Home ข้อคิด 12 นิสัย หากมีเกินครึ่งบอกได้เลยว่า คุณคือคนฉลาดคนหนึ่ง

12 นิสัย หากมีเกินครึ่งบอกได้เลยว่า คุณคือคนฉลาดคนหนึ่ง

0 second read
0

1. ไม่ตัดสินใคร จากมุมมองความคิด

จะเป็นคนที่มีความใจกว้าง เข้าถึงง่าย ค่อนข้างดึงดูดความสนใจ ของคนอื่นได้ดี

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงาน การรู้จักมองในมุมคนอื่น

เอาใจเขามาใส่ใจมากๆ จะยิ่งทำให้เราได้มากกว่าเสีย ถ้าเจอใครทำอะไร

ที่ต่างออกไป เราก็แค่ต้องพย าย ามเรียนรู้เหตุผลจากมุมของคนนั้นก็พอ

2. ไม่โอ้อวดใครต่อใคร

เพราะเขาเป็นพวกที่มีความมั่นใจ ในตัวเองเอามากๆ เชื่อมั่นในความเป็นตัวเอง

ฉะนั้น พวกเขาจึงไม่โอ้อวดกับใคร ก็แค่ทำไปตามสิ่ง

ที่ใจมองว่าถูกต้อง ใครจะเห็นก็เห็น ใครไม่เห็นปล่อยเขา

3. ไม่พย าย ามทำให้คนชอบตัวเอง

พวกเขาจะรู้ตัวเองดีว่า เป็นคนยังไง จะตระหนักได้เสมอว่า

มีคนรักก็ต้องมีคน เ ก ลี ย ด เสมอ ฉะนั้น หากในสถานการณ์ที่

คะแน นเสียงมีความเอนเอียงในทิศทางที่ผิด

พวกเขาก็ยินดีที่จะแสดงจุดยืนในสิ่งที่ถูกต้อง แม้จะโด นใครสักคน เ ก ลี ย ด ก็ยินดี

4. ไม่มีอิโก้

ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง ไม่ใช้อิโก้ในการตัดสินใจ เพราะพวกเขา

ไม่ได้สนใจว่า ใครจะชอบหรือไม่ชอบ ไม่ได้อย ากเป็นที่สนใจของใคร

อะไรถูก ผิด ก็แค่บอกไปตามนั้นแค่นั้นเอง

5. ไม่หน้าไหว้ หลังห ล อก

พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง ส่วนมากแล้วจะแก้ไขปัญหาของตัวเองก่อน

เรียนรู้ข้อผิดพลาดนั้นๆ ค่อยบอ ก ต่ อคนอื่น ถ้าพวกเขาให้คนอื่นทำอะไรแล้ว

เขาจะไม่มีทาง ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยล่ะ

6. ไม่ ก้ า ว ร้ า ว

แม้จะเป็นใหญ่ เป็นเจ้านายคนแล้ว หรือเป็นแค่พนักงานข ายในซุ้ มเครื่องดื่ มเล็กๆ

พวกเขาจะปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนๆกัน สุภาพเหมือนกัน ให้ความเคารพกันและกันเสมอ

7. ไม่เป็นคนอ่อนไหวง่าย

ไม่ว่าสังคม จะเข้าหาพวกเขาในรูปแบบใด พวกเขาจะไม่ด่ วนสรุป

แต่นำมันขึ้นมาตัดสินใจ ตอบกลับเป็นการ แ ก้ แ ค้ น จะยอมรับทุกอย่าง

และนำมาวิเคราะห์ในเชิงสร้างสรรค์ส่วนไหนไม่จำเป็นก็แค่ทิ้ง

8. ไม่เดินซ้ำทางใคร

เขามักจะทำตามเข็มทิศชีวิตตัวเอง ต่อให้มีอีกกี่ร้อยกี่พัน มีข้อเสนอดีงามสักเพียงใด

พวกเขาจะเลือก สิ่งที่เป็นตัวเขาเอง พวกเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนไป

เพราะพวกเขาเชื่อว่าคนเราต่างคนก็ต่างมีคุณค่าในตัวเอง แค่ภูมิใจในสิ่งที่เราเป็น

อย่าเอนไหว ไปตามความรู้สึกหรือความคิดของใครเป็นพอ

9. ไม่ใช่ วัตถุนิ ยม

ความสุขของพวก คือการได้ทำอะไรตามที่ใจต้องการ

ไม่โด นสังคมกลืนกินจิตใจ พวกเค้าจึงมักจะไม่ซื้ อของใช้ตามกระแ ส

แต่ซื้ อตามที่ใจบอก ทั้งยังมองว่าคนที่ชอบซื้ อของแพง มาอวดฐานะ

ไม่ได้ผิดแต่อย่างใด ก็แค่ตามใจตัวเองแค่นั้นเอง

10. ไม่ผิดคำพูด ที่เคยพูดไว้

คนที่มีความฉลาด ทางอารมณ์ มักจะดึงดู ดเข้าหากันเอง เพราะรู้กันเองดี

ใครที่เชื่อใจได้บ้าง เหตุผลที่เป็นอย่างนั้น เนื่องจากพวกเขา

เหล่านี้มักจะทำตามที่พูดของตัวเองเสมอ

11. ไม่ค่อยจะสนใจโทรศั พท์

เมื่อไหร่ที่ต้องเข้าร่วกลุ่ มสนทนา เขามักจะเป็นทั้งผู้พูด และผู้ฟังที่ดี สิ่งใดไม่เกี่ยวข้อง

เช่น โทรศั พท์มือถือ พวกเขาจะไม่ให้ความสนใจ แม้จะเป็นแค่บทสนทนาสั้นๆ

12. ไม่แล้งน้ำใจ

พวกเขาที่มีความฉลาดทางอารมณ์ มักจะแสดงน้ำใจให้เสมอ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ ความคิด ความอ่ าน แม้แต่ทรัพย ากรที่มี

เรียกง่ายๆ ว่า ไม่เคยหวงอะไร เขายินดีที่จะสละมัน หากมันเป็นหนทางที่ทำให้คนอื่นได้ดี

ขอขอบคุณ FWline

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …