Home ข้อคิด 21 การออมเงิน ทำได้สบาย ให้มีเงินเก็บในอนาคต

21 การออมเงิน ทำได้สบาย ให้มีเงินเก็บในอนาคต

4 second read
0

ในการออมเงินใครๆก็มักจะพูดว่า เป็นเรื่องที่ทำได้ย าก จะใช้ยังจะไม่พอเลย จะเอาที่ไหน มาเก็บล่ะ

หล า ยคนคิดแบบนี้ใช่ไหม และวันนี้เราเลยมีวิธี ออมเงินง่ายๆ

ที่ไม่ต้องคิดอะไรมาก ทำไปเรื่อยๆ มาฝากกัน คัดมาให้เลือ กถึง 21 วิ ธี สะดวกแบบใด

เลือ กออมได้ต ามใจ ใครกำลังประสบปัญหา เก็บเงินไม่อยู่แบบนี้ มาดู วิ ธีออมเงินแบบง่าย ๆ

ที่ไม่ลำบากจนเกินไป ทำวนไปทุกวัน ตั้งแต่ต้นปี แล้วมาดูตัวเลข เงินเก็บตอนสิ้นปีว่าจะทำให้เราภูมิใจได้ขนาดไหน

1.เก็บแบ งก์ร้อย ที่ลงท้ายด้วย เลขที่เราชอบ เช่น 9 ก็ให้เก็บไว้

หรือเราเกิด วันที่ 1 เมื่อเจอแบงก์ร้อย ลงท้ายด้วยเลข 1 ก็หยอ ดกระปุกไปงี้

2.หั กเศษเงินเดือน มาเก็บไว้ เช่น ได้ 15,900 ก็หั ก 900 มาออม ก่อนเลย

3.เก็บแบ งก์ใหม่ เมื่อเวลาถอน ออ กมาจากตู้ A T M หรือได้เงินทอนมา

ให้เก็บไว้ จะเก็บทุกแบ งก์ก็แล้วแต่เรา หรือจะเอาที่มัน พิเศษหน่อยก็ได้

4.เก็บแบ งก์เลขสวย เลขตอง ไม่ว่าจะเป็นแบงก์อะไรได้ลุ้ นทุกวันว่าจะเจอแบงก์เลขสวยมั้ย

5.เก็บเฉพาะแบ งก์ห้าสิบ อันนี้เห็นหลายๆ คนทำกัน เป็นวิ ธีออมเงินสุดแสนจะเบสิก

6.เก็บเศษเงินทอน ให้นำไปหยอ ดกระปุก ทุกครั้งที่ใช้จ่าย บาทสองบาทรวมกันเยอะๆ ก็เป็นเงินมากได้เหมือนกันนะ

7.เก็บต ามเลขท้าย ของจำนวนเงินที่ใช้ไป เช่น

ใช้เงินซื้ อของไป 599  เราก็ต้องเก็บเงิน 99 บาทงี้

8.เก็บเงินที่ได้รับคืน เช่น เงินคื นเบี้ ยประกัน เงินคืนภ า ษี เงินปั นผลกองทุ น

เงินคืนบั ต รเค รดิ ต จากนั้นนำไปฝากบัญชี ถ้าด วงดีหน่อย ก็อาจได้เงินถูกล อ ตเต อรี่

สลากออมท รั พ ย์ ลองแยกไว้อีกบั ญชีจะเห็นว่าได้เยอะ กว่าที่คิดอีก

9. เก็บเงินที่ได้จากส่วนล ด เมื่อไปซื้ อของ เช่น ซื้ อ 1,000 บาทจากปกติ 1,200 บาท ก็ให้แบ่ งเก็บ เงิน 200 บาทงี้

10.ตั้งเป้าออม เพิ่มสัปดาห์ละ 10 บาท เช่นสัปดาห์แรก ของปีหยอ ดกระปุกไป 10 บาท

ต่อไปก็ต้องหยอ ดเพิ่มเป็น 20 บาท 30 บาท ไปเรื่อยๆ จนถึงสัปดาห์ ที่ 52 ตอน สิ้นปีก็หยอ ดไป 520 บาท

เราจะมีเงิน 13,780 ถ้าใครมีกำลังทำได้มากกว่านี้ จะออมเพิ่มสัปดาห์ละ 20 บาท

50 บาท 100 บาท บวกไปเรื่อย ๆ ก็จะยิ่งเก็บเงินได้ มากขึ้นไปอีกนะ

11.ออมต ามวันเหมือนกัน กับออมต ามวันที่ จะเริ่มจากวันที่ 1 ก็ 1 บาท

บวกไปเรื่อย ๆ จนถึงวันที่ 365 ก็หยอ ด 365 บาท ช่วงแรก ๆ อาจจะสบาย หลังๆ จะหนัก

ที่ต้องออมเงินเยอะขึ้น เหมาะกับคนที่มีเงินเหลือพอสมควร พอครบปี จะมีเงินเก็บถึง 66,795 บาทเชียว

12.ออมเงินต ามวันที่ เริ่มจากวันที่ 1 หยอ ด 1 บาท วันที่ 30 ก็หยอ ด 30 บาทงี้

พอขึ้นเดือนใหม่ จะกลับไปเริ่ม 1 บาท ใหม่ก็ได้ ครบ 365 จะได้เงิน 5 พันกว่าบาทเชียวนะ

13.เก็บต ามจำนวน รับประทานอาหารกลางวัน เช่น เรารับประทานอาหารกลางวัน

ไปกี่บาท ก็กลับมาหยอ ด กระปุกเท่านั้น ใครจะไปเชื่อว่าหากหยอ ดทุกวัน ครบปี จะมีเงินเก็บเป็นหมื่นล่ะ

14.เก็บแบ งก์ 500 หยอ ดกระปุก ถ้าใครมีเยอะ แล้วจะได้เงินออมเยอะมาก

15.เก็บตามที่ซื้ อของฟุ่มเฟือย ซื้ อไปเท่าไร หยอ ดเพิ่มไปให้ได้เท่านั้น

อ ย่ างบางคนอย ากได้เสื้อผ้าใหม่ ๆ ไม่ว่ากันแต่ให้หยอ ด เงินเท่ากับจำนวนราค าที่ซื้ อ

เช่น ซื้ อรอ งเท้าคู่ละ 1,500 ก็ต้องหยอดกระปุกเก็บเงินเพิ่มอีก 1,500 ด้วย

16.แบ่ งเงินใช้ต ามวัน เช่น ตั้งเป้าจะใช้เงินไม่เกินวันละ 150 ก็แยกเงินออ กมาไว้ต่างหาก

หรือแบ่ งเงิน 150 ออ กเป็น 30 ถุง ใช้ 1 เดือน แล้วใช้แค่ที่มี อาจมีเงินสำรองไว้หน่อย เผื่อเห ตุฉุ กเฉิ น

หากวันใด เงินเหลือ ก็เอามาหยอ ดกระปุก เก็บออมเพิ่มได้อีก

17.เงินเดือนขึ้น ก็ต้องออมเพิ่ม หั กเงิน 10 เปอร์เซนจากเงินเดือน มาเก็บ

แต่หากปีนี้ได้เงินเดือนเพิ่ม 5 เปอร์เซน ก็ออมเพิ่มอีก 3-5 เปอร์เซน แล้วยอ ดเงินออมจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น

18.เก็บเงินในบัญ ชีออมท รั พ ย์ ด อ ก เบี้ยสูง แต่ก็มีเงื่อนไขที่ทำให้

ถอนได้ย ากขึ้น แลกกับ ด อ ก เบี้ ยสูงกว่าออมท รั พ ย์ธรรมดา เหมาะกับคนที่ตั้งใจจะเก็บจริง ๆ

19.การตั้งเป้าหมาย ปีนี้จะต้องมีเงินเก็บแค่ไหน แล้วเก็บให้ได้ทุกวัน

เช่น สิ้นปีอย ากเก็บเงินให้ได้ 100,000 ก็หารไป 365 วัน เท่ากับต้องเก็บเงิน ให้ได้วันละ 273 -274 บาท

หรือหาร 52 สัปดาห์ ตกสัปดาห์ละ 1,923 หรือหาร 12 เดือน ตกเดือนละ 8,333 จากนั้นพอเงินเดือน ออ ก

ก็แบ่งเงินจำนวนนี้ มาเก็บแยกไว้ อีกบั ญชี ทำให้ได้ทุกเดือน ก็จะมีเงินเก็บ ต ามจำนวนที่เราต้องการ

20.เงินเดือนเข้าปุ๊บ ให้รี บออม โดยหั กออกจากเงินเดือนสัก 10 เปอร์เซน

หรือมากกว่าย่อมได้ ไปฝากไว้อีกบัญชี ที่ไม่มีบั ต รเดบิ ตจะได้ถอนเงินออ กมาใช้ย ากๆ

21.แย กกระปุกค่าใช้จ่าย ใครรู้ล่วงหน้าว่า ต้องใช้เงินไปกับอะไรบ้าง

ผ่อนบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ไปเที่ยวที่ไหน ก็ให้แย กกระปุกเอาไว้จะได้ไม่ไปยุ่ง กับเงินที่เราออมไว้

ขอขอบคุณ stand-smiling

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …