Home ข้อคิด 10 เหตุผลที่คนจีน ทำไมพวกเขาจึงทำมาค้าขายขึ้น รวยได้ไว

10 เหตุผลที่คนจีน ทำไมพวกเขาจึงทำมาค้าขายขึ้น รวยได้ไว

0 second read
0

1. ยึดมั่นเรื่องการค้ าข าย

เพราะคนเชื้อสายจีน ส่วนมากแล้วจะมีรากฐานมาจากอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวกัน

ไม่ใช่รับราชการ หรือเป็นลูกจ้างประจำเราจะเห็นได้ว่า

เพราะเมื่อคนจีนนั้น อพยพหรือย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศใด

พวกเขามักจะเอาความรู้เดิม ที่ติดตัวมาเป็นจุดเริ่มต้นของการค้ าขาย

ด้วยความที่พวกเขา เชื่อว่าการค้าขายคือการลงทุ นที่ดีที่สุดแล้ว

2. เขารู้จัก การกระจายความเสี่ ยง

จะเห็นว่าได้คนจีนที่เป็นนักธุรกิจเขาไม่ได้เอาเงินไปกระจุกไว้ในที่เดียวเลย

เขามีการกระจายความ เ สี่ ย งแบ่งไปลงทุนรูปแบบอื่น ๆ ด้วย

อย่างเช่น อสังหา หุ้นส่วนในกิจการอื่น การลงทุนหรือขยายกิจการในต่างประเทศ

เพราะถ้าเมือ่ไหร่ที่เกิดปัญหากับธุรกิจหลัก ยังไงก็ยังมีรายได้จากทางอื่น

3. รู้จักเปลี่ยนแปลง ต่อยอด

เป็นเรื่องธรรมดา ของการค้าที่จะต้องเจอคู่แข่ง แต่ว่าพวกเขาไม่ได้มองอย่างนั้น

เขามองว่า ในทุกพื้นที่ย่อมมีโอกาสทางธุรกิจ อยู่ที่ว่าใครจะมองเห็นก่อน

4.มักจะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ

เพราะคนจีน ก็ถือเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจต่างๆ ในหลายอุตสาหกรรม โดยพวกเขามีคติว่า

ทำธุรกิจต้องทำเป็นคนแรก อย่ าไปแข่งกับคนที่เขาทำอยู่เพราะความขยันในการคิด

การค้นหาสินค้ามาขายก่อนใครๆ นับเป็นกลยุทธ์การค้าที่ทำให้เขามั่งคั่งได้

จนกลายเป็นเจ้าของตลาดอย่ างมากมายในปัจจุบันนี้

5. ขยายกิจการ ให้เติบโตไปทีละเล็กละน้อย

เพราะพวกเขามักขยายกิจการตัวเองไปทีละหน่อย ไม่เน้นเร่งรัด

และการทำเช่นนี้ ก็เพื่อที่จะป้องกันความผิ ดพล าดที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้ง

พวกเขายังคิดว่า การขยายที่รวดเร็วเกินไป มันอาจเป็นการทำให้เงินทุน

ไปจมอยู่กับที่ เหมือนกับเป็นการทำล า ย ตัวเองมากกว่าอะไรประมาณนี้

6. คนจีนเขาจะรั ก ษ าสัจมากๆ

เพราะพวกเขาเชื่อว่าไม่ว่าจะทำกิจการงานอะไร พวกเขาจะมีนิสัยหนึ่งที่ถือเป็นเครื่องหมาย

การค้ าเลยคือ สั จ จ ะในการทำงาน หรือการดำรงชีวิต

เขาถือว่าการรั ก ษ า คำพูด เป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ

ทำให้พวกเขาได้รับโอกาสดี ๆ ในชีวิตที่นำทางพวกเขาไปสู่ความร่ำรวย

7. คนจีนสอนลูกหลาน ให้รู้จักเก็บเงินไว้เป็นทุนทำธุรกิจ

เขาจะสอนลูกหลานว่า เมื่อมีเงินอย่าเอาไปใช้ฟุ่มเฟือยเก็บไว้ใช้ส่วนหนึ่ง

และต้องมีส่วนที่เก็บไว้ขยายธุรกิจด้วย การขยายธุรกิจแบบคนจีน

ใช่ว่าจะโตแบบพรวดพราด แต่เขาจะค่อย ๆ ขยายจากหนึ่งเป็นสอง

จากสองเป็นสามบางทีถ้าไม่แน่ใจ เขาก็จะยังไม่ลงทุ นขยายกิจการอะไรหรอก

8.ใช้วิธีซื้อเมื่ออิ่ม ข ายเมื่อหิว

คนจีนส่วนมากมักมีหัวธุรกิจ ที่ไม่ใช่แค่หัวพ่อค้ า ก็คือพวกเขารู้จักมองการณ์ไกล

และไขว่คว้าโอกาสทองที่เหมาะสม แบบที่จะไม่ยอมปล่อยให้ หลุดมือไป

และเราจะเห็นได้ว่าคนจีนมักชอบคิดโน่นคิดนี่ออกมาขายอยู่ตลอด ซึ่งในช่วงแรก ๆ

อาจขายไม่ได้เลยแต่ก็ไม่เคยเป็นปัญหาเพราะพวกเขาถือว่า

อะไรที่เริ่มต้นมักยากเสมอ คนจีนจะรู้จักประเมินจากปัจจัยแวดล้อมว่าธุรกิจใด

ควรทำหรือธุรกิจไหนไม่ควรทำในพื้นที่นั้น จุดเด่นของคนจีน ที่ทำให้ร่ำรวย

ก็คือ คิดแล้วทำอย่ างตั้งใจ ทั้งยังทำอย่ างเป็นระบบด้วยนะ

9. ขยัน ประหยัด อดทนมาก

เพราะความร่ำรวยของคนจีนพื้นฐานที่สำคัญ มาจากการที่พวกเขา

มีนิสัยที่ขยัน พร้อมทำงานและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด

อีกทั้งยังใช้ชีวิตแบบสมถะ อดออม มันจึงทำให้มีพวกเขา

เงินก้อนได้เร็วขึ้นกว่าคนทั่วๆ ไปไงล่ะ

10. ไม่จำเป็นอย่ามีหนี้สูญ

เพราะเราจะเห็นได้โดยทั่วไป ตามร้านค้าปลีกที่มักมีภาพล้ อเลียนระหว่างพ่อค้า

เงินสดกับพ่อค้าเงินเชื่อ เหมือนคำแบบไทยๆ ที่คุ้นเคยกันดีว่า

“ จ่ายสด งดเชื่อเบื่ อทวง” นี่คือ ลักษณะของการค้าขายแบบจีน

ที่ไม่ต้องการให้เกิดหนี้สูญ ส่วนใหญ่มักใช้ระบบเงินสด ไม่ใช่เงินเชื่อ

หรือเงินผ่อน คนจีนมีความเชื่อว่าการเป็นหนี้นั้น

ทำให้เสี ยเวลาในการทำธุรกิจมากกว่าเดิม ไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับพวกเขา

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …