Home ข้อคิด 10 ประโยชน์ของการออมเงิน เพื่อชีวิตที่มั่นคงของเราในอนาคต

10 ประโยชน์ของการออมเงิน เพื่อชีวิตที่มั่นคงของเราในอนาคต

6 second read
0

และใครที่คิดจะออมเงินแต่ก็ยัง รีรอไม่ได้ออมเงินสักที มัวแต่รอนั่นรอนี่

ฉะนั้น อ่ า นบทความนี้ดู เพราะการออมเงินนั้นมันดีกับชีวิตความเป็นอยู่ของเรามาก

1. เงินออมมันช่วยให้คุณสามารถไปเรียนต่อได้ เช่น ปริญญาตรี ปริญญาโท

2. เงินออม จะนำไปช่วยคนในครอบครัว เมื่อเกิ ดป่ วยขึ้นมา

สามารถนำไปช่วยโดยที่การเงินของเรา ไม่สะดุด มันช่วยได้เยอะเลย

3. การออมเงินสามารถทำให้อนาคตสดใสขึ้น เพิ่มความมั่งคงต่อฐานะของคุณได้

4. การออมเงิน มันคือเก็บเงินเผื่อ ไว้ใช้ตอนที่ฉุ กเฉิ น เช่น ถ้าวันข้างหน้า

เกิดประส บอุบั ติเ หตุขึ้นมา เราก็มีเงินออมก้อนนี้แหละนะ ที่เอาไว้ช่วยคุณ

5.และในเวลาที่เราแก่ชรา ออมของเรายังนำไป เข้าวัดวาอารามหรือมูล นิ ธิต่าง ๆ

เพื่อสร้างบุญสร้างกุศล เป็นเสบียงไว้เลี้ยงตัว เมื่อเราไม่มีลม หายใจแล้ว

6. เงินออม สามารถส่งต่ อเป็นมรดก ต่อลูกๆ หลานๆ ได้นะ

7. และเงินออมนั้นช่วยคุณในย ามแก่เฒ่ าได้ดี ช่วยให้คุณมีเงินใช้จ่ในเวลาที่คุณ ไม่มีเรียวแร งทำงาน

8. ย ามคุณแก่ชรา ร่างกายเริ่มไม่ไหว ชีวิตคนเราย่อมไม่เที่ยง มี โ ร ค นั้น โ ร คนี้มาถามไถ่ตลอด

เมื่อมีเงินออมคุณก็จะได้มีเงินรักษ า โ ร ค ภั ยต่าง ๆ ที่เข้ามารุมเร้ าคุณไง

9.การออมเงิน ช่วยให้มีเงินนำไปลงทุ น หรือทำธุรกิ จต่างๆ

โดยที่ไม่ต้องไป กู้ใครเขา เพื่อนำมาสร้างฐานะความมั่นคงแก่ครอบครัวในอนาคตได้

10. การออมเงินทำให้เรา ไม่มีหนี้ที่คนส่วนใหญ่ เป็นหนี้นั้น มันเพราะไม่มีเงินออม

เพราะต้องการเงินก้อนไปใช้ และเงินที่ได้มาแต่ละครั้ง ก็ต้องไปผ่อนใช้หนี้เหมือนกัน

ส่วนหนึ่ง ก็นำไปหมุนเวียนในการใช้จ่ายต่างๆ ส่วนคนไม่มีหนี้นอนหลับสบายกว่าคนมีหนี้เยอะเลย

ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องกังวลอะไรมากมาย และจากที่กล่าวมานั้น เป็นเพียงความสำคัญ บางส่วน

และซึ่งเงินที่ได้จากการออมนั้น มันก็ยังมีประโยชน์มาก จากประโยชน์ของการออมเงินต่าง ๆ

ที่ได้ กล่าวถึงล้วนแล้วแต่สร้างผลประโยชน์ให้ชีวิตคุณทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้ างพนั กงานเอกชน

หากมีเงินออมแล้วก็จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่สบายไปด้วย เพราะความสุขของครอบครัวเกิดขึ้น

จากรากฐานของความมั่นคงทางฐานะของคนที่อยู่ในครอบครัว และการออมเงินนั้นไม่ว่าคุณจะอายุมากหรือน้อย

จะวัยใดๆ ก็ออมเงินได้ แค่คุณยอมเปิดใจ รักในการออมเงิน ชีวิตที่ดีและความมั่นคงของคุณ

ก็จะอยู่ตรงหน้าคุณนั่นแหละ มันไม่มีคนใดในโลกที่ออมเงินแล้วเป็นทุกข์หรอกนะ

มันมีแต่จะทำให้เกิดแต่ความสุขความเจริญในชีวิตซะมากกว่า เว้นแต่ผู้ออม จะออมไม่เป็น

เราควรออมแต่พอดี ไม่เบียดเบียนความสุขตนเองจนต้องทำให้เป็นทุกข์ นั่นเพราะการออมคือการที่ร ายได้

หั กกับรายจ่าย เงินที่เหลือนั้นก็จะกลายมาเป็นเงินออมและเงินที่ ออมวันนี้จะไม่ได้สู ญห ายไปไหน

แต่เงินพวกนี้มันจะกลับมาให้ประโยชน์ ให้ผู้ที่ออมในอนาคต ฉะนั้นนะ จะเห็นได้ว่าการออมเงิน

ดีและมีประโบชน์มากมาย มันไม่มีใครที่จะแก่เกินออม ดังนั้น เริ่มต้นวันนี้ยังไม่สายนะ

ขอขอบคุณ m i l l i o n a ire

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …