น

ให้เริ่มจากการที่คุณประหยัด รู้จักคุณค่าของเงินไม่ว่าจะน้อยหรือมาก การประห ยัดนั้น

มันไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายอย่ าง คนอดอย าก อย่างคนไม่มีกิน แต่หมายถึง

การใช้จ่ายกับ สิ่งที่จำเป็นสิ่งใด ที่ยังร อได้ หรือไม่เลือกซื้ อสินค้ าที่มีราค าถูกกว่า

ทดแทน สังเกตุดูว่าสินค้ าที่เหมือนกัน คุณภาพเหมือนกัน แต่เหตุใดราค าถึงต่างกัน

ทั้งที่แหล่งวั ต ถุดิ บเดียวกัน จะต่างกันก็เพียงยี่ห้ อที่เจ้าของสินค้ าเพิ่มมูลค่า

ให้กับของของเขา นอกจากในเรื่องของสินค้ าอุปโภค และบริโภคแล้ว

การประหยัดในส่วนอื่นๆ ก็สามารถที่จะทำได้ เช่น ค่าไฟ ค่าโทรศั พท์ ค่าเดินทาง ค่านํ้า

ก็เป็นอีกทางหนึ่ง ที่คุณสามารถจะทำการประหยั ดได้ด้วยตัวเอง

จาก 3 ข้อที่กล่าวมา คุณต้องเริ่มจากความตั้งใจ ของคุณเองก่อน

เริ่มต้นจากการมีวินัย การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ถึงจะนำไปสู่ความรํ่ารวย

ทางการเงินได้ แล้วคุณความสุข ที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักด้วยไง

ขอบคุณ l a m u n l a m ai

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …