Home ข้อคิด 12 ข้อคิด เตือนใจทุกคน เมื่อโ ค วิ ด อยู่นานหลายปี

12 ข้อคิด เตือนใจทุกคน เมื่อโ ค วิ ด อยู่นานหลายปี

20 second read
0

1. ขวนขวายหาความรู้มากๆ เข้าไว้ ไม่ว่าสิ่งนั้น จะถนัดหรือไม่อย่างไร

จงรู้ไว้ ดีกว่าไม่รู้ ดีกว่าหายใจทิ้ งไปวันๆ ไม่ได้อะไร

2. ถ้าไม่มีทุ น ก็จงให้ประหยัด งดรายจ่ายที่ไม่เกิ ดประโยชน์ ที่ไม่จำเป็น

งดท่องเที่ยว หาอะไรทำ ให้มันเกิ ดรา ยได้เพิ่ม ทดแทนอะไรที่เสี ยไป

3. การศึกษาต่อ ไปมหาลัย ความสำคัญจะน้อยลงเรื่อยๆ

คนเรียนน้อยลง เพราะ ปริญญาอาจไม่ช่วยเรื่องทำมาหากิน

คนเรียนเก่ง อาจใช้ชีวิตไม่เก่ง มีถมเถไป

ตอนนี้ความรู้นอกห้องเรียน สำคัญมากสุดแล้ว

4. เจ้าของกิจการเน้นที่ต้นทุ นอะไรเสี่ ยง อย่ าคิดทำเชียว

ต้นทุนสำคัญที่สุด มันคือความอยู่รอด ของกิจการของตัวเองนะ

เรียนรู้เรื่องการเงิน บัญชีเพิ่ม ใครว่างก็ปล่อยเขา เพราะเวลาพั งเขาไม่ได้มาช่วยเราเลย

5. ขา ยของที่ไม่จำเป็น ออกไปบ้างอะไรที่พอมีกำไร

แนะนำให้ขา ย ตอนที่คนเขายังมีกำลังซื้ อ ต่อไปก็อย่าริซื้อมาอีกนะ

6.ใครพอมีอะไร จงเก็บทุ นไว้ให้มาก ถ้าคิดจะลงทุ นให้ดูผลตอบแทนระยะสั้น

ในเรื่องระยะย าวไม่ต้องคิดหวังอะไรมากนัก

7.คิดว่าตื่นขึ้นมาคือ วันแรก ของช่วงสุดท้ายที่จะมีชีวิตอยู่

ฉะนั้น ควรใช้ชีวิตให้มีความสุข อยู่กับครอบครัว คนรัก จะจากตอนไหนใครจะรู้

8. เอกชนส่วนนึง ต ๅ ยแน่ แต่จะมีส่วนรอด เมื่อทุกคนปรับตัวทัน

ใครทำงานเอกชนวันนี้ ต้องปรับตัวเองแล้วล่ะ รักงานที่ทำให้มาก

หาอะไรทำเพิ่มให้เยอะๆ ไม่อย่างนั้น จะแ ย่แน่ๆ

9. ข้าร าชการคุณนั้น ยังพอมีความมั่นคงจากรั ฐอยู่บ้าง

แต่ถ้าเมื่อไหร่ รั ฐล้ มเ ห ล ว คนกลุ่มแรกๆ คือพวกคุณ ที่จะดับก่อน

เพราะหากคุณไม่เพิ่มทักษะ ในการงาน ไม่มีรั ฐใครจะเลี้ยงคุณได้ เช่น คนที่เกษียณอายุ

10. อย่ าไปโ ล ภ กับพวกทองหุ้ น นั่นแหละคือกับดั กที่จะทำให้ชีวิตจมไปเรื่อยๆ

เมื่อมีเงิน จงคิดสองอย่ าง ลงทุ นที่เกิ ด ด อ ก ผลมากกว่า 7 %

หรือ เก็บในรูปแบบประกั นสะสมทรั พย์ เพราะหากเป็นอะไรไป คุณจะมีหลักที่มั่นคง

11. รั ฐวิส าหกิจยังมีความสุขได้ แต่ถ้าหลายรั ฐวิส าหกิจก็กำลัง ต ๅ ย

หรือต ๅ ยไปแล้ว เพียงแค่ยังไม่ฝั งพวกคุณ

โด น d i s r u p t โดยไม่รู้ตัว อันที่มั่นใจว่าไม่ล้ มแน่ อันนั้นแหละ

ที่จะล้ มก่อนใครเขา จากนี้ไปหมดยุค m o n o p o l y แล้ว

12. อย่ าชะล่าใจ แค่มันยังไม่ถึงคิวของคุณ แต่เมื่อไหร่คุณไม่เตรียมรับมือ

ต่อให้พระเ จ้ าก็ช่วยคุณไม่ได้หรอก อย่ าลืมว่า เงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง

แต่ถ้าคุณไม่มีเงิน ทุกสิ่งทุกอย่างก็จบเช่นกัน ไม่ว่าใครก็เคยเสี ยใจ เคยร้องไห้

แต่หากเราข้ามผ่านมันได้ เราจะเป็นคน ที่เข้มแข็งกว่าเดิม

ขอขอบคุณ Ra m e t – T a n a w a n g s r i

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …