Home ข้อคิด 12 ข้อดี ของผู้ที่มีเงินเก็บ ออมให้เป็นแล้วชีวิตจะมีความสุข

12 ข้อดี ของผู้ที่มีเงินเก็บ ออมให้เป็นแล้วชีวิตจะมีความสุข

0 second read
0

หากเราศึกษ าข้อดีของการมีเงินออม มันอาจจะทำให้คุณ เปลี่ยนวิธีคิดได้เริ่มเก็บเงินเป็น

การออมเงินเป็นสิ่งที่ย าก แต่หากสามารถทำได้ ก็จะเป็นผลดีกับตัวเองในระยะย าว

เพราะในเวลาที่เราลำบาก ก็จะมีเฉพาะเงินออมนี่แหละ ที่จะช่วยเราได้

และนี่เป็นข้อดีของการมีเงินออม บางทีเหตุผลดีๆ สักข้อในนี้ อาจจะเป็นแร งบันดาลใจให้คุณได้

1 มีเงินออม ก็เป็นหลักฐ านค้ำประกัน

เพราะการก ู้เงิน ได้สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเงินออม

มันจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ ถ้าจะต้องทำเรื่องก ู้ เพื่อซื้ อบ้านหรือที่ดิน เป็นต้น

2 เงินออม ก็จะไม่เป็นภาระคนอื่น

เพราะการมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคนลูกหลานต้องช่วยกัน

จ่าย เพราะตัวเองก็ไม่มีร ายได้แล้วก็ยังไม่มีเงินออมอีก ทั้งยังเ จ็ บป่ วย

และถ้ามีเงินออม ก็จะไม่ลำบากลูกหลาน หรือรบกวนพวกเขาได้น้อยลง

3 เงินออม มีประโยชน์มาก เมื่อเกิดวิ ก ฤติ

เพราะชีวิตเรา มีความไม่แน่นอนอยู่เสมอ มันจะมีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

เราจึงต้องมีเงินออมไว้ เผื่อใช้ในย ามฉุ กเฉิ น จะได้ไม่ไปหยิบยืมใคร

4 มีเงินออม จะมีอิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงินออม ก็ไม่ต้องเหนื่อยในการทำงานให้หนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น

ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงานหนัก ชีวิตมีอิสระมากขึ้น ต้องการทำสิ่งใด ก็ได้ทำ

5 เงินออม ช่วยให้เป็นคนน่าเชื่อถือมากขึ้น

เพราะคนไม่มีเงินออมไม่มีสมบัติ จะดูไม่น่าเชื่อถือ ภูมิฐานไม่มี

โดยเฉพาะถ้าอายุมากเนี่ย ชีวิตไม่มีอะไรเลย ฉะนั้น เมื่ออายุมากขึ้น

ต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆ นะรู้มั้ย!

6 เงินออม ทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเรา เงินมันก็ต้องมีต้องใช้ในการซื้ อข้าวของ ซื้ อปัจจัยที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต

และถ้ามีเงินออม ชีวิตเราเองก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

7 เงินออม ช่วยให้ชีวิตไม่ลำบาก

เพราะถ้าตกงาน เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่ างต้องหายไป เช่น

พนักงานธน าคาร สำนักพิ มพ์ เพราะงั้นก็ต้องเตรียมตัวรับมือ บรรดาหนุ่มสาวโรงงาน

ถ้ามีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ แทนมนุษย์ ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน เห็นมั้ยว่าการออมสำคัญแค่ไหน

8 เงินออมนั้น ทำให้เรามีความสุข

เพราะคนมีเงินออม เขาก็จะไม่เครี ยดหน้านิ่ วคิ้วขม วดเพ ราะ

กลุ้มใจในเรื่องเงิน พอมีเงินออมนั้น ก็จะมีความสุข ความกังวลจะลดลง

9 เงินออมต้องมีไว้ เผื่อซ่อมแซมข้าวของ

ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ทรัพย์สินต่างๆ ในบ้าน หรือรถ มีโอกาสชำรุ ดตามวันเวลาของมัน

ฉะนั้น ก็ต้องมีเงินออมไว้ เอาไว้ใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง ในกรณีจำเป็น

10 มีส่วนช่วยประเท ศ

เพราะการเก็บเงินออม ไว้ในธน าคารเพื่อให้มีการก ู้ ไปลงทุ นต่างๆ

ก็จะเป็นการช่วยประเทศช าติในอีกทาง ฟังดูดีมากจริงๆ ใช่ไหมล่ะ

11 เงินออม ช่วยคนที่เรารัก

การมีเงินออมเป็นสิ่งที่ดี เพราะถ้าพี่น้องครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหา

การเงิน ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ ย ามคนอื่นเดื อดร้อน

ก็ช่วยเหลือกันไป แต่ละคนก็จะมีคราวเคร า ะห์ต่างกัน

12 มันช่วยทำงานแทนเรา

เพราะเรานำเงินออมไปลงทุ นอย่ างการซื้อหุ้ นแล้ว ได้เงินปันผ ลทุกปี

ก็นับว่าเงินออมนั้น ทำงานแทนแล้ว มีร ายได้มาเลี้ยงเราทุกปี

อย่ างการซื้อหุ้ นเก็บไว้สัก 3 ล้านงี้ ก็จะมีร ายได้จากเงินปันผ ล

ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 มันก็เพียงพอต่อการใช้จ่ายสบายๆ เลย

และโดยเฉพาะเมื่อเราแก่ชรา จำเป็นต้องมีเงินออม ไว้ใช้จ่ายในช่วงนั้นด้วย

เพราะทุกวันนี้ จะไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงินออมของเรานี่แหละ ที่จะพึ่งพาได้

ขอขอบคุณ stand-smiling

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …