Home ข้อคิด 10 นิสัยที่น้อยคนนักจะมี เพราะพวกเธอคือ ผู้หญิงฉลาด

10 นิสัยที่น้อยคนนักจะมี เพราะพวกเธอคือ ผู้หญิงฉลาด

4 second read
0

โลกทุกวันนี้ ดูย ากว่าใครรู้จริง หรือแ ก ล้ งทำ ใครฉลาดหรือใครโ ง่

เพราะบางทีเราต้องอยู่ใกล้ชิดกัน จึงจะรู้นิสัยใจคอของเขา

1.ไม่เคยทำให้คน ดูโ ง่

เมื่อเขาทำผิ ด พล าด ควรให้โอกาสคำแนะนำ และให้กำลังใจ

เพราะคนเก่งและฉลาด มักเป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอ ถ้าเขาเหล่านั้น

กระทำความผิ ด เธอก็พร้อมจะแนะนำชี้ช่องทาง ให้พวกเขาสะท้อนความผิ ด

ของตนเองให้ได้ ให้เกิ ดการยอมรับ เกิดการพัฒนาตนเองขึ้นมา

2. พูดเก่ง

แต่ไม่พูดมาก จะฉล าดขึ้นได้ด้วยการฟังมากกว่า คนเก่งจะฟังเยอะ

เพราะการฟัง จะได้สิ่งใหม่ ๆ เข้าตัวและจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้น

มีประโยชน์ ไม่ทำร้ า ยใคร และสร้างสรรค์ มากกว่าพูดในเชิงลบ

3. รู้ว่าตัวดี ว่ามีความสามารถ

แต่เธอก็ไม่เคยเสี ยเวลาภูมิใจกับความสามารถที่มี คนเก่งและฉลาด

เธอมักจะเป็นคนมีความมั่นใจสูง แต่ไม่ใช่อีโ ก้นะ เพราะเธอจะรับฟังคนรอบข้าง

ไม่ตัดสินใคร เพราะมุมมองตัวเอง ทุกๆ ครั้งที่เขาประสบความสำเร็จ

ในสิ่งที่เขาทำ เขาจะดีใจไม่นาน เพราะความสำเร็จนั้น เป็นอดีตไปแล้วไง

สิ่งที่จะทำต่อคือ หาทางพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นต่อไป ให้มีความรู้ความสามารถ

และการกระทำ ที่ทำให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

4. มีความ รู้หลายด้าน มากกว่าอาชีพที่ทำอยู่

และจะพัฒนาตัวเองเรื่อยๆ เพราะคนเก่งมักเป็นนักพัฒนา และจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าที่สุด

เพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่ างมั่นคง จะไม่ปล่อยให้สู ญเสี ย

โอกาสที่ผ่านเข้ามา โดยเฉพาะเวลา ที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้า และไม่ย้อนถอยหลังแน่

5. ไม่ใช้ S o c i a l มากเกินจำเป็น

ไม่ใช่ว่าใช้ตลอดเวลา แต่ควรใช้รับข้อมู ลที่สนใจ ส่งต่ อความคิดดี ๆ

ให้กับคนอื่น เพราะยุคนี้เป็นยุคของข้ อมู ลข่ าวส าร คนเก่งมักจะเลือกเ ส พ

แต่ข้ อมู ลดี ๆ เป็นประโยชน์ต่อชีวิต เพื่อนำไปประยุกต์ ใช้ในการทำงาน

จงแ บ่ งปันเพื่อให้คนอื่นๆ ได้เ ส พข้ อมู ลดี ๆที่เราคัดส ร รมา อย่ างดีแล้ว

6. ไม่ต้องเป็นผู้นำก็ได้

แต่ดึงความสามารถต่างๆ ของคนในทีมมาใช้ จนเกิ ดประโยชน์สูงสุดได้

เพราะคนเก่ง และฉลาด เขาจะมีวิธีของเขา เก่งในการจูงใจผู้คน

ให้คล้อยตาม ในแนวทางและความคิด ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โต แต่คนก็ให้เกียรติ

7. อาจมีหรือไม่มี การศึกษาที่สูงก็ได้

แต่ผลงานของเธอนั้น การั นติความสามารถเสมอ ในยุคนี้

ที่คนเก่งๆ สามารถสร้างเวทีให้ตนเองได้ การศึกษานั้น อาจเป็นเพียงใบเบิกทาง

แต่ประสบการณ์และผลงานต่างหาก จะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่าใคร

8. ไม่อวดความสามารถว่าเก่งแค่ไหน

ไม่อวดว่า เจ๋งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้เสมอ เมื่อถึงเวลาต้องใช้มัน

คนเก่งและฉลาด จะเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อ วดในความสามารถที่มี

แต่จะใช้การกระทำ เป็นเครื่องพิสูจน์ตนเอง เมื่อถึงเวลาที่เกิ ดปัญหา

พวกเขามักจะแสดงวิสั ยทัศน์จนเราต้องตะลึ ง ทึ่งในความสามารถของเขา

9.จัดสรรเวลาอย่ างเหมาะสม

เราทุกคนควรมีสมดุลในชีวิต ระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว

เต็มที่กับทุกเรื่อง ที่กำลังทำ คนเก่งคนฉลาดมักจะเลือกบริห าร เวลาเป็น

มีสมดุลอยู่เสมอ ในช่วงเวลางาน ก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้า เช่นกัน

พอหมดเวลางาน ก็ให้เวลาสร้างความสุข ผ่อนคลาย ให้กับตนเอง

10. กลับมายิ้มได้

แม้จะมีสิ่ง เ ล วร้ า ย เข้ามาในชีวิต ก็จะกลับมายิ้มได้ อย่างรวดเร็ว

คนเก่งคนฉลาดในการชีวิต จะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง เมื่อล้ มลง

และเขาจะไม่จมกับความทุ กข์นาน แต่จะหาทางลุ กขึ้นสู้

ขอขอบคุณ wansukth

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …