Home ข้อคิด 20 ปรัชญา สร้างฐานะ การดำเนินชีวิต จากมหาเศรษฐี

20 ปรัชญา สร้างฐานะ การดำเนินชีวิต จากมหาเศรษฐี

0 second read
0

1. กิจกร ร มในรั้วมหาวิทย าลัย สำคัญมากพอๆกับการ คร่ำเคร่งหน้าตำราเรียน

เป็นการสร้างค อนเน็กชั่นในอนาคต เพราะเราจะได้ทำความรู้จักกับคนได้มาก

2. ไม่ต้องตั้งใจเรียนให้มาก ชีวิตจริงเขาวัดกันที่ผลงาน ซึ่งไม่ได้บ อกว่า ไม่ต้องตั้งใจเรียนเพียงแต่อย ากให้เรียนแบบ

สนุก อย่าไปเครี ย ด กับมันมากไป สุดท้ายแล้วคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ได้วัดจากการเรียน

แต่คือคนที่รักษาสมดุลชีวิต ในทุกๆด้านได้เป็นอย่างดี ไ ม่ว่าจะเป็นด้าน ครอบครัว หน้าที่การงาน การเงิน สุขภาพ

3. เลือกงานที่เราชอบ มันนั้นใช่ แต่อย่าลืมด้วยว่า อ าชีพนั้นเลี้ยงดูตัวเราได้จริงมั้ย

ถ้าไม่ใช่ก็อย่าหลอ กตัวเอ ง เพราะในโลกความเป็นจริง มันไม่เหมือนที่คิดไว้ อะไรก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความจริง

4. หาเป้าหมายในชีวิตให้เจอ เพราะมันจะเป็นเครื่องนำทางขอ งคุณไปตลอด เมื่อใครเจอทางของตัวเองเร็ว

ก็เหมือนได้เริ่มต้นทางของตัว เองได้เร็วเช่นกัน ยิ่งห าเจอเร็วก็จะยิ่งมีเวลาได้ทำมากขึ้น

5. ซื้อบ้านก่อน ที่จะซื้อรถ บ้านมีแต่จะมีมู ลค่าเพิ่มขึ้น รถมีแต่ลดลงไปเรื่อยๆ

เพราะรถ เมื่อซื้อมาจะมีแต่รายจ่าย ทั้งค่าซ่อมบำรุงรักษา เสียภา ษี น้ำมันรถ

แต่ถ้าคุณสามารถใช้ รถมาช่วยเพิ่มร ายได้ให้กับคุณได้มากขึ้น นั่นก็ว่าไปอย่าง

6. การเก็บเงินเป็นแค่บันไดขั้นแรก สู่ความร่ำรวย ขั้นต่อมา คือ ต้องรู้จักล งทุน

เพราะการลงทุ นที่ถูกต้อง จะช่วยให้เรารวยได้เร็ว หากจะเก็บอย่างเดียวไม่มี

ทางรวยได้แน่นอน แต่หากจะ รวยก็คงใช้เวลานานอยู่พอสมควร

7. ควรมีงานทำมากกว่า 1 งาน ความมั่นคงไม่เคยมีบนโลกใบนี้ เราอาจจะคิดว่างานประจำที่เราทำอยู่มันมั่น

แต่ใครจะรู้อนาคต หากเขา ไ ล่เราออก หรือบริษัท ปิดตัวลง เพราะงั้นควรหาร ายได้หลายๆ ทาง

ที่ไม่กระทบกับงานหลัก เพื่อสำรองเอาไว้

8 . อย่าเป็นศัต รูกับใครบนโลกใบนี้เพราะคุณจะไม่มีทางรู้วันหนึ่งเขาอา จจะยิ่งใหญ่กว่าเมื่อก่อน

จนกลับมาทำร้า ยคุณ อย่าสร้างศัต รูไว้ เพ ราะเราไม่รู้ว่าอนาคตภายภาคหน้า

คนเหล่านั้น จะมีอิทธิพลต่อชีวิตด้านใดบ้าง การมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน จะดีที่สุด

9. พอถึงวัยทำงาน ใครเก็บเงินก่อน รวยเร็ วกว่า และที่ต้องจำไว้ คือ “ชีวิตที่ไม่มีหนี้คือชีวิตที่ประเสริฐมากแล้ว”

แน่นอนว่า การเก็บเงินเป็นบันไดที่จะก้าวไปสู่ความร่ำรวยได้แต่ชีวิตที่ปราศจากหนี้สิน

นั้นจะทำให้เราสบายใจในการใช้ ชีวิตมากกว่าคน ที่ต้องทำงานหาเงินมาใช้หนี้ในแต่ละวัน

10. ด อ ก เบี้ยบ้าน นั้นมหาโห ดมาก รีบใช้ให้หมดจะดีที่สุด ก่อนที่จะแก่ แล้วผ่อนไม่ไหว

เพราะ ยิ่งอายุมากก็ยิ่งมีโอกาสน้อยลง ที่จะทำงาน และสร้างร ายได้

ตอนยังหนุ่มยังสาว มีเรี่ ยวแร ง ให้รีบทำงาน และใช้หนี้ให้หมด โดยเร้ว

11. สายสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ แม้เก่งแค่ไหน ก็สู้การมีเพื่อนเยอะไม่ได้แน่นอนว่าการอยู่ในสังคม

ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น จึงต้องทำตัวให้เป็นที่รักกับทุกคน จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดี

และผู้อื่น พร้อมที่จะช่วยเหลือเราอยู่ตลอด แม้ในวันที่เราล้ มลงก็ตาม

12. อย่าคิดว่าเราเองทำอะไรได้อย่างเดียว เพราะ ความสามารถ ของคนเรา มีมากกว่า 1

คนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำอย่างใดอย่างหนึ่งแค่นั้น แต่ทำหลายๆอย่างที่เราต้องการทำ

13. ออกเดินทางท่อ งเที่ยวตั้งแต่ยังหนุ่มสาว มีครอบครัวแล้วการเดินทางจะเป็นเรื่องยุ่งย ากกว่าเดิม

ต อนเป็นหนุ่มเป็นสาว ไม่ได้มีห่วงมาก หากมีโอกาสก็ควรที่จะรีบไป ถึงวัยสร้างครอบครัวแล้ว

การจะไปไหนแต่ละครั้ง จะเป็นเรื่องใหญ่ และย ากมาก

14. เลือกคู่ชีวิต คิดให้ดีๆ อย่าดูแต่ข้อดีของเค้า ต้องดูด้วยว่า เราสามารถรับข้อเสี ยของเขาได้แค่ไหน

การมองแต่ข้อดี ของเขา จะทำให้เรายอมรับข้อเสี ยของเขาไม่ไ ด้ เวลานานผ่านไป

สุดท้ายก็ต้องไปกันคนละทาง ฉะนั้นควรศึกษาข้อเสี ยกันก่อน ว่ายอมรับได้หรือไม่

15. ความสำเร็จที่มากมาย ก็ไม่สามารถทดแทนความล้มเ หลวของครอบครัวได้

ครอบครัวเป็นเหมือนกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ ที่จะผลักดันให้คนในมีพลัง

ดังนั้นควรรักษาค รอบครัวให้มีแต่ความสุข ความเจริญ

16. จงหาเวลาอยู่ว่างๆ ไม่ต้องทำอะไรเลยบ้าง อย่าแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียว อีกอย่างนะ

งานก็ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต ให้ร่างกายและสม อ ง ได้พักผ่อนบ้าง

17. สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ โปรดถนอมตัวเองให้มาก เมื่อยังเป็นวัยรุ่น อย่าใช้ชีวิตให้หนักเกินไป

เพราะการไม่มีโร ค เป็นล าภอันประเสริฐ อย่ามัวแต่ทำงาน เพื่อหาเงินมาไว้ รั ก ษา ตัวตอนแก่เฒ่า

18. เมื่อมีโอกาสใดเข้ามาจงอย่าปฏิเส ธ และแม้จะล้มเหลว แต่มันก็คือ ประสบการณ์ที่ดี

เพราะโอกาสไม่ได้มีเข้ามาให้เลือกบ่อยๆ จงอย่าปล่อยโอกาสให้หายไปโดยไม่ทำอะไรเลย

19. การมีแฟน หรือสามีภรรย ายังเลิกกันได้ ความเป็นพ่อแม่ลูกนั้นเ ลิกกันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้น

ควรดูแลพวกท่านให้ดี เราไม่ได้มีเวลาที่จะอยู่กับพ่อแม่ได้ทั้งชีวิตหรอกนะ

และพ่อแม่ก็ไม่สามารถรอเราได้ทั้งชีวิต มีโอกาสได้อยู่กับท่าน จงทำ

20. ก่อร่างส ร้างตัวให้ได้ ในขณะที่คุณยังมีกำลัง การดิ้นรน สู้กับปัญหาต่างๆในช่วงอายุมาก

มันไม่สนุกเลย ยิ่งอายุมากเรี่ยวแร งก็ถดถอย ฉะนั้นควรทำเถอะ ตอนที่ยังมีแร ง

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …