Home ข้อคิด 10 เรื่อง ที่ควรปลูกฝังให้ลูกตั้งแต่ยังเล็กๆ พ่อแม่ที่ดีควรทำ

10 เรื่อง ที่ควรปลูกฝังให้ลูกตั้งแต่ยังเล็กๆ พ่อแม่ที่ดีควรทำ

0 second read
0

พ่อแม่ทุกคนก็คือ ต้องการเห็นลูก เติบโตมาเป็นคนดี คนเก่ง ใช้ชีวิตในสังคมได้

เพร าะพ่อแม่เองก็ ไม่สามารถอยู่ดูแลลูกได้ตลอด เพราะงั้นจึงอย ากเห็นลูก

เติบโตมามีชีวิตที่ดี พ่อแม่จึงคอยสอนสั่งลูก เพื่อให้เป็นไปตามที่ตัวเองหวัง

แต่เอาจริงๆ แล้วนั้น มันไม่มีบทเรียน ในการสอนลูกเล่มใดที่จะดีเท่ากับพ่อแม่เป็นคนร่างเอง

ยิ่งในยุคนี้ควรต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจ เพื่อลูกให้เติบโตขึ้นไปตามยุคสมัย

1 สอนลูก ให้รู้จักให้

จงเน้นสอนเรื่อง การทำอะไรเพื่อคนอื่น โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน

อย่างการให้ลูกได้ทำกิจก ร รมอาสา ช่วยเหลือคนอื่น เป็นต้น

2 ก็ควรลงโ ท ษลูก หากเขาทำผิ ด

หากไม่เคยลงโท ษลูกเมื่อทำผิ ด สังคมจะลงโ ท ษลูกของคุณนะ ฉะนั้น

เมื่อรักลูก ควรสอนเรื่องผิดถูก ไม่ตามใจจนให้ลูกกลายเป็นโร ค

เอาแต่ใจ อย่ าเอาแต่ ให้ท้ายจนเกินงาม จนเขาเสียคน

3 สอนให้ลูกๆ รู้จักสร้างงาน

ส่วนใหญ่มากแล้ว ส่งลูกเรียนหนังสือ เพื่อหวังให้ลูกเติบโตขึ้น

หาการงานที่ทำได้ แต่เมื่ออย ากให้ลูก มีชีวิตที่ดีในยุคนี้

ต้องให้ลูกรู้จักสร้างงานสร้างอาชีพมาเอง อย่ าเพียงคิดแค่สอนหางาน

แต่พ่อแม่ต้องสอนให้ รู้วิธีสร้างงานให้เป็นด้วยนะ

4 สอนให้รู้จัก จัดการเงิ นของตนเอง

เพราะคนที่ชีวิตสบาย คือคนที่รู้จักจัดการเงิ นตัวเองได้ แต่ก็ไม่มีเงิ น

ที่ได้มาโดย ที่ไม่ต้องทำอะไร ชีวิตก็แบบนี้แหละ

5 สอนให้รู้จักรับผิ ด ไม่โยนให้คนอื่น

เพราะคนที่จะเรียนรู้ จากประสบการณ์เขาคือคนที่รู้ว่า ตัวเองผิ ด

แล้วคิดจะแก้ไข คนที่ไม่ยอมรับ คือ คนไร้ความรับผิ ด

ไม่เคยคิดแก้ไข แบบนี้จะโตมาเป็นคนดีได้ยังไง

6 สอนลูกให้ลงทุ น ตั้งแต่เล็กๆ

เพราะเมื่อก่อนนั้น พ่อแม่จะสอนลูกให้ออมเงิน แต่ยุคนี้ พ่อแม่สอนลูกออม

หุ้ นตั้งแต่อยู่ประถม จบปริญญามาลูกจะร ว ยกว่าเด็ กที่ออมเงิ นปกติแน่นอน

7 สอนให้ฝึก ทำงานตั้งแต่ยังเด็ ก

ส่วนใหญ่แล้ว คนที่ประสบความสำเร็จเขาจะเริ่มทำงานตั้งแต่อายุยังน้อยๆ

ไม่ใช่เพราะความเก่งเท่านั้นนะ แต่มันเพราะคนที่ทำงาน

ตั้งแต่เด็ กจะรู้จักค่าเงิ นก่อนใคร ๆ ไงล่ะ

8 พ่อแม่ ควรชมลูก

คือไม่มัวเอาแต่เปรียบเทียบ ลูกเรากับลูกคนอื่น เพราะแบบนี้มันจะทำไม่ให้เขาดีขึ้น

ลูกจะรู้สึกด้ อ ยค่า พ่อแม่ควรสอนลูกด้วยเหตุและผลเท่านั้นนะ

9 สอนลูก ให้มองกาลไกล

เพราะคนที่จะสำเร็จ กว่าคนอื่น คือคนที่ฝึกการมองการไกล เพราะเรื่องนี้จึงต้องเป็นเรื่อง

ที่ควรฝึกตั้งแต่เด็ ก แม้ในโลกยุคใหม่ จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

แต่สิ่งหนึ่ง ที่คงทนถาวร จากพ่อแม่นั้น คือการเลี้ยงลูก ด้วยความรัก ความเข้าใจ

ความอบอุ่น และตามด้วยข้ อคิดดี ๆ ที่สอนลูกให้เรียนรู้ตั้งแต่ยังเล็ก

เพื่อให้ลูก ได้ใช้ชีวิตในอนาคต ที่เขาจะเติบโตขึ้นนะ

10 สอนให้รู้จักรักตัวเอง

โลกยุคนี้ ใช้วัตถุและเงินในการบอกว่า คนๆ นี้มีค่าแค่ไหน

ปัญหาหลักๆ ของเด็ กสมัยนี้นั้น คือไม่รักตัวเองมองไม่เห็นค่าของตัวเอง

และการสอนลูกให้รักตัวเอง นั่นคือการรู้จักตัวเอง และเป็นตัวของตัวเอง

แบบที่ไม่พย าย ามใช้ชีวิต เพื่อให้คนอื่น มองว่าดีเท่านั้น

ขอบคุณ คุณ ภาววิทย์ กลิ่นปร ะ ทุม

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …