Home ข้อคิด 25 วิธี ทำตัวไม่ให้ “แก่” แม้อายุมากก็ดูดีได้นะ

25 วิธี ทำตัวไม่ให้ “แก่” แม้อายุมากก็ดูดีได้นะ

0 second read
3

ความสวยงามกับผู้หญิง เป็นสิ่งที่ทำให้ดึ งดูด ได้ทุกอย่ าง หมั่นดูแลตัวเองเข้าไว้ชีวิตดีแน่นอน เพราะในโลกนี้ไม่มีใครอย ากแ ก่เป็นแน่ เพราะนั้นจึงต้องใส่ใจตัวเองให้มาก

1. นั่งเดินตัวตรง มั่นใจในตัวเองเข้าไว้

2. อ่ านข่ าว ติดต ามข้อมู ลข่ าวส ารที่เป็นปัจจุบันเสมอ

3. อย่ าเรียกคนอื่นว่ามนุษย์ลุง เฒ่ าหั วงู หรือมนุษย์ป้ า

4. ดื่มน้ำสะอาด ทาครีม กางร่ม ไม่เที่ยว

5. อย่ าแต่งหน้าสีสันจัดจ้ าน อย่ าใส่ข น ต าปล อ ม

6. อย่ าจี บปากจี บคอ เพราะริมฝิป ากจะได้ไม่ย่ น

7. อย่ ายีผม อย่ าฉี ดสเปรย์ อย่ าดัดผม

8. ไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้าน ไม่ต้องใส่ใจคนอื่นขนาดนั้น อย่ านิ น ทาว่าร้ า ยเขา

9. มีความคิด มีความฝัน มีความหวัง และมีจินตนาการ

10. อย่ าใส่ชุดเชยๆ ใส่เสื้อผ้าแบบใหม่ๆ บ้าง แบบที่ไม่คุ้นเคย

11. มือเท้า เล็บมือ เล็บเท้า สะอาด ผิ วเนื้ อดีเหมือนกับใบหน้า

12. อย่ าพูดจาซ้ำซ าก ให้น่าเบื่อ

13. ดูแลตนเองดีดี อย่ า ดู ถู ก ตัวเองว่าแ ก่แล้วไม่สำคัญอะไร

14. ทำฟั นให้สวยเสมอ สุขภาพฟั นต้องดีอยู่เสมอ

15. อย าก ยิ ง ปื นให้ไป หั ด ยิ ง ปื น อย ากเป็นหม อดูให้ไปเรียนดูหมอ อย าก เต้นรำ ให้ไปเรียนเต้นรำ

16. ไม่เข้าสังคมที่ตนเองอึดอัด ถึงสังคมนั้นจะดีหรือมีชื่อเสี ยงขนาดไหนก็ตาม

17. เลิ กคิดที่จะให้คนอื่นเข้าใจ ใครไม่เข้าใจปล่อยไป เพราะเราไม่มีเวลา ไม่ว่าง และไม่อย ากแ ก่

18. อย่ าหม กมุ่นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว

19. ห ายใจเข้าลึกๆ ผ่อนห า ยใจอ อ ก ย าวๆ

20. ยิ้มเข้าไว้เสมอ แม้ไม่มีใครมอง ร่องที่มุมปากจะได้ไม่คว่ำลงทั้งสองข้าง เมื่อเป็นแล้วแ ก้ย ากมาก

21. หัวเราะเสี ยงดังๆ หัวเ ร าะมากๆ

22. อยู่กับปัจจุบัน คิดถึงอน าค ต และลืมอดี ต

23. อยู่กับใครแล้วเ ค รี ย ด เรื่องมาก ก็จงถอยออกมา

24. หาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่ต้องเก่งก็ได้แต่เอาที่ทำแล้วสบายใจก็พอ

25. เวลาไม่มีอะไรทำอย่ าฟุ้งซ่ าน ให้นอนพัก ตื่นมาจะสดชื่น อารมณ์ดี

ขอขอบคุณ kiddidee

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …