Home ข้อคิด 10 แนวทางการออม แล้วสักวันเราจะก้าวข้ามความจนไปได้

10 แนวทางการออม แล้วสักวันเราจะก้าวข้ามความจนไปได้

4 second read
0

1. คิดก่อนจ่ายออกไป

เราควรคิดถึงอนาคตในภายหน้าให้มากๆ มากกว่าการมีความสุขแค่ชั่ วครั้งชั่ วคราว

เวลาหนุ่มสาวคุณอาจ จะไม่มีเงินเก็บ ก็ไม่แปลกแต่คุณจำเป็น ที่จะต้องมีเงินเก็บในเวลาที่คุณแก่

2. พอใจกับการใช้จ่าย ในราคาประหยัด และรู้จักต่อรอ งร าคา เพราะคนรวยเอง

ก็ชอบที่จะใช้เงินของพวกเขาให้คุ้มค่าที่สุดเช่นกัน พวกเขามักจะมองหา

สิ่งที่คุ้มค่าที่สุด จะสรรหาข้อตกลง หรือส่วนล ดที่ดี “ทำไมคุณจะต้องยอม จ่าย

มากกว่า เพื่อสิ่งเดียวกันโดยที่คนอื่นๆ จ่ายได้น้อยกว่าด้วยล่ะ จริงมั้ย”

3. ทำบั ญชี (รายรับ-รายจ่าย)

เพราะถ้าคุณไม่ได้วางแผนถึงงบประมาณต่างๆ ล่วงหน้าแล้วล่ะก็

มีปัญหาแน่นอน แล้วคนรวยมักจะรู้เสมอว่า เงินของพวกเขา

มาจากที่ใดบ้าง แล้วเงินเหล่านั้นถูกเอาไปใช้กับอะไร

4. นำเงินออมมาลงทุ น

ส่วนมากเรามักจะมองข้ามเงินจำนวนน้อยๆ แต่เงินจำนวนน้อยๆ นี่แหละที่จะสามารถเพิ่มพูน

เป็นเงินจำนวนมากได้ หากคุณได้นำเงินออมของคุณมาลงทุ นอย่างเหมาะสม

คุณก็จะได้รับผลที่น่าทึ่งของมัน จงออมเงินต่อไป ด้วยวิธีนี้ผลรวม ที่ปรารถนาก็จะปรากฏให้เห็นเองนั่นแหละ

5. ออมเงินจากร ายได้ที่ได้มา

คนเรานั้นมักจะคิดเอาเองว่า คนรวยมักจะจับจ่ายใช้สอบสุรุ่ ยสุร่ าย แต่มันไม่ใช่หรอก

แต่พวกเขามักจะออมเงินในปริมาณมากจาก ร ายได้ที่พวกเขาหาได้ คุณเองก็ควรทำแบบนั้นเหมือนกัน

6. ฝึกซ้อมใช้สู ตรสำเร็จ ของเหล่าเศรษฐี

คนทั่วๆ ไป จะคิดที่จะเริ่มออม หลังจากการใช้จ่ายครั้งใหญ่ๆไปแล้ว

แต่คนรวยมันจะตรงกันข้าม เราขอเรียกวิธีการนี้ว่า “สู ตรลับเศรษฐีเงินล้าน”

ก็คือ: เมื่อคุณมีร ายได้ให้กำหนด ถึงจำนวนเงินที่คุณคิด จะใช้เพื่อช่วยเหลือสังคม

แล้วจำนวนที่แน่นอน ที่จะนำไปลงทุนต่อ ต่อไปจึงค่อยนำส่วนที่เหลือมาใช้จ่าย

“อย่ าคิดแค่ออมหลังจากใช้จ่าย แต่จงใช้จ่ายหลังจากออมแล้ว”

7.ละเอียดและรอบคอบ แม้กับค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม

โดยทั่วไปนั้น คนส่วนใหญ่จะใส่ใจในรายละเอียด แค่เฉพาะกับการลงทุ นใหญ่ๆ

หรือเพียงการซื้อที่ต้องใช้จ่ายมากๆ แล้วจะสะเ พ ร่ า ค่าใช้ จ่ายเล็กๆ

นี่แหละที่เพิ่มพูนจนกลายเป็นเงินจำนวนมากได้ ฉะนั้นแล้ว “จงลดค่าใช้จ่าย

ที่ไม่จำเป็นออกไป เพราะเงินเหล่านี้ สามารถกลายเป็นเงินออมที่มีจำนวนมากในอนาคตได้

8. ทำงานให้หนัก

เพราะคุณควรจะหาวิธีเพิ่มร ายได้ของคุณ เมื่อคุณหาเงินได้มากขึ้น จงเก็บเงินให้มากขึ้นด้วย

“ฉันชอบทำธุรกิจ และมักจะเก็บมากกว่าใช้จ่าย และฉันมักจะไม่พล าดถึงการมองเห็นโอกาสที่ดี

อีกอย่าง ฉันก็ทำงานหนัก เกินกว่าที่ใครๆ จะคาดคิดด้วย”

9. อุดรอยรั่ วนั้นซะ

เหล่าคนรวย พวกเขาจะไม่มีทางยอมจ่ายเงิน เรียกเก็บเพิ่มใดๆ

โดยที่ไม่จำเป็น แต่พวกเขามักจะระมั ดระวั งเรื่องค่า ธร รมเนียม

หรือส่วนต่างที่สามารถเลี่ ยงได้ เพราะไม่มีความจำเป็นเลย ที่จะต้องจ่าย

“จงระมัดระวังค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ รอยรั่ วเพียงรอยเดียว มันสามารถ จมเรือใหญ่ได้”

10. อย่ าใช้จ่ายไปกับสิ่งของที่ไม่จำเป็น แค่เพื่อทำให้ผู้อื่นประทับใจเท่านั้น

เพราะคุณควรจะเลือกซื้อ ของที่จำเป็นกับคุณจริงๆ “เลิ กซื้อของที่คุณไม่ได้ต้องการ

เพียงเพื่ออย ากให้คน ที่คุณไม่ชอบได้เห็น ได้ชมเท่านั้น”

ขอขอบคุณ m e o k a yna

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …