Home ข้อคิด 10 นิสัยของคนอยู่เป็น ที่รู้จักเอาตัวรอดได้

10 นิสัยของคนอยู่เป็น ที่รู้จักเอาตัวรอดได้

0 second read
0

1.เชื่อมความคิดในเรื่องต่างๆ เข้าหากันได้

คนฉลาด เขามองเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น เพราะเขาสามารถเชื่อมความคิด

จากเรื่องที่ดู เหมือนจะไม่เกี่ยวกันได้ เช่นว่า คุณคิดว่าซาชิมิ

กับแตงโม เหมือนกันยังไง คำตอบคือทั้งสอง ต้องกินตอนที่ดิ บ และเย็นเหมือนกัน

2.ผัดวัน ประกั นพรุ่ง

คนฉลาดจะผัดวันจากงานที่ทำประจำวัน หรือทำซ้ำๆ ในเวลาที่เขาพบเป้าหมาย

นักจิ ตวิทย ากล่าวว่า นี่คือหัวใจของการสร้างสรรค์เลย เช่น เมื่อส ตี ฟจ็ อบส์

ต้องการหาความเป็นไปได้ เขาจะใช้เวลาไป กับการถกเถียงเพื่อหาไอเดียที่ต่างขึ้น

ทั้งยังพร้อมจะหันหลังให้กับไอเดียพื้นๆ หรืออะไรที่คนอื่นเดาได้

3.รู้ว่าไม่รู้ ก็คือไม่รู้

ไม่กลัวที่จะพูดว่าฉันไม่รู้ ทั้งยังพร้อมจะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ที่ตัวเองไม่รู้ด้วย

เพราะคนที่ไม่ฉลาด จะประเมินความสามารถตัวเองสูง จากผ ลการท ดลองระบุว่า

นักเรียนกลุ่ม ที่ได้คะแน น ต่ำที่สุด จากการให้ลอ งทำข้ อสอบประเมิ นคำตอบ

จะตอ บถูกได้เพียง 50 % ขณะที่นักเรียนกลุ่มที่ได้คะแน นสูงสุดนั้น ประเมินได้ใกล้ กับความเป็นจริงกว่า

4.เปิดกว้าง รับสิ่งต่างๆ

คนที่ฉลาดจะไม่ปิดกั้นตัวเอง เมื่อมีไอเดียใหม่ๆ มักจะมองหาทางเลือก

แล้วชั่งน้ำหนั ก เพื่อหาเหตุผลที่ดีที่สุด คนเหล่านี้ จะไม่ชอบการยอมรับ

อะไรง่ายๆ นัก เขาจะหาคำตอบจนกว่าจะมีหลั กฐาน จนแน่ใจ ที่ยืนยันได้จริงๆ

5.อยู่กับตัวเอง

คนที่ฉลาดเขามีความเป็นปัจเจกบุคคล คาดเดาได้ว่า พวกเขา

อาจใช้เวลาเหล่านั้น คิดคำถาม หรือบางเรื่องที่ตัวเองกำลังสนใจ

สัมพันธ์กับในชีวิตจริงที่หลายครั้ง เราเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมา ในเวลาที่อยู่ลำพัง

6.ใคร่ครวญ ในเรื่องคำถามย ากๆ

คนฉลาดนั้น เขามักจะมีคำถามเกี่ยวกับจักรวาล ความหมายของชีวิต

พวกเขามักจะกระวนกระวาย เรื่องพวกนี้ที่อาจจะมีส่วนจริงอยู่บ้าง

เพราะปร าชญ์ในโลกนี้ ล้วนตั้งคำถามพื้นๆ ที่ว่าชีวิตคืออะไรกันแน่

7.การมีวินัย

ความมีวินัยหรือความสามารถ มีความเกี่ยวข้องกับความฉลาด

จากการศึกษ าในปี 2009 ได้ให้ผู้ร่วมท ดล องเลือกระหว่าง การได้รับเงิ น

จำนวนหนึ่งทันที หรือรอรับเงิ นก้อนใหญ่ ทีหลัง ปรากฏว่าผู้ร่วมท ดลอง

ที่เลือกรอรับเงิ นก้อนใหญ่ จะทำคะแน นในการทดส อบสติปัญญา ได้สูงกว่าอีกกลุ่มนึง

8.ปรับตัว ยืดหยุ่นได้

คนที่ฉลาดเขามีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่างๆ เสมอไม่หวั่นไหวง่ายๆ

มีผลงานวิจั ยด้านจิ ตวิทย า ออกมาสนั บสนุนว่า สติปัญญาคนเรานั้น

มันสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกร รม ให้รับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้

9.มีอารมณ์ขัน ร่าเริง

คนที่มีอารมณ์ขันมักจะเป็นคนที่ฉลาด มีงานศึกษ า ที่ระบุว่า คนที่ทำคะแน น

การเขียนคำบรรย าย การ์ตูนตลกได้สูง จะเป็นคนที่ฉลาดด้านการใช้ภ าษา

และขณะที่งานศึกษ า อีกชิ้ นระบุว่านักแสด งตลก มักจะทำคะแน น

ความฉลาด ทางด้านภาษ าได้สูงกว่า ค่าเฉลี่ ยของคนทั่วๆ ไป

10.ใส่ใจคนรอบข้าง

คนที่เอาใจใส่เรื่องความต้องการ เรื่องความรู้สึกของผู้อื่น

และทำในสิ่งที่คนเหล่านั้น ต้องการ คือคนที่ฉลาด ทางอารมณ์ และขณะเดียวกัน

ความฉลาดทางอารมณ์นั้น ยังหมายถึงความสนใจ ที่จะเข้าไป

พูดคุยกับผู้คนใหม่ๆ ด้วยทั้งยังพร้อมที่เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากคนที่เขาคุยอยู่

ขอขอบคุณ siamedtaro

Load More Related Articles
Load More By tamnan
Load More In ข้อคิด

Check Also

17 แนวทาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าใครก็ทำได้

1. อย่าบ้าสะสม แม้ว่าของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจก … …