Home ข้อคิด 15 สิ่ง ที่ควรเลิกทำ เพราะจะเสียเวลาเปล่าๆ

15 สิ่ง ที่ควรเลิกทำ เพราะจะเสียเวลาเปล่าๆ

0 second read
0

เราทุกคน จริงๆแล้วมีเวลาในการใช้ชีวิต อยู่เท่าๆ กัน คือ 24 ชั่ วโมงเท่ากัน ตั้งแต่คนข้างถนน

มาจนถึงมหาเศรษฐี หรือพูดกันง่าย ๆ ว่ามนุษย์ทุกคน ทุกฐานะ ทุกสถานภาพ ไม่ได้มีเวลาแตกต่างกัน

เลยคนทุกคนมีเวลาเท่ากัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันนั่นก็คือ การใช้ชีวิตยังไง ใช้แบบไหน ให้คุ้มค่าที่สุด

ให้ตัวเราเองและคนรอบข้างมีคุณค่ามากขึ้น มีประโยชน์ร่วมกัน ในแต่ละวัน ทำยังไงถึงจะใช้ชีวิตได้เต็มที่

บางคนก็ใช้ชีวิตไปวัน ๆ ต่อมาก็มาบ่นพร่ำเพรื่อว่าชีวิตของตนเองไม่ได้มีพื้นฐานที่ดีมาก่อนไง

แต่รู้มั้ยว่า หลายคนที่เขามีกินมีใช้จนถึงทุกวันนี้ เขาอาจจะมีชีวิตแบบคุณมาก่อน เพียงแต่เขาไม่บ่นเหมือนคุณ

เขาใช้ชีวิตทั้งชีวิตของเขา ในการแสวงหาความรู้ เพื่อจะได้มีชีวิตแบบที่เขาเป็นอยู่แบบทุกวันนี้ไง

แล้วคุณจะปล่อยให้ เวลาสู ญเสี ยไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องมั้ย เลิกพฤ ติกร ร ม 15 ข้อ นี้ดู

รับรองเลยว่า ชีวิตของคุณจะต้องเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดีขึ้น เป็นแน่

1. เสียเวลากับเรื่องไ ร้ส าระ หรือเรื่องไม่เป็นเรื่อง

2. หาทางร วย จากตัวเลขเสี่ ยงโช ค

3. ตามใจตัวเอง แล้วแต่จะพาไป อย่างไ ร้จุดหมาย

4. คอยคิด ว่าคนอื่นจะมองตัวเองอย่างไร

5. ชอบเอาชีวิตตน ไปวุ่นวายกับชีวิตผู้อื่นอย่างผิ ด ๆ

6. ใช้อารมณ์ครุ่นคิดมากไป บางครั้งคิดมากเกินไปเลยเสี ยโอกาสและเวลาที่มี

7. คิดคำนึงถึงคน ที่ทำให้ไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆ

8. คอยจับผิ ด และนินทาผู้อื่น

9. พร่ำเพ้อใจลอย ฝันลม ๆ แล้ง ๆ ไปแบบไ ร้จุดหมาย

10. เสี ยเวลาไปกับสภ าน้ำชา ทั้งน้ำล ายและน้ำชา กว่าจะหมดก็นานเป็นชั่ วโมง

11. เพลินกับการอ่ านนิย ายเป็นชั่ วโมง

12. มีอ ารมณ์หงุดหงิด อารมณ์โก ร ธอยู่ตลอด

13. ดูทีวี วันละหลายชั่ วโมง ได้สิ่งที่ฝังใจคือนิสัยของตัวละครที่เล ว

14. ลงมือทำสิ่งใดๆ ทำไม่ตลอด ทำ ๆ หยุด ๆ ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน

15. ใช้ความคิดแก้แค้ นผูกพย าบ าท อยู่ร่ำไป

คนที่รักความเจริญก้าวหน้า รักความรู้ ต้องการให้ชีวิตในแบบของตัวเอง เขาจะเห็นเวลามีค่าต่อตนเอง

ต่อคนในครอบครัว ต้องรักษ าเวลาให้เที่ยงตรงอยู่เสมอและคอยใช้เวลาให้ใด้ประโยชน์

แล้วชีวิตของเขาผู้นั้นก็จะก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ มีความสุขและสันติ

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …