Home ข้อคิด 10 มารยาทที่ดี ที่เราควรมี มันคือวิถีของคนอยู่เป็น

10 มารยาทที่ดี ที่เราควรมี มันคือวิถีของคนอยู่เป็น

0 second read
0

มารย าททางสังคม ในยุคนี้มันคือสิ่งที่เราทุกคนควรมี คนอยู่เป็นเขาชอบใช้

คนเราควรมีความสุภาพอ่อนน้อม มันจะได้เกิ ดจากความเ ก ร ง กลั ว คนอื่นจะได้เคารพ

1. สิ่งที่ไม่ควรพูดต่อหน้าคนอื่นนั้น ก็ไม่ควรพูดลั บหลั งคนอื่นเขาเหมือนกัน

และสิ่งไหนที่เร า ไม่ชอบให้คนอื่นทำ เราเองก็อย่ าทำ แบบนั้นกับคนอื่นด้วย

2. ใช้คำว่า ขอบคุณนะ แทนคำว่า ขอบคุณ ฟังดูมันอาจจะต่างกันแค่นิดหน่อย แต่คนฟังเขารู้สึกดี

3. อย่ าฝากความลั บ ไว้ที่สายลม เพราะลมจะพั ดไปทั่วผืนป่า มันจะพัดพาไปเรื่อยๆ

4. อย่ า ทำตัวสนิทกับใครเร็วไป คุยถูกคอก็ไม่ได้แปลว่าเขาคือมิตรแท้ เพราะบางคนยังไม่ออกลาย

5. แม้ใครยินดีให้ยืมโท รศั พท์ ถ้าใช้แล้ว ก็ควรรีบส่งคืนเขาไปนะ

ถ้าเขาให้เปิ ดรูปในโ ท รศั พท์ ดูเสร็จก็ส่งคืนอย่ าเสี ยมารย าทเลื่อนดูรูปอื่นๆ ต่อ

เพราะมันคือเรื่องส่วนตัวของเขานะ รู้มั้ย

6. เมื่อทำผิ ดก็อย่ าพ ย าย ามแก้ตัว ผิ ดก็คือผิ ดยอมรับไป คนอื่นเขาก็ให้อภั ยได้ง่าย

ถ้าไม่รับผิ ดแถมม าพ าลใส่ แบบนี้มันน่าหมั่ นใ ส้ คนอื่นเขามองว่ามันไม่เหมาะสม

7. ถ้าได้รับข้อความแ ช ท อย่าอ่ านแต่ไม่ตอบแม้ไม่อย ากคุยด้วย แต่หากเปิดอ่ านแล้ว

ควรจะส่งสติกเกอร์ ไปก็ยังดี ดีกว่าการไม่ตอ บอะไรเลย เพราะมันแสดงถึงการไม่สนใจ

ไม่ใช่การถือไ พ่ เหนือกว่า มันหมายถึง ไม่เคยได้รับการสั่งสอน เป็นแบ บนี้บ่อยๆ อาจไม่มีใครอย ากคุยด้วย

8. เมื่อไหร่ที่ไปพักแรมกับคนอื่นเขา หากมีใครสักคนในห้องนอนหลับ

เราเองก็ต้องรู้จักหยุดพูดคุยกันเสี ยงดัง มีเรื่องจะคุยกันควรออกจากห้องไปคุยข้างนอก

9. โ มโ หเมื่อไหร่ก็อย่ าพ่ นคำพูดที่ไม่ดีใส่คนอื่นเขาล่ะ เพราะเมื่อส งค ร ามสงบเมื่อไหร่

แ ผ ลที่เกิดขึ้นนนั้น มันไม่มีทางลบไปจากใจเขาได้เลยนะ จำไว้

10. การให้เกี ยรติพนักงานบริก ารที่คุณไปใช้บริการนั้น มันคือสิ่งที่คุณควรทำอย่างมาก

เพราะคุณเองก็อย ากได้รับการบริการที่ดี เขาเองก็เช่นกัน ก็อย ากเจอลูกค้ าที่นิสั ยดี

นึกถึงใจเขาใจเราบ้าง ถ้าเลือกงานได้ เขาก็คงทำงานอย่ างอื่นแทนไปแล้ว เข้าใจด้วย

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …