Home ข้อคิด 10 นิสัยเหล่านี้ จะนำพาคุณเป็นคนมั่งมี มีโอกาสได้ดีในอนาคตได้

10 นิสัยเหล่านี้ จะนำพาคุณเป็นคนมั่งมี มีโอกาสได้ดีในอนาคตได้

4 second read
0

ในโลกนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร จะมาจากไหน นิสัยของคุณ นั้นสามารถพาคุณไป

ในเส้นทางที่ดี หรือไม่ดีก็ได้เสมอ และนี่คือ 10 นิสัย ที่จะทำให้คุณกลายเป็นเศร ษฐี ไปดูกัน

1.พัฒนาทักษะตัวเอง

คุณต้องหาความสามารถพิเศษ ไม่ก็งานที่ตัวเองชอบ ถนัดให้เจอ จากนั้นสิ่งที่ต้องทำคือ พัฒนาความ

สามารถเหล่านั้น แต่ละคนจะมีพรสวรรค์ มีความสามารถเฉพาะตัวที่ต่างกันไป

แล้วคุณจะต้องหามันให้เจอ นำมันมาใช้ หากคุณไม่ใช้มันคุณก็จะสู ญเสี ยมันไป

แต่หากคุณ พ ย า ย า ม ฝึกซ้อม พัฒนามันให้เต็มที่คุณจะประสบความสำเร็จได้ไม่ย าก

2.การจ ดบันทึก

คนประสบความสำเร็จส่วนมาก เขาจะใช้เวลาอย่ างน้อย 1 ชม ในการคิด เพื่อที่จะคิดอย่ าง

มีประสิทธิภาพ และเขียนมันลงไปด้วย การจดบันทึกจะช่วยให้คุณจำสิ่งๆ นั้นได้ดี

และคุณยังสามารถบันทึกเรื่องราวต่างๆ ได้ เช่น ไอเดียดีๆ บทเรียน ความสำเร็จ เป็นต้น

นักลงทุ นชาวอเมริกั น เขากล่าวว่า “วันๆ ผมมักจะจดสิ่งต่างๆ ลงในโทรศั พท์ได้ประมาณ 2 หน้า

โน๊ตพวกนี้มันช่วยให้เห็นถึง ความสำเร็จ ความท้าทาย โอกาสในต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา

ทั้งนี้การจดบันทึกไว้ ยังเป็นเรื่องที่ดีต่อคนรุ่นหลังด้วย

3.การตั้งเป้าหมาย ในสิ่งที่จะทำ

เขียนทุกสิ่ง ที่คุณต้องการ ที่จะประสบความสำเร็จทั้งใน รอบเดือน รอบปี

เพราะวิธีนี้ จะช่วยให้เรามีความคิดที่กว้างขึ้น และมองเห็นภาพรวม ได้ไม่ย าก

สมมุติคุณมีเป้าหมาย ที่จะใช้ชีวิตหรูหร าในอีก 10 ปีข้างหน้า หากคุณต้องการที่จะบรรลุเป้า

คุณจะต้องลิสต์ไอเดีย ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ เช่น ต้องการที่จะมีเครื่องบินเจ็ ทส่วนตัว

คฤหาสน์ ฯลฯ เมื่อคุณคิดไอเดียเหล่านี้ขึ้นมา คุณก็จะตื่นเต้นกับชีวิต ที่คุณกำลังจะมุ่งไป

4.การวางแผน

เริ่มแรกคุณอาจจะต้องแต กเป้าหมาย 10 ปีข้างหน้า เป็นรายปี เดือน สัปดาห์ และรายวัน

เมื่อ แ ต ก เ ป้ า หมาย คุณจะเกิดไอเดีย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

ที่วางไว้ เช่น ชายคนนึงมีเป้าหมายที่จะเป็น วิ ท ย า ก ร มืออาชีพ หากเขากล่าวสุนทรพจน์

120 หัวข้อใน 1 ปี เขาก็จะบรรลุเป้าหมาย เขาจึงแต กเป้าหมายออกเป็น 10

หัวข้อต่อเดือน นั่นแปลว่าต้องกล่าวสุนทรพจน์ 1 หัวข้อทุกๆ 3 วัน หลังจากที่วางแผนแล้ว

เขารู้สึกว่าเป้าหมายของเขามีโอกาสบรรลุได้มากขึ้น

5.การศึกษา หาความรู้ใส่ตัว

เราไม่ควรปล่อยเวลาให้ผ่านไปวันๆ โดยไม่มีการเรียนรู้อะไรเลย การเรียนรู้นั้น

สามารถเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการอ่ านพจนานุกรม ดูวีดีโอ

เขียนบทวิจ ารณ์ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้น

6.การออกกำ ลั ง ก า ยสม่ำเสมอ

การที่คุณจะประสบความสำเร็จ ในชีวิตของคุณ สิ่งที่สำคัญคือร่ า ง ก า ย ของคุณจะต้องมีความพร้อมเสมอ

เพื่อทำสิ่งที่คุณไม่คาดคิด วิธีที่ดีที่สุด ในการเตรียมความพร้อม ร่ า ง ก า ย ก็คือ

การออกกำ ลั ง ก า ย พอร่าง กา ยของคุณพร้อม คุณก็สามารถรับมือกับโอกาสที่จะมาถึงได้

นอกจากนี้ การที่ออกกำ ลั ง ก า ยอย่ างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ยังสามารถทำให้ชีวิต เรามีความสุขขึ้นด้วย

7.วางแผน ควบคุ มมันอย่ างชาญฉลาด

คนที่ประสบความสำเร็จ เขาจะรู้วิธีการจัดระเบียบความสัมพันธ์ของชีวิต

ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ครอบครัวจะคอยสนับสนุนเขาเสมอ สังเกตง่ายๆ จากเพื่อนสนิทของคุณ

พวกเขามักจะมีความคิดคล้ายๆ คุณใช่ไหม ฉะนั้นควรเลือกที่จะอยู่ใกล้ กับคนที่ประสบความสำเร็จ

เพราะพวกเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลง คุณให้มีความคิดใหญ่แบบพวกเขาได้

แต่ก็ต้องใช้ความ พ ย า ย า ม และเวลาด้วยนะ เราจงเลือกคนที่เหมาะสม และท้ายที่สุดสมาชิ กทีม

ที่คุณคัดสรรมา จะนำแต่สิ่งดีๆ มาให้คุณ ช่วยให้คุณเอาชนะปัญหาต่างๆ ได้

8.ผ่ อ น คลาย

คุณควรรู้วิธีการพักผ่ อ น ที่มีประสิทธิภาพง เมื่อคุณได้รับความ เ ค รี ย ดหรือความเหนื่อยล้า

สิ่งที่ต้องทำคือ กำจั ดมันออกไปให้ไว หากคุณเหนื่อย เ ค รี ย ด เกินไป คุณจะ สู ญ เ สี ย ความมุ่งมั่น

เสี ยโฟกัส เพราะคนที่ไม่รู้วิธีการผ่ อ น คลาย จะบั่นทอนช่วงเวลาที่มีค่าของพวกเขา

ฉะนั้น ค้นหาสิ่งที่คุณทำแล้วรู้สึกผ่ อ น คลายที่สุด และต้องไม่ ทำ ล า ย สุ ข ภ า พ ด้วย

เช่น การทำ อ า ห า ร เดินเล่น หรือการคุยกับคนอื่น เพราะการผ่ อ น คลายจะช่วยพาเรา

ออกไปจากความกังวลได้ เพราะความกังวลจะส่งผ ลเสี ยอย่ างใหญ่หลวง ต่อจินตนาการของเรา

9.คุยกับตัวเองบ่อยๆ

ในทุกๆ วันเราจะมีช่วงเวลาที่พูดคุยกับตัวเอง ความแตกต่างระหว่างผู้ประสบความสำเร็จ

และไม่ประสบความสำเร็จนั้น เป็นสิ่งที่เขาพูดกับตัวเอง เพราะสิ่งที่คุณพูดกับตัวคุณมัน

สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ มันก็เหมือนกับการ ติดตั้ งโปรแก รมคอมพิวเตอร์

หากเราติดตั้ งโป รแกรมที่มีไ วรั สลง ก็เปรียบได้กับการใส่ความคิดแง่ลบลงไปให้ตัวเอง

หากคุณใส่ความคิดที่เป็นบวกเข้าไปบ่อยๆ มันก็จะช่วยทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ย าก

10.สร้างเครือข่ายสังคม

ในทุกวันนี้เรามีทางเลือกใหม่ๆ ในการติดต่อ สื่ อ ส า ร กับใครต่อใคร

เพื่อที่จะใช้เครื่ องข่าย ให้เป็นประโยชน์คุณจะต้องเป็นผู้ผลิ ตไม่ใช่ผู้บริโภค คือคุณต้องสร้าง

เครือข่ายเชิงรุกแบบไม่หยุดนิ่ง อย่ ารอให้อีเมลหรือโทรศั พท์มาหาคุณ

แต่คุณต้องพ ย า ย า ม ออกไปหาคนอื่นๆ ให้ตระหนักว่าการสร้างเครือข่าย สังคมเป็นนิสัย

และจะต้องทำทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเมล ส่งไลน์ ส่งข้อความ หรือ การโทร ก็เป็นการสร้างเครือข่ายได้ทั้งนั้น

หากใครยังมองไม่เห็นภาพ ให้นึกถึงเพจ เ ฟ ส บุ๊ ค ที่มีแฟ นเพ จเป็นล้านดูนะ แล้วจะรู้ว่าการ

สร้างเครือข่ายสังคม มันมีประโยชน์มากแค่ไหน

ขอขอบคุณ s u m r e j

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …