Home ข้อคิด 10 วิธีดู “คู่แท้ คู่บารมี” ถ้าได้พบเจอกันแล้ว จงดูแลกันให้ดี

10 วิธีดู “คู่แท้ คู่บารมี” ถ้าได้พบเจอกันแล้ว จงดูแลกันให้ดี

0 second read
0

การที่เราจะดู ลักษณะของคู่แท้คู่บารมีนั้น ในเรื่องของการบำเพ็ญ บารมีระหว่าง พระโพธิสั ตว์

และนางแก้ว แต่ละท่าน ก็ไม่ได้มีสู ตรสำเร็จอะไร นั่นเพราะเนื่องจากว่า ทุกอย่ างเกิดจาก

ก ร ร มที่ต่างสร้างกัน แต่อดีตช าติ เกิดจากกุศ ลก ร ร มส่งผล ชาติใดที่ไม่เข้าใจกัน

มีปัญหาเกิดขึ้น มาต่างๆ กันก็เกิดจาก อกุศ ลก ร ร ม ที่ต่างร่วม สร้างกันมา และหลายๆ ท่าน

คิดว่าเป็นบททดส อบว่า จะร่วมเดินทาง ต่อไปอีกไหม ผู้ปรารถนาพุ ทธภูมิ

และผู้ปรารถนา นางแก้ว อาจจะเคยอธิษฐาน ครองคู่กัน หลายท่านระหว่างที่สร้างบารมี

ในแต่ละคู่ จะมีบททดสอบ มากมายที่เกิดจากก ร ร ม ที่กระทำด้วยกันในอดีตช าติ

และมันมีเหตุให้หลาย คนต้องอธิษฐาน ลาข าดกันไป แบบที่ไม่ขอติดตาม สร้างบารมีร่วมกันอีกต่อไป

เว้นแต่กรณีที่ผู้ปรารถนา พุทธภู มิ ลาพุทธภูมิ เพื่อเข้าพระนิพพ าน หรือ เพื่อปรารถนา

อย่ างอื่น ฉะนั้น การคัดกรองคู่บารมี จะเป็นไปอย่ างเข้มข้น ทั้งยังมีบททดส อบแล้ว

ทดสอบอีก กระทั่งเหลือเพียง 1 คน ที่ปรากฏไม่เกิน 30 ช าติสุดท้าย จะเป็นคนสุดท้าย

ที่จะครองคู่กัน จนกว่าพระโพธิสั ตว์จะสำเร็จพระสั มมาสัมโพธิญาณ

และจากนี้นั้น มาดูลักษณะของคู่แท้คู่บารมี ว่าจะมีอะไรบ้าง

1) เมตตาต่อกัน ดุจบิดา มารดา เมตตาต่อบุตร

2) ปราศจากคำว่า ริษย า หึงหวง หรืออาฆ า ตต่อกันและกัน

3) แค่มองตาก็รู้ใจ ในการพบกันครั้งแรก จะรู้สึกแบบรักแรกพบ

แบบที่ไม่ต้องเอ่ยคำ อีกฝ่ายหนึ่งก็จะเข้าใจทุกอย่ างดี

4) ทุกครั้งที่ฝ่ายนึงมีทุกข์ กระแ สใจจะเชื่อมความรู้สึก ถึงอีกฝ่าย คล้ายใจเชื่อมถึงใจ

กรณีที่ อีกฝ่ายเป็นนักปฏิบัติธ ร รมขั้นสูง นั้นจะช่วยบรรเทา ความทุกข์ให้ได้

5) โอนอ่อนผ่อนตาม กันในทุกๆ เรื่อง

6) ให้อภัยให้แก่กันได้อย่ างโดยไม่มีเงื่อนไข ในกรณี ที่อีกฝ่ายทำผิ ดไป

7) รักษาทรัพย์ รักษาผลประโยชน์ของอีกฝ่าย

8) พร้อมจะเป็นผู้เสียสละความสุขได้เสมอ ทุกเวลา

9) พร้อมจะเป็นผู้ให้ และผู้รับแก่กัน

10) รักกัน อยู่กันจนแก่เฒ่า ไม่นอกใจ

และนี่แหละ คือลักษณะของคู่บารมี โดยแท้จริง และหลายๆ ท่านคิดว่า

จะไปหาได้ที่ไหน ขอเรียนว่ามันมีจริงในโลก แม้ไม่ได้เข้าข่ ายหมดทุกข้อ

แค่ 3 ข้อก็ถือว่า มากพอที่จะเป็นคู่แท้คู่บารมีได้แล้ว

ขอขอบคุณ gangbeauty

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …